Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 15

Poradna - poděkování za váš dotaz

rakovině tlustého střeva a konečníku. Patříte do rizikové skupiny nad 50 let a rozhodla jste se preventivně podstoupit vyšetření? Navš...

Rakovina prsu

tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu na...

Co byste měla vědět

mamografii za úhradu, zejména pokud máte vyšší riziko vzniku nádoru prsu. Navštivte co nejdříve praktického lékaře nebo gyneko...

Ceny vyšetření

žena mladší 45 let, u níž není výrazně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Patří sem také ženy ve věku nad 45 let, které si přejí pr...

Mamografické vyšetření: Nejčastější otázky a odpovědi

a tyto nemocné ženy jsou tak první v rodině. Riziko nádorů prsu se týká všech žen. Pravidelná vyšetření by měla absolvovat každá že...

Mýty o rakovině prsu

č. 1: Nošení kosticových podprsenek zvyšuje riziko nemoci. Mýtus č. 2: Používání deodorantů a antiperspirantů v podpaží způsobuj...

Legislativa

pro pacientky Dotazník anamnestických rizikových faktorů u nádorů prsu ( PDF soubor, 166 kB) Informovaný souhlas pro výko...

Datový audit mamografického screeningu v praxi

Trunkátová Problematika dispenzarizace rizikových žen ( PDF soubor 350 kB) L. V...

Epidemiologie karcinomu prsu v České republice

117 v Evropě (552,2 na 100 000 žen). Kumulativní riziko vzniku ZN prsu do 75 let věku je 5,20 % celosvětově u žen, v Evropě je to 8,01 ...

(test)

Trunkátová Problematika dispenzarizace rizikových žen ( PDF soubor 350 kB) L. V...

Pacientky s vysokým rizikem vzniku zhoubného nádoru prsní žlázy

rizikových skupin jsou zařazeny: A. ženy s genetickým riz...

Indikace k magnetické rezonanci prsů

ani sonografii, s výjimkou screeningu vysoce rizikových žen je vždy doplňující nadřazenou metodou. Až na výjimečné, striktně indiko...

Vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů

PÉČI Vykazujeme: u screeningové MG u rizikových žen, kde je nutné provádět MG vyšetření už od mladšího věku a častěji než 1...

Samoplátkyně ve screeningu / Samoplátkyně v preventivním vyšetřování

N63, N61). Klientka patří do skupiny vysoce rizikových žen: riziko pro karcinom prsu stanovené genetikem je 20 a více pro...

Clausův model k odhadu celoživotního kumulativního rizika

je procentuální celoživotní kumulativní riziko vzniku nádoru prsu a dle jeho hodnoty se pacientky dělí do tří skupin - nízké, ...


Počet nalezených aktualit: 129

Prevence nádorových onemocnění

zhoubných nádorů. Jde o snižování až eliminaci rizikových faktorů, které mají prokazatelný a přímý vliv na vznik zhoubných nádorů.... Trang Doan (pexels.com) Chcete-li snížit své riziko onemocnění rakovinou (obecně), měli byste se držet následujících zásad: ... nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové ...

ECIBC vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

které nemají žádné symptomy a nemají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, měly účastnit pravidelných screeningových vyšetření pomo...

Rakovina prsu se těhotným nevyhýbá – hlavně prvorodičkám po třicítce

prsu ohrožuje i těhotné ženy, přičemž riziko je vyšší u prvorodiček, které překonaly třicátý rok věku. Protože matek třicátn... prsu,“ uvedla Tesařová. Vedle věku zvyšují riziko onemocnění také opakované hormonální léčby při umělém oplodnění – i to se častě...

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

(kolorekta) u žen a mužů. Zvaní jsou občané z rizikových věkových skupin, kteří tato preventivní vyšetření dosud nepodstoupili. Proj...

Čím dříve, tím lépe. Nádory se daří odhalovat včas i díky adresnému zvaní

docházet všechny ženy bez výjimky. „Nejrizikovějším faktorem je věk. Rakovina roste s věkem, proto screeningový program probí...

Patnáct let mamografického screeningu v ČR: nadprůměrné výsledky v rámci Evropy

žen s ohledem na potenciálně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. Tři různé úhly pohledu rozpoutaly debatu, ze které kvůl...

Výsledek mamografického vyšetření se dozvíte do pár minut, říká lékařka Lucie Hallamová

příčina nádoru prsu není známa. Mezi rizikové faktory patří začátek menstruace před jedenáctým rokem, pozdní nebo žádné těh... prsu, rizikové faktory, mamografické v...

Může existovat souvislost mezi karcinomem prsu a umělým oplodněním?

250 tisíc pacientek, naznačila, že by určité riziko existovat mohlo. Celý rozhovor na webu ...

5 nejčastějších rakovin, které hrozí ženám. Jak je poznáte?

rozhodně není pouze ženská či mužská záležitost, riziková je pro obě pohlaví. Nicméně různé typy karcinomů jsou více specifické pro jed...

Výzkumníci z Cambridge vytvořili nový komplexní model pro predikci rizika karcinomu prsu

se zamyslely nad způsoby, jakými by mohly své riziko vzniku onemocnění snížit samy, např. snahou o udržení zdravé tělesné hmotnosti...

Incidence zhoubných nádorů celosvětově i nadále roste: rakovinou onemocní 1/5 mužů a 1/6 žen

povšimnutí stojí i to, že odhadované kumulativní riziko úmrtí na zhoubný nádor v roce 2018 je vyšší u žen žijících ve východní Africe (...

Mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studie

screening výrazně snižuje riziko úmrtí na rakovinu prsu. Potvrdila to nová švédská studi... onemocnění diagnostikováno, měly o 60 % nižší riziko úmrtí na karcinom prsu po 10 letech od diagnózy (resp. o 47 % nižší riziko úmrt... organizovaný program screeningu karcinomu prsu, riziko úmrtí na karcinom p...

U žen po menopauze je zhubnutí spojeno s nižším rizikem vzniku karcinomu prsu

kterým se podařilo snížit hmotnost, měly nižší riziko vzniku invazivního karcinomu prsu než ty, jejichž hmotnost se nezměnila nebo do... otázkou, zda úbytek hmotnosti může snížit riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru u žen po menopauze, však až dosud nebyly jedn... riziko vzniku karcinomu prsu, zhubnutí, ženy po m...

Mamografie ženám neškodí, vyvracejí šířící se mýtus vědci

shutterstock.com Někteří vědci poukazují na riziko chybně pozitivní diagnózy, která u žen vede ke zbytečným invazivním zákrokům a ...

Rozložení tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného nádoru

tělesného tuku může predikovat riziko vzniku zhoubného ... tuku v oblasti pasu může indikovat zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru, podobně jako index tělesné hmotnosti. Výsledky nejno... ukázala, že 11 cm navíc v obvodu pasu zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů souvisejících s obezitou (viz Pozn. 1) o 13 %. V příp... tuk, obvod pasu, obvod boků, riziko vzniku zhoubného nádoru, nadváha, ob...

Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů

důkazy o tom, že nadměrná hmotnost zvyšuje riziko zhoubných nádorů tlustého střeva, jícnu a ledvin, u žen navíc prsu a dělohy [3]...

Nejnovější výzkum potvrdil souvislost mezi obezitou a 11 typy zhoubných nádorů

by lidé měli usilovat, chtějí-li snížit své riziko vzniku rakoviny. Pokud by měl každý přiměřenou hmotnost, jen ve Velké Británii ... riziko vzniku rakoviny, adenokarcinom jícnu, mnohočetný myelom, zhoubné nádory žalu...

Světový den boje proti rakovině: význam tělesné aktivity v prevenci zhoubných nádorů

životního stylu, která pomůže snížit jejich riziko vzniku zhoubného nádoru. Motto „We can, I can“ má za cíl upozornit veřejnost, ž... deprese či srdeční potíže, ale také snížit riziko progrese (zhoršení) či recidivy (návratu) onemocnění. Dvě nedávné studie napřík...

Celosvětový návrat ke kojení by mohl zabránit více než 800 000 úmrtí dětí a 20 000 úmrtí žen na karcinom prsu každoročně

v zemích s vysokými příjmy snižuje kojení riziko syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS) o více než třetinu, zatímco v zemích s ní...

Existuje příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných nádorů

měřítku. Jak se dá předpokládat, nejvyšší riziko hrozí nejnáruživějším konzumentům alkoholu. Značnou epidemiologickou zátěž však...

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů

aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných n... 100 (vysoká aktivita). Výzkumníci pak porovnali riziko vzniku zhoubného nádoru u skupin s nejvyšší (horních 10 %) a nejnižší (dolních ...

Nikdy není pozdě přestat s kouřením. Ani pro pacientky s rakovinou prsu

nádoru skoncovaly s kouřením, mají o 33 % nižší riziko úmrtí na toto onemocnění ve srovnání s pacientkami, které se svého zlozvyku ned... cigaret denně. Autoři brali v úvahu i významné rizikové faktory, které by mohly ovlivnit přežití, jako byla zejména konzumace alkoh...

Falešně pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v budoucnu

pozitivní mamogramy možná značí zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v... vyšetření může u dané ženy naznačovat zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, a to i 10 let poté, co byl falešně pozitivní nález kons... z případu rID: 21555 „Naše zjištění, že riziko vzniku karcinomu prsu zůstává zvýšené až 10 let po falešně pozitivním nálezu, n... mamografie, falešně pozitivní výsledek, riziko vzniku karcinomu...

Prospektivní studie potvrdila přínos multigenového testu pro individualizaci léčby karcinomu prsu

mělo skóre recidivy v rozmezí 0–10 (tzn. nízké riziko recidivy), 6 907 žen mělo skóre recidivy v rozmezí 11–25 (tzn. středně vysoké r...

Nová metoda predikce zvýšeného rizika pro vznik nefamiliárního karcinomu prsu

v časném stadiu či dokonce předpovědět zvýšené riziko pro vznik zhoubného nádoru u konkrétního člověka, šance na úspěšnou léčbu je vý... genetický „podpis“, který naznačuje zvýšené riziko pro vznik nefamiliárního karcinomu prsu. Tento poznatek bude možné využít pro d...

Odstartovaly nové preventivní programy

(osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové populace v návaznosti na Národní diabetologický program – účinná prevence záv...

Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

stylu, ačkoli dosud jediným jasně prokazatelným rizikovým faktorem v tomto ohledu je konzumace alkoholu. Dosavadní epidemiologické ...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

(osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové populace v návaznosti na Národní diabetologický program - účinná prevence záv...

Přínosy mamografického screeningu u 50–69letých žen převažují nad nežádoucími účinky

screeningu u žen 50letých a starších; toto riziko je však více než vyváženo výrazným poklesem mortality karcinomu prsu. „Po ...

Muži s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní studie

s vyšší hladinou estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, tvrdí mezinárodní st... hladinou ženského hormonu estrogenu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. K takovému závěru dospěli autoři mezinárodní studie, kter... s nejvyšší hladinou estrogenu měli 2,5krát vyšší riziko vzniku karcinomu prsu než muži, u nichž byla naměřena nejnižší hladina tohoto h... prsu u mužů, hladina estrogenu, riziko vzniku...

Genetický screening by mohl pomoci zlepšit prevenci karcinomu prsu

široké škály genetických rizikových faktorů by mohlo pomoci lékařům zjistit, které ženy mají zvýšené riziko vzn... SNPs) může u konkrétní ženy pomoci odhadnout riziko vzniku karcinomu prsu. Na základě analýzy nukleotidů v 77 různých pozicích D... screening, prevence, rakovina prsu, polygenní rizikové skóre, jednonukleotidové po...

Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny... Riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u žen, jejichž příbuznému prvního stupně (otec,... opačného pohlaví – aby mohli lépe vyhodnotit riziko vzniku zhoubného nádoru u svých pacientek. Podle současných poznatků vědy je... riziko vzniku rakoviny prsu, příbuzný prvního stupně, rakovina pros...

Špatné metabolické zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na BMI

zdraví u postmenopauzálních žen zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, a to nezávisle na ... v metabolismu inzulinu), mají zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu v porovnání s „metabolicky zdravými“ ženami, tvrdí autoři... CC BY 3.0, Odkaz „Obezita představuje závažný rizikový faktor pro mnoho typů rakoviny, včetně postmenopauzálního karcinomu prsu,“ uv... karcinom prsu, inzulinová rezistence, riziko vzniku rakoviny...

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC

dobu známo, že počet buněčných dělení zvyšuje riziko vzniku mutací a tím i vzniku zhoubných nádorů, výskyt většiny celosvětově nejča...

Nová vakcína dokáže vyvolat silnou imunitní reakci u pacientek s karcinomem prsu

nebo dokonce jako preventivní opatření u rizikových pacientek ještě předtím, než je u nich potvrzena diagnóza karcinomu prsu.“...

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině

a šířili jeho zásady, mohli by významně snížit riziko vzniku rakoviny nejen u sebe, ale i u svých přátel a rodin.“ Kodex klade důr...

Po zahájení pravidelného cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny prsu

cvičení se u postmenopauzálních žen rychle sníží riziko vzniku rakoviny... alespoň čtyřem hodinám chůze týdně, mají nižší riziko vzniku invazivního karcinomu prsu ve srovnání s ženami, které během téže doby c... alespoň 12 MET-h týdně, měly o 10 % nižší riziko invazivního karcinomu prsu ve srovnání s méně aktivními ženami. Nižší riziko vz... v postmenopauze, riziko vzniku rakoviny prsu, tělesná a...

Co říkají čeští odborníci na „kanadskou studii“?

obrovská studie, v níž se zhruba 50 % žen v rizikovém věku účastní mamografického screeningu, zatímco druhá polovina žen se z vlas...

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

že je potřeba zaměřit se na nalezení dalších rizikových faktorů pro karcinom prsu, na základě toho vytvořit určité podskupiny žen p...

Mamografické vyšetření je zbytečné, tvrdí kanadská studie. Co na to říkají čeští odborníci?

později, přibývá bezdětných, populace stárne, riziko rakoviny roste. Tyto změny prodělaly západní země už dřív. "V této situaci j...

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prs... zvýšené riziko nejčastějšího typu karcinomu prsu je u mladých žen, které vykouří zhruba balíče... dospěla k závěru, že kouření opravdu zvyšuje riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru. Jen málo z nich se však zabývalo hodnocením riz... riziko vzniku rakoviny prsu, triple-negativní karcinom prsu, ER-pozitivní karcinom p...

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC

při snižování expozice karcinogenům a omezování rizikového chování populace totiž hraje vhodně nastavená legislativa. Tak napří...

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů karcinomu prsu

Rizikové faktory životního stylu souvisejí se zvýšeným rizikem vzniku některých typů k... s rizikovými faktory životního stylu mají celkově zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu. ... (BMI) a menopauzální hormonální léčba jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu, zatímco tělesná aktivita naopak působí prot... rizikové faktory životního stylu, index tělesné hmotnosti, alkoholické nápoje, kouřen...

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

například na mamografu, ozařován, tím větší riziko podstupuje a je to pro něj vlastně škodlivé? V tomto případě obavy nejsou na...

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014

adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou de... dostatečné množství obyvatel, kteří představují rizikovou a tedy cílovou skupinu. Podle posledně dostupných údajů se screeningu kar...

Co byste měli vědět o rakovině prsu

dále popisují příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory, vyzdvihují možnosti prevence a význam časného záchytu tohoto onemoc...

Znepokojivý trend: celosvětový výskyt rakoviny prsu stále roste

nádorových onemocnění, která jsou spojována s rizikovými faktory souvisejícími s reprodukčním chováním, stravováním a užíváním hormo...

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies – Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival

zemí OECD, a navíc dochází k dalšímu nárůstu rizikových faktorů (například obezitou trpí 21 % dospělých, což je rovněž nad průměrem...

Mezi umělým oplodněním a rakovinou prsu může být souvislost

umělé oplodnění, nebo proto, že to s sebou nese riziko karcinomu prsu," vysvětluje Petra Tesařová z onkologické kliniky Vin... oplodnění, karcinom prsu, riziko...

Vyšší hladina pohlavních hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu

hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu... nebylo zcela jasné, zda a jak ovlivňují hormony riziko vzniku rakoviny u mladších (premenopauzálních) žen. Na základě této studie lze ... ženy, riziko vzniku rakoviny prsu, estradiol, estron, androstendion,...

Ženy pracující dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

dlouhodobě ve směnném provozu mají zvýšené riziko vzniku rakoviny... pracují v nočních směnách, mají zvýšené riziko vzniku několika různých typů rakoviny. Většina těchto studií se zaměřovala na r...

U žen s vyšším rizikem rakoviny prsu se mamografie vyplatí již v mladším věku, tvrdí Britové

ve věkové skupině do 40 let, které měly vyšší riziko vzniku rakovinu prsu ve srovnání s běžnou populací. Ve Velké Británii je víc...

Tamoxifen a jeho analoga snižují incidenci karcinomu prsu u nejrizikovějších žen více než o třetinu

analoga snižují incidenci karcinomu prsu u nejrizikovějších žen více než o třeti... léků. Všechny čtyři léky významně zvyšovaly riziko vzniku krevních sraženin, včetně hluboké žilní trombózy. Tamoxifen navíc zvyšov...

Z mamogramu lze vyčíst, zda tamoxifen jako léčba skutečně zabírá

prsní tkáně, pacientka má zhruba o 50 % nižší riziko úmrtí na rakovinu prsu. Nová metoda by měla lékařům pomoci posoudit, zda u paci...

Nová naděje v léčbě triple-negativního karcinomu prsu

hladinou tohoto biomarkeru měly třikrát vyšší riziko recidivy onemocnění do 5 let od diagnózy ve srovnání s těmi, které měly nízkou ...

Jaké jsou přínosy a rizika screeningové mamografie prováděné v jednoletých a dvouletých intervalech?

mamografii jednou za dva roky, mají podobné riziko odhalení karcinomu prsu v pokročilém stadiu a nižší kumulativní riziko falešně ... Tato doporučení však nebrala v úvahu vliv jiných rizikových faktorů pro vznik rakoviny prsu než věk. Dr. Karla Kerlikowske ze san...

Riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je menší, než se až dosud předpokládalo

Riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je menší, než se až dosud p... radioterapeutická léčba rakoviny prsu zvyšuje riziko vzniku srdečního onemocnění. Výsledky studie byly právě publikovány v odborném ... byly léčeny radioterapií. Bylo zjištěno, že riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku ozařování je sice reálné, ale u většiny ... prsu, radioterapie, riziko vzniku srdečního o...

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny... nelze vzájemně oddělit (přitom vliv alkoholu na riziko vzniku rakoviny prsu je nezpochybnitelný), částečně tím, že dosavadní studie ne... riziko vzniku rakoviny prsu, kouření cigaret, invazivní karcinom prsu, Americká onk...

Herceptin možná jednou bude nasazován u většího procenta pacientek než dosud, tvrdí Američané

nádorů – zvláště v tom ohledu, že by snižoval riziko návratu (recidivy) onemocnění; dal by se tedy používat v rámci tzv. adjuvantní ...

Na vzniku karcinomu prsu se významně podílí enzym APOBEC3B

APOBEC3B, věkem a dalších geneticky podmíněných rizikových faktorů, o kterých je známo, že souvisí se vznikem rakoviny prsu,“ uvedl dr...

Pracovní stres nesouvisí s rizikem vzniku rakoviny, tvrdí autoři evropské studie

lidí zažívá každodenně v práci, nezvyšuje riziko vzniku zhoubného nádoru. Tvrdí to alespoň autoři souhrnné analýzy, která se zab... zhoubného nádoru. Vědci se zaměřili také na riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, plic, prsu a prostaty, a znovu dospěli k zá... stres, riziko vzniku rakoviny, rakovina tlustého střeva, rakovina plic, rakovina prsu, r...

Vyoperovat jen nádor, nebo odstranit celý prs? Američané došli k povzbudivému závěru

lumpektomií a ozařováním, měly o 14 % nižší riziko úmrtí na rakovinu prsu než ženy ze stejné věkové skupiny a se stejným typem nád...

GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi

spektra nejčastějších onemocnění, úrazů a rizikových ... celosvětových údajů o nemocech, zraněních a rizikových faktorech od roku 1990, kdy Světová banka zadala první globální studii o zá...

Dědičná genetická vada ovlivňuje přežití pacientek s rakovinou prsu

prsu jejich šanci na přežití, a navíc zvyšuje riziko, že tyto ženy onemocní rakovinou prsu podruhé. Výsledky výzkumu byly právě publ... mají ER-pozitivní karcinom prsu, hrozí vyšší riziko úmrtí na toto onemocnění: jejich desetileté přežití je 62% (tzn. po 10 letech o...

Rakovinu prsu budeme jednou umět diagnostikovat z krve, doufají britští vědci

by dokázal detekovat, zda dané pacientce hrozí riziko relapsu, a jaké typy léků budou vhodné pro léčbu jejího konkrétního nádoru. ...

Diabetičky v postmenopauze jsou více ohroženy rakovinou prsu

mellitem 2. typu hrozí téměř o 30 % vyšší riziko, že onemocní rakovinou prsu. Takové jsou závěry přehledové studie, která byla p... diabetes mellitus 2. typu, mají o 27 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Zdá se, že vyšší riziko vzniku rakoviny prsu je omez...

U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny... zjistit, zda variace v DNA těchto žen zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu po expozici nízkým dávkám záření. Bylo zjištěno, že nos...

Aktivní životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu

životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny... zahradě či „jen“ svižnou chůzi – pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Tvrdí to alespoň tým evropských vědců, který právě publik... mírou tělesné aktivity měla o 13 % nižší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání se skupinou žen, které se nevěnovaly žádné těl... styl, tělesná aktivita, rakovina prsu, riziko...

Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

antracykliny nebo trastuzumabem, hrozilo zvýšené riziko srdečního selhání, kardiomyopatie, nebo dokonce obojího. Podobně jako je tom...

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti v odborně garantované databázi

obecných doporučení, jak mohou lidé snížit své riziko onemocnění rakovinou. CUP je nesmírně významný díky tomu, že nám pomáhá porozum...

Ženám s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prsu

s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prs... nadváhy – znamenají vyšší riziko recidivy nejčastěji se vyskytujícího typu rakoviny prsu. K takovému závěru dosp... době diagnózy karcinomu prsu obézní, mají vyšší riziko úmrtí než pacientky s normální hmotností. Dr. Joseph Sparano, který působí n...

Vysoká hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu prsu

hustota prsní tkáně nezvyšuje riziko úmrtí na rakovinu p... (nebo též mamografická denzita) značí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu; podle výsledků nejnovějšího výzkumu však pacientkám s rak... vysoká mamografická denzita je známým rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu, až donedávna nebylo jasné, zda denzita prs...

Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u n... účinkům chemoterapeutik in utero nemají vyšší riziko vrozených vývojových vad, nemají nižší Apgar skóre ani netrpí poruchami krvetvo...

Molekulární „nálepka“ na úseku DNA signalizuje riziko vzniku metastáz rakoviny prsu

„nálepka“ na úseku DNA signalizuje riziko vzniku metastáz rakoviny ... s rakovinou prsu zřejmě značí zvýšené riziko vzniku metastáz. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborné... které pacientky s rakovinou prsu mají vyšší riziko vzniku metastáz – a tedy i k plánování nejúčinnější možné léčby.“ „V navazuj...

Mírná fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny... před menopauzou nebo po ní – může snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Naopak značný přírůstek na váze představuje zvýšené rizik... si zdravou tělesnou hmotnost, mají snížené riziko vzniku rakoviny prsu. Ačkoli přínos tělesné aktivity v souvislosti s nižším ... aktivita, riziko vzniku rakoviny...

Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu... doba užívání hormonální terapie, tím vyšší bylo riziko. Nebyla prokázána souvislost mezi užíváním hormonální terapie a vyšší úmrt...

Rakovina prsu a srdeční choroby možná mají společný původ

ohrožené rakovinou prsu možná mají i vyšší riziko vzniku onemocnění srdce – alespoň podle nejnovějších poznatků vědců z kanadskéh...

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

které konzumují alkohol, zřejmě zvyšují své riziko vzniku onemocnění rakovinou prsu v pozdějším věku – zvláště pokud mají zhoubný ... co by jejich dcery měly dělat, aby snížily riziko, že se u nich rovněž vyvine toto zhoubné onemocnění. Existují nějaká výživová d...

Příležitostná konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny... 3 až 6 skleniček alkoholu, hrozí mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ať již ženy popíjejí alkohol v mladším či starším dospělé... alkoholu např. za jediný večer) ani to, zda riziko závisí na věku konzumentů.“ Dr. Wendy Y. Chenová, která pracuje v Brigham an...

Jak souvisí tuková tkáň v prsu s rizikem vzniku karcinomu prsu?

(tukovou) tkání – a ukazuje, že zvýšené riziko představují i rozsáhlé oblasti jednoho či druhého typu tkáně... tkáně i rozlehlá oblast tukové tkáně; nejvyšší riziko onemocnění tedy hrozilo ženám, v jejichž prsech se nalézaly rozsáhlé oblasti ob...

Adjuvantní léčba HER-2 pozitivního karcinomu prsu: neantracyklinový režim je bezpečnější

AC-T+trastuzumab) hrozilo až pětkrát vyšší riziko srdečního selhání a až dvakrát vyšší riziko dysfunkce srdečních komor ve srovná...

Tamoxifen prodlužuje život pacientkám s hormonálně senzitivní rakovinou prsu

zákroku, mohou snížit své dlouhodobé riziko úmrtí na rakovinu prsu nejméně o třetinu. K takovému závěru dospěla skupina bri... též jako ER-pozitivní karcinom prsu) měly nižší riziko úmrtí na rakovinu prsu po dobu nejméně 10 let od zahájení léčby. Výsledky vý...

Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

hladinu pohlavních hormonů, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u postmenopauzálních žen, je tělesná hmotnost. Píšou to au... hormonů. Je známo, že tyto hormony ovlivňují riziko vzniku karcinomu prsu: některé typy rakoviny prsu vznikají v důsledku působení ...

Proč mají chudší ženy horší vyhlídky na přežití rakoviny prsu?

ženám ze sociálně slabších oblastí hrozí vyšší riziko úmrtí na rakovinu prsu, neboť onemocnění je u nich často diagnostikováno až v p... čím dál větší počet majetných žen, větší riziko úmrtí na toto onemocnění hrozí chudším ženám. Mnohé ženy z chudších vrstev spol...

Jak bude vypadat prevence rakoviny prsu v budoucnosti?

by mělo být nabídnuto všem ženám, jejichž riziko vzniku rakoviny prsu během příštích deseti let je výrazně vyšší než u ostatní p...

Tamoxifen je potřeba užívat po dobu pěti let, chcete-li zabránit návratu rakoviny prsu, vzkazují britští lékaři

z rozsáhlé studie, která poukazuje na to, že riziko návratu onemocnění je nižší u žen, které užívaly tamoxifen po dobu pěti let, ve... že takovým počínáním si ženy samy zvyšují riziko návratu onemocnění.“ Další výhodou pětiletého užívání tamoxifenu je to, že s...

Tamoxifen jako prevence vzniku rakoviny prsu?

ženy mladší 55 let, kterým hrozí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ve výzkumech se opakovaně potvrdilo, že tamoxifen do...

Pro chudší země nemusí být populační screening rakoviny prsu nejlepší volbou

tam praktické. Ženám v LMIC obecně hrozí nižší riziko rakoviny prsu, ale pokud se u nich toto onemocnění objeví, je většinou diag...

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

posloužit jako rádce všem, kdo chtějí snížit své riziko, že onemocní zhoubným nádorem. Pokud by si lidé osvojili některé životní návyky... tělesné aktivitě, neboť tím mohou výrazně snížit riziko, že je postihnou některé civilizační choroby, mezi nimi i rakovina prsu či rako...

Rakovina prsu více ohrožuje ženy, které začnou užívat HRT v období nástupu menopauzy

v období začátku menopauzy, hrozí jí vyšší riziko vzniku rakoviny, než kdyby tyto léky začala užívat až po delší časově prodlevě.... rozsáhlé prospektivní studie bylo zjištěno, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo jen mírně zvýšené nebo dokonce nebylo nijak ovli...

Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze p... obrázek: shutterstock.com Mnoho rizikových faktorů pro rakovinu prsu je známo a dobře zdokumentováno. Dnes se již ví, ... prsu, ovlivnitelné rizikové ...

Každoroční mamografické vyšetření žen s rodinnou anamnézou rakoviny prsu by pomohlo zachránit mnoho životů

obrázek: istockphoto.com Riziko rakoviny prsu je více než třikrát vyšší u žen, jejichž několik příbuzných trpěl...

Obavy z ozáření v rámci mamografického screeningu nejsou na místě

Riziko vzniku rakoviny prsu v důsledku ozáření při mamografickém vyšetření je jen nepa... screeningu. Naše studie ale dokazuje, že riziko vzniku rakoviny v souvislosti s rutinním screeningem je u žen nad 40 let velmi ...

Zdravý životní styl může ochránit i ženy, v jejichž rodinách se vyskytla rakovina prsu

životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu i u žen s rodinnou anamnézou tohoto onemocnění. Vyplývá to... rakovinou prsu, se obává, že i jim hrozí vysoké riziko onemocnění, které se nedá nijak ovlivnit. Z nové studie, která sledovala víc...

Rakovina prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro příbuzné

prsu v nízkém věku znamená vyšší riziko nádorového onemocnění i pro pří... nádor prsu před 35. rokem života, mají zvýšené riziko vzniku rakoviny, a to nejen prsu, ale i dalších tkání. Toto konstatování platí ... variantami genů BRCA1 a BRCA2 hrozí nejen vyšší riziko rakoviny prsu, ale i zhoubných nádorů prostaty, plic, mozku a močového ústr...

Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v... od prenatálního stadia až do dospělosti na riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jejich výzkum bude součástí celoamerického progr... strava, environmentální rizikové faktory, rakovina ...

Pití alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu

alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu... že milovnicím alkoholu hrozilo zejména vyšší riziko invazivních typů rakoviny prsu. Tak například u žen, které vypily sedm či více ...

Vazba nikotinu na receptor přímo podporuje růst nádorů prsu

work, CC BY-SA 3.0, Link Kouření je známým rizikovým faktorem pro širokou škálu nádorových onemocnění, přičemž za karcinogeny jso...

U žen mladších 50 let je detekovatelnost nádorů mamografií nižší

úvahu nízkou mamografickou detekovatelnost jako rizikový faktor pro rakovinu prsu. „Je třeba zjistit více nejen o vztahu mezi komp...

Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

u žen, které nevěřily, že chemikálie zvyšují riziko vzniku rakoviny: „Čisticí prostředky podle této studie zvyšovaly riziko vzniku ...

I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

gen BRCA2 u žen znatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, často už v nízkém věku. Nicméně dosud není zcela jasné, j...

Rybí tuk možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

tuk možná snižuje riziko vzniku rakoviny... omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA), snižuje riziko vzniku rakoviny prsu o 32 %. Zdá se, že nižší riziko se v této souvislosti omez...

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

tyto genetické předpoklady, hrozí daleko vyšší riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Předpokládá se, že tyto mutace způsobují asi ...

Nový test buněk DCIS možná pomůže předvídat recidivu rakoviny prsu

test pomůže identifikovat skupinu žen, jejichž riziko recidivy po chirurgickém zákroku bude daleko vyšší než u ostatních pacientek. N...

Nová studie potvrdila souvislost IGF-1 s rakovinou prsu

insulin-like growth factor) hrozí vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to ze studie britské organizace Cancer Research U... růstového faktoru v krvi hrozí o 28 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, než pětině žen na opačném konci tohoto spektra (tzn. s ne...

Lék proti osteoporóze možná dokáže zabránit vzniku rakoviny prsu

možná navíc dokáže o třetinu či více snížit riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to z výsledků nového výzkumu, který byl právě pub... – tzn. dva roky a více – bylo až o 40 % nižší riziko rakoviny prsu. Tento účinek se projevil pouze u žen, které nebyly obézní. V ...

Izolace a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

a stres u krys zřejmě zvyšuje riziko vzniku rakoviny... stres u laboratorních krys může zvyšovat jejich riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplynulo to z nové americké studie [... na vznik rakoviny prsu, hrozilo 3,3krát vyšší riziko tohoto onemocnění, pokud byly chovány v izolaci a navíc zažívaly stres. Studie ...

Denzita prsní tkáně souvisí s recidivou nádorového onemocnění

že vyšší denzita prsní tkáně znamená vyšší riziko rakoviny prsu. Nyní bylo zjištěno, že je také významným indikátorem pro recidiv... ženám s vyšší denzitou prsní tkáně hrozí vyšší riziko recidivy karcinomu prsu. Hlavním autorem studie je Dr. Steven Narod z Women's ...

Znovu potvrzen vliv životního stylu na riziko rakoviny prsu

potvrzen vliv životního stylu na riziko rakoviny... o tom, jak životní styl dokáže ovlivnit riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jinými slovy, nyní máme mnohem větší jistotu, že om...

Studie potvrdila rizika i přínosy dlouhodobé léčby tamoxifenem

tohoto onemocnění; hrozí jim ale údajně vyšší riziko, že je postihne agresivnější forma této nemoci [1].... tamoxifen déle než 5 let, měly o 40 % nižší riziko, že v jejich druhém (tzv. "kontralaterálním") prsu vznikne ER pozitivní karc...

Vlašské ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny prsu

ořechy možná snižují riziko vzniku rakoviny... potravinu a tvrdit, že zrovna ta může snížit riziko rakoviny prsu u lidí: "Když přijde na naši stravu, neexistuje konkrétní potra...

„Lovci genů“ našli dva nové geny související s rakovinou prsu

v lidském genomu dvě oblasti, které ovlivňují riziko rakoviny prsu u své nositelky. Zprávu o tom přineslo poslední číslo odborného č... identifikovaný úsek genetické informace zvyšuje riziko rakoviny prsu o 12 %, pokud jeho nositelka má jednu chybnou kopii tohoto genu. ...

Červené ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny prsu

ani bílé víno nijak nesnižují riziko vzniku rakoviny... má červené a bílé víno zhruba podobný vliv na riziko rakoviny prsu. Výsledky výzkumu byly nedávno publikovány v odborném časopise Ca... aby porovnali vliv červeného a bílého vína na riziko vzniku rakoviny prsu. Předchozí výzkumy naznačovaly, že konzumace alkoholu o... červené víno, bílé víno, riziko vzniku rakoviny...

Kniha o rakovině prsu má přispět k odbourání strachu z nemoci

zčásti změnit. Uvádí příčiny vzniku rakoviny, rizikové faktory, způsoby léčby, včetně úskalí ozařování a chemoterapie a vysvětlení m...

Jedna nebo dvě skleničky denně zvyšují u žen riziko několika typů rakoviny

nebo dvě skleničky denně zvyšují u žen riziko několika typů r... až dvě skleničky alkoholu denně, hrozí vyšší riziko vzniku několika typů rakoviny [... každodenní holdování alkoholu významně zvyšuje riziko rakoviny prsu, jater a konečníku. U kuřaček je navíc vyšší i riziko vzniku rako...

S ústupem hormonální substituční terapie začíná klesat výskyt rakoviny prsu

že užívání hormonální terapie by mohlo zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu. Studii vedl profesor Max Parkin, který působí jako st...

Ženy s pozitivní rodinnou anamnézou mají až 4× vyšší riziko rakoviny prsu

s pozitivní rodinnou anamnézou mají až 4× vyšší riziko rakoviny... vyskytla rakovina prsu, mají až čtyřikrát vyšší riziko, že onemocní rakovinou prsu, než ostatní ženy. Zprávu o tom přinesl výzkum publ... to vůbec poprvé, co bylo vyčísleno riziko karcinomu prsu pro ženy, které nemají vadný BRCA gen, ale mají buď jednu příbu... prsu, rodinná anamnéza, riziko...

Jedině mamografie je schopná odhalit malé nádory, zdůrazňuje radiolog Daneš

tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu na...

Nezapomínejme na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie

do screeningového centra. Jaká žena je riziková pro vznik rakoviny prsu a jak tyto ženy sledujeme? Možné vyšší riziko mají...

Mýtů o mamografu podle MUDr. Dany Houserkové ubývá

hradí všechny zdravotní pojišťovny. Mezi rizikové faktory karcinom prsu patří např. včasný nástup menstruace nebo její pozdní u...

Rakovina nespí ani v covidové době. Odkládání vyšetření zkracuje životy

u onkologických pacientů, u nichž se tak zvyšuje riziko úmrtí. Nejvíce pak odkládáním screeningu riskují ti, u nichž se vyskytují rizik...

Covid zasadil ránu léčbě rakoviny. Lidé chodí s pokročilejšími nádory, vyléčených bude méně

navíc ověřují podezření, že covid zvyšuje riziko návratu vyléčených nádorů. „Lidé, kteří za sebou mají rakovinu a prodělali covi...

Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic

čtvrtý zaměřující se na záchyt rakoviny plic u rizikové populace, tedy dlouhodobých kuřáků starších 50 let. Na mezinárodním panelu St...

Sklenka pro zdraví může zabít. K rakovině přispívá i jedno pivo nebo víno denně, zjistili onkologové

umírněného popíjení. „Neexistuje nic jako nerizikové pití,“ uvádí vědci ve studii. V Česku přitom podle čerstvých dat spotřeba alk...

Devatenáct let mamografického screeningu v ČR: hodnocení prevence v době pandemie

problematiku screeningové mamografie prováděné u rizikových žen, které mají osobní anamnézu C50. Kromě toho zmínil praktické dopady zák...

Axilární lymfadenopatie v době očkování proti COVID-19: deset doporučení EUSOBI

s ohledem na časový odstup od očkování a celkové riziko uzlinových metastáz. Složité nebo nejasné případy by měl řešit multidisc...

Genomické testování pomůže lékařům při stanovení správného postupu léčby u pacientek s rakovinou prsu

nádor při vyšetření genů označen jako nízce rizikový „low risk“, nemusí být pacientce indikována adjuvantní neboli zajišťovací léč...