Denzita prsní tkáně souvisí s recidivou nádorového onemocnění

12. 11. 2009 | Cancer Research UK


Již delší dobu je známo, že vyšší denzita prsní tkáně znamená vyšší riziko rakoviny prsu. Nyní bylo zjištěno, že je také významným indikátorem pro recidivu nádorového onemocnění [1].

Denzita prsní tkáně souvisí s recidivou nádorového onemocnění

Ilustrační obrázek: Pete Linforth (Pixabay)

V odborném časopise Cancer byly publikovány výsledky výzkumu, podle kterého ženám s vyšší denzitou prsní tkáně hrozí vyšší riziko recidivy karcinomu prsu.

Hlavním autorem studie je Dr. Steven Narod z Women's College Research Institute v kanadském Torontu; jeho výzkum je založen na analýze lékařských záznamů 335 pacientek s rakovinou prsu, které podstoupily lumpektomii.

Výzkumníci určili denzitu prsní tkáně jednotlivých žen tak, že prozkoumali jejich mamogramy před léčbou a rozdělili je do tří skupin: nízká, střední a vysoká denzita. Potom se zabývali tím, u kolika žen v každé z těchto skupin se objevila recidiva karcinomu prsu.

Bylo zjištěno, že v období 10 let po operaci hrozilo ženám s vysokou denzitou prsní tkáně o 16 % vyšší riziko recidivy než těm, které byly zařazeny do skupiny s nízkou denzitou.

Tato diskrepance byla ještě výraznějí u žen s vyšší denzitou prsní tkáně, které nepodstoupily radioterapii: jejich riziko návratu onemocnění bylo o 40 % vyšší.

K recidivě v této studii naopak nedošlo u žádné ženy, která měla nízkou denzitu prsní tkáně a zároveň podstoupila radioterapii.

Podle vyjádření autorů studie tyto výsledky naznačují, že následná léčba po chirurgickém zákroku by mohla být obzvláště prospěšná pro ženy s vyšší denzitou prsní tkáně, zatímco pacientky s nízkou denzitou prsní tkáně možná vůbec nebudou radioterapii potřebovat.

„Složení prsní tkáně v okolí nádorového ložiska je významným faktorem, který lékařům pomůže předpovědět, zda po chirurgickém zákroku hrozí riziko recidivy onemocnění,“ uzavřel Dr. Narod.

Profesor Stephen Duffy, britský odborník na screening nádorových onemocnění, k výsledkům výzkumu poznamenal: „Výsledky jsou to zajímavé. Jedním důvodem by mohlo být to, že vyšší denzita prsní tkáně v prvé řadě zvyšuje riziko rakoviny prsu, takže prostě zvýší riziko vzniku dalšího nádoru. Jiné zdůvodnění by mohlo spočívat v tom, že již při počáteční diagnóze karcinomu prsu hustá tkáň fakticky znemožní lékařům odhalit další nádorová ložiska, která pak během chirurgického zákroku nejsou odstraněna. Potenciální možnost, že ženy s nízkou denzitou prsní tkáně by nemusely podstupovat radioterapii, zní velice atraktivně. Bude však potřeba dalšího výzkumu, abychom si byli skutečně jisti, že tato praktika je bezpečná.“

Reference

  1. Cil T, Fishell E, et al. Mammographic density and the risk of breast cancer recurrence after breast-conserving surgery. Cancer 2009; 115(24):5780–5787. doi: 10.1002/cncr.24638

Klíčová slova: denzita prsní tkáně, rakovina prsu, recidiva

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU