Nový test buněk DCIS možná pomůže předvídat recidivu rakoviny prsu

30. 6. 2010 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Nově vyvinutý test by mohl pomoci lékařům určit, které ženy trpí agresivní formou rakoviny prsu v mlékovodech (duktální karcinom in situ, DCIS), zatímco ostatní ženy by nemusely zbytečně podstupovat radioterapii. Vyplývá to ze studie, která byla dnes publikována v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Nový test buněk DCIS možná pomůže předvídat recidivu rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: Dr Garth Kruger, Radiopaedia.org. Převzato z případu rID: 26555

Test vyhodnocuje a porovnává unikátní vlastnosti nádorových buněk v DCIS. Vědci nedávno odhalili společné rysy buněk této nejagresivnější formy rakoviny prsu.

Ženy s rakovinou prsu, jejichž odebrané nádorové buňky vykazovaly tyto rysy, měly ve srovnání s ostatními ženami v této studii o 40 % vyšší pravděpodobnost, že jejich onemocnění se po určité době vrátí.

Výzkumníci věří, že s využitím tohoto testu by se dalo předpovědět, které ženy budou po chirurgickém zákroku potřebovat radioterapii, aby se rakovina prsu neobjevila znovu, a u kterých žen naopak není recidiva pravděpodobná.

Autorkou studie je profesorka Sarah Pinderová z britské King's College London, která k výsledkům výzkumu podotkla: „Mamografický screening je neuvěřitelně efektivní, co se týče odhalení DCIS. Zatím však nemáme spolehlivý nástroj, který by odhalil, u které pacientky je rakovina agresivní a bude vyžadovat další léčbu.“

„Věříme, že náš test pomůže identifikovat skupinu žen, jejichž riziko recidivy po chirurgickém zákroku bude daleko vyšší než u ostatních pacientek. Naši hypotézu ještě budeme muset ověřit v rozsáhlejších studiích, ale již nyní se domníváme, že tuto skupinu žen se podaří úplně vyléčit a následná radioterapie pak zabrání návratu onemocnění.“

Duktální karcinomy in situ (DCIS) představují zhruba 20 % případů rakoviny prsu, které jsou detekovány pomocí mamografického vyšetření. DCIS je však velmi variabilní onemocnění: v jednotlivých případech se výrazně liší jeho podoba na mamogramu, pod mikroskopem i v následném vývoji, není-li léčeno.

U některých pacientek se DCIS během několika málo let zvrhne v agresivní formu rakoviny prsu, zatímco u ostatních nezpůsobuje další problémy. Dosud však nebylo jasné, čím se tyto dva typy DCIS liší.

Léčba DCIS dnes spočívá v chirurgickém zákroku, při kterém je odstraněn samotný DCIS a část okolní tkáně. Po tomto zákroku může následovat radioterapie, která má snížit riziko vzniku invazivního nádorového onemocnění v budoucnosti. Zatím však neexistuje přesný test, který by určil, které ženy mají z radioterapie největší prospěch.

Nový test byl navržen poté, co byly porovnány a vyhodnoceny charakteristické rysy více než 1200 vzorků DCIS od různých pacientek: u nádorových buněk se hodnotila jejich velikost, tvar a další charakteristiky. Tento výzkum jednak potvrdil rysy rakovinných buněk, které byly již dříve spojovány s vyšším rizikem recidivy nádorového onemocnění, ale zejména přesněji identifikoval rysy, které souvisí s agresivní formou rakoviny.

Dr. Lesley Walkerová z britské organizace Cancer Research UK k výsledkům výzkumu dodala: „Od té doby, co byl zaveden mamografický screening, byl diagnostikován velký počet DCIS. Neustálé zdokonalování zobrazovacích a diagnostických metod, mezi které se řadí i tento nově vyvinutý test, pomůže lékařům přesněji určit, které ženy budou potřebovat další léčbu, jako je například radioterapie.“

Reference

  1. Pinder SE1, Duggan C, et al. A new pathological system for grading DCIS with improved prediction of local recurrence: results from the UKCCCR/ANZ DCIS trial. British Journal of Cancer 2010; 103(1):94–100. doi: 10.1038/sj.bjc.6605718.

Klíčová slova: duktální karcinom in situ, recidiva

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU