Nová studie potvrdila souvislost IGF-1 s rakovinou prsu

17. 5. 2010 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Ženám s vysokou hladinou hormonu IGF-1 (růstový faktor podobný inzulinu, zkratka z anglického insulin-like growth factor) hrozí vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Vyplývá to ze studie britské organizace Cancer Research UK, která byla právě publikována v odborném častopise Lancet Oncology [1].

Nová studie potvrdila souvislost IGF-1 s rakovinou prsu

Schematicky znázorněná struktura molekuly IGF-1. (By Emw - Own work, CC BY-SA 3.0, Link)

Na možnou souvislost tohoto hormonu s rakovinou prsu upozorňovaly již dříve menší studie, ale tento výzkum – což je nejnovější analýza celosvětových údajů – jednoznačně prokázal, že pětině žen s nejvyšší hladinou tohoto růstového faktoru v krvi hrozí o 28 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, než pětině žen na opačném konci tohoto spektra (tzn. s nejnižší hladinou IGF-1).

Hlavním autorem studie je prof. Tim Key z Oxfordské univerzity (University of Oxford), který potvrdil: „V posledních několika letech se odborná veřejnost živě zajímala o možnou souvislost mezi růstovými faktory a rakovinou prsu, ale dosavadní výsledky byly rozporuplné. My jsme analyzovali všechny dostupné informace z mnoha studií, které byly realizovány na různých místech světa, a došli jsme k jednoznačnému závěru: čím vyšší má žena hladinu IGF-1, tím vyšší riziko rakoviny prsu jí hrozí. Zatím úplně nerozumíme tomu, co ovlivňuje hladinu tohoto růstového faktoru v krvi, ale je možné, že určitou roli hraje i strava. Už jsme zahájili výzkum, který se touto hypotézou zabývá.“

Výzkumníci analyzovali údaje ze 17 studií, které byly prováděny v 12 různých zemích a dohromady zahrnovaly téměř 5 000 pacientek s rakovinou prsu.

Normální funkcí IGF-1 je stimulace buněčného dělení, zejména během vývoje v dětském věku.

Dr. Lesley Walkerová z britské organizace Cancer Research UK poznamenala: „Tomuto hormonu je věnována velká pozornost – nejen kvůli jeho souvislosti s rakovinou prsu, ale také se zhoubnými nádory prostaty. Tato studie je dalším kamínkem do pomyslné mozaiky našich znalostí o tomto onemocnění.“

Reference

  1. Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group, Key TJ, Appleby PN, Reeves GK, Roddam AW. Insulin-like growth factor 1 (IGF1), IGF binding protein 3 (IGFBP3), and breast cancer risk: pooled individual data analysis of 17 prospective studies. Lancet Oncology 2010. doi: 10.1016/S1470-2045(10)70095-4

Klíčová slova: růstový faktor podobný inzulinu, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU