S ústupem hormonální substituční terapie začíná klesat výskyt rakoviny prsu

13. 2. 2009 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Počet britských žen věku pod 60 let, které užívaly hormonální substituční terapii, se snížil na polovinu – a zároveň se u této věkové skupiny snížil výskyt rakoviny prsu, jak potvrdila britská organizace Cancer Research UK [1].

S ústupem hormonální substituční terapie začíná klesat výskyt rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V roce 2004 užívalo hormonální substituční terapii (HRT) více než 40 % žen ve věku 50–54 let a více než 35 % žen ve věkové skupině 55–59 let. Do roku 2006 však počet uživatelek ve věku 50–54 let poklesnul na 20 % a u věkové skupiny 55–59 let dokonce na pouhých 15 %. Zprávu o tom přineslo nejnovější vydání odborného časopisu European Journal of Cancer.

Statistikové z britské organizace Cancer Research UK vypočítali, že výskyt rakoviny u žen ve věku 50–54 let dosáhl svého vrcholu v roce 1999, kdy bylo s tímto onemocněním diagnostikováno 289 nových případů na 100 000 žen. Do roku 2005 však byl zaznamenán pokles o 9 % (264 nových případů na 100 000 žen).

U žen ve věku 55–59 let byl výskyt rakoviny prsu různý, ale celkově se snížil o 5 %. Zato u žen šedesátiletých a starších se výskyt rakoviny prsu zvýšil o 24 %, což je zřejmě důsledkem screeningového programu, který zachytil více nádorů.

Ženy začaly hromadně upouštět od hormonální substituční terapie poté, co dvě vzájemně nezávislé studie (americká Women's Health Initiative a britská Million Women Study) potvrdily, že užívání hormonální terapie by mohlo zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu.

Studii vedl profesor Max Parkin, který působí jako statistik Cancer Research UK na Queen Mary College, University of London. Prof. Parkin poznamenal: "Podle našich odhadů užívání HRT v letech 1996–2000 vedlo k nárůstu rizika rakoviny prsu u britských žen ve věku 50–59 let zhruba o 30%. Od roku 2000 však došlo k výraznému poklesu odhadovaného rizika rakoviny prsu u všech věkových skupin. V letech 1999–2005 u věkové skupiny 50–59 let pokleslo riziko rakoviny prsu zhruba o 14 %, což představuje o 1400 méně případů, než bychom zaznamenali v roce 2005, kdyby se HRT používala ve stále stejné míře. Nemůžeme si být absolutně jisti, že pokles výskytu rakoviny prsu a pokles rizika jejího výskytu jsou přímým důsledkem toho, že ženy upustily od užívání HRT. Tato spojitost je ale zarážející a bude zajímavé pozorovat, zda tento pokles bude pokračovat i v příštích letech."

Další důkaz o této souvislosti přinesl časopis Lancet, který opublikoval výsledky dr. Davida Brewstera, ředitele Skotského onkologického registru. Dr. Brewster zjistil, že počet případů rakoviny prsu diagnostikovaných u skotských žen ve věku 50–64 let poklesl v letech 2000–2005 z 1470 na 1386 případů ročně, což údajně souvisí s dramatickým poklesem předepisované HRT o více než 50 %.

Dr. Lesley Walkerová z Cancer Research UK komentovala výsledky výzkumu takto: "Celá desetiletí jsme mohli jen pozorovat, jak výskyt rakoviny prsu roste, proto je velmi potěšující, že incidence tohoto hrozivého onemocnění se u padesátiletých žen stabilizovala. Cancer Research UK radí ženám, aby hormonální substituční terapii užívaly jen ze zdravotních důvodů a pokud možno co nejkratší dobu."

Reference

  1. Parkin DM. Is the recent fall in incidence of post-menopausal breast cancer in UK related to changes in use of hormone replacement therapy? European Journal of Cancer 2009; 45(9): 1649–1653. doi: 10.1016/j.ejca.2009.01.016

Klíčová slova: hormonální substituční terapie, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU