Screeningová vs. diagnostická mamografie

Jaké jsou rozdíly mezi screeningovou a diagnostickou mamografií? Kdy je mamografie hrazena ze zdravotního pojištění? Tato stránka by Vám měla podat jasné vysvětlení.

Screeningová mamografie – hrazená ze zdravotního pojištění

Screeningová mamografie je rentgenové vyšetření prsů k vyhledávání nádorů prsu a prekanceróz. Z důvodu radiační ochrany a zabezpečení optimální kvality se screeningová mamografie provádí pouze ve screeningových centrech.

Podmínkou úhrady screeningové mamografie z prostředků veřejného zdravotního pojištění včetně případných doplňujících vyšetření je:

  1. vyšetření musí být provedeno ve screeningovém centru
  2. žena musí být starší 45 let a musí být dodržen interval mezi vyšetřeními 2 roky (diagnóza Z12.3), nebo
  3. se jedná o vyšetření ženy s vysokým rizikem (diagnóza Z80.3) a v tomto případě indikuje vyšetření ošetřující lékař (obvykle onkolog). Do této skupiny patří také ženy po léčbě po základní léčbě pro karcinom prsu (diagnóza Z85.3).
  4. žena by měla mít žádanku na screeningovou mamografii od praktického lékaře, gynekologa, onkologa nebo chirurga nebo je možné provést screeningovou mamografii na základě např. zvacího dopisu u ženy nad 45 let věku.

Screeningová MG není zahrnuta do vyžádané (indukované) péče, nejde tedy z nákladů indikujícího lékaře. U přibližně 10–15 % provedených screeningových mamografií je nutno doplnit ultrazvukové vyšetření prsů. Je to v případě nálezu ložiska nebo abnormality na mamografii nebo v případě mamograficky velmi nepřehledné hutné žlázy. Ultrazvukové vyšetření však screeningovou mamografii NENAHRAZUJE, pouze ji doplňuje.

Důležitou informací pro ženy a lékaře je také to, že tzv. doplňující mamografické vyšetření může být po screeningové mamografii provedeno i s určitým časovým odstupem, nejpozději však do 1 roku. Tato doplňující vyšetření s časovým odstupem se provádějí v případě nálezu ložiska nebo abnormality, která je velmi pravděpodobně nezhoubné povahy a lékař si chce nález zkontrolovat.

Žena si může mezi dvěma screeningovými mamografiemi uhradit sama ultrazvukové nebo mamografické vyšetření (odstup od předchozí screeningové mamografie musí být minimálně 1 rok) a v tomto případě nepotřebuje k vyšetření jako samoplátkyně žádanku.

Z popisu screeningové mamografie radiologem by mělo být pro indikujícího lékaře zřejmé, zda si případnou doporučenou kontrolu bude muset žena hradit sama nebo se jedná o doplňující vyšetření ve screeningu s časovým odstupem, které je potřebné ke stanovení jasného nálezu a je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Screeningová mamografie nebo preventivní UZ – samoplátkyně

Ženy ve věku 40-44 let si mohou uhradit preventivní mamografii nebo ultrazvukové vyšetření. Interval mezi mamografiemi musí být minimálně dva roky. Obvykle je doporučována v tomto věkovém intervalu jedna vstupní mamografie.

Ultrazvukové vyšetření není omezeno věkem, ani intervalem kontroly.

Pokud si žena hradí preventivní mamografické vyšetření nebo ultrazvuk, nepotřebuje žádanku.

Diagnostická mamografie

Je indikována u žen s příznaky onemocnění prsu (např. hmatný útvar, krvavá sekrece z bradavky, změny bradavky a kůže nebo známky zánětu prsu). Provádí se bez ohledu na věk a nemusí být nutně provedena na screeningovém centru. Za indikaci k diagnostické mamografii a k dalším doplňujícím vyšetřením (ultrazvuk, biopsie) je odpovědný radiolog.