Mírná fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

25. 6. 2012 | ecancer.org


Podle nově zveřejněné studie tělesná činnost – ať už mírná nebo náročnější, před menopauzou nebo po ní – může snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Naopak značný přírůstek na váze představuje zvýšené riziko [1].

Mírná fyzická zátěž možná snižuje riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány on-line v odborném časopise Cancer, který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS). Vyplývá z nich, že ženy, které pravidelně cvičí a udržují si zdravou tělesnou hmotnost, mají snížené riziko vzniku rakoviny prsu.

Ačkoli přínos tělesné aktivity v souvislosti s nižším rizikem vzniku tohoto zhoubného onemocnění byl potvrzen již v mnoha studiích, i nadále přetrvává v této problematice řada otázek.

Například, jak často, jak dlouho a jak intenzivně cvičit, aby tělesná aktivita skutečně snižovala riziko vzniku onemocnění? Platí tento poznatek všeobecně – tedy pro ženy s různou tělesnou konstitucí, štíhlé i silnější? A snižuje cvičení riziko všech typů rakoviny prsu?

Na tyto otázky se pokusila najít odpovědi Lauren McCulloughová z University of North Carolina Gillings School of Global Public Health, která se společně se svými kolegy snažila najít spojitost mezi rekreační fyzickou aktivitou a rizikem vzniku rakoviny prsu.

Do studie bylo zahrnuto 1504 pacientek s rakovinou prsu (z toho bylo 233 neinvazivních karcinomů, 1271 invazivních) a 1555 žen jakožto kontrolní skupina bez tohoto onemocnění. Všechny sledované ženy byly ve věku 20–98 let a účastnily se projektu nazvaného Long Island Breast Cancer Study Project, jehož cílem bylo nalézt případné environmentální příčiny vzniku rakoviny prsu.

Nižší riziko vzniku rakoviny prsu měly jak ženy, které se věnovaly cvičení v reprodukčním věku, tak ty, které cvičily v období menopauzy. Největší přínos cvičení v tomto ohledu byl pozorován u žen, které cvičily 10–19 hodin týdně: u této skupiny žen bylo riziko nižší zhruba o 30 %.

Snížení rizika bylo zaznamenáno u všech žen věnujících se tělesné aktivitě – a výsledky výzkumu naznačují, že cvičení snižuje především riziko hormonálně pozitivních karcinomů prsu (ER nebo PR pozitivní), což jsou nějčastěji diagnostikované typy nádorů u amerických žen.

„Obzvláště povzbudivý je poznatek, že cvičení snižuje riziko vzniku tohoto zhoubného onemocnění i u žen, které se začaly tělesné aktivitě věnovat až po menopauze,“ prohlásila McCulloughová.

Když se výzkumníci zaměřili na kombinovaný efekt tělesné činnosti, přírůstku na váze a tělesné konstituce, zjistili, že dokonce i aktivním ženám, které zaznamenaly značný přírůstek na váze – zvláště pak po menopauze – hrozilo vyšší riziko vzniku rakoviny prsu; z toho vyvodili závěr, že přírůstek na váze může eliminovat pozitivní účinek cvičení na riziko vzniku onemocnění.

Reference

  1. Eheman, C., Henley, S. J., et al. (2012). Annual Report to the Nation on the status of cancer, 1975-2008, featuring cancers associated with excess weight and lack of sufficient physical activity Cancer DOI: 10.1002/cncr.27514

Klíčová slova: tělesná aktivita, riziko vzniku rakoviny prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU