Preventivní samovyšetření prsu

Péče o vlastní tělo je známkou sebeúcty

Vznik některých nádorových onemocnění není možné předvídat, ani jim zabránit. Jiné nemoci ale lze odhalit ve stadiu, kdy jsou dobře léčitelné. Mezi tyto časně nalezitelné, odhalitelné nemoci patří mimo jiné rakovina tlustého střeva, ženských orgánů (děloha, vaječníky, pochva) a především rakovina prsu. S praktickým lékařem je možné se domluvit na vyšetření, které vede k odhalení zhoubného nádoru tlustého střeva, každoroční návštěva gynekologa by také měla patřit k preventivním programu každé ženy. Screeningový (preventivní) program pro vyhledávání malých nádorových ložisek v prsu je v České republice dobře zorganizován a je dostupný každé ženě, která o něj projeví zájem.

1. K čemu je dobré samovyšetřování prsů?

Samovyšetřování má i přes možnosti, které nám nabízí mamografie a ultrazvuk, svoji pevnou a nezastupitelnou pozici. Sebepoznání žlázy, které si žena připomíná pravidelným samovyšetřováním, je základem péče o prsy.

Prohlédněte si instruktážní video o samovyšetřování prsů:

2. Technika samovyšetření

Vyšetřit sama sobě vlastní prsy není nic náročného, mnohem těžší je vytrvat.

Souhrn základních principů samovyšetření

 • Vyšetření se musí provádět pravidelně. Jsou to chvíle, které by žena měla každý měsíc věnovat sama sobě a svému zdraví. Ideální doba je 5.–8. den od prvního dne měsíčků. Ženy, které již nemenstruují, by si měly určit jeden den – jedno datum v měsíci, které si dobře pamatují.
 • Pro samovyšetření je třeba si vytvořit pohodu a klid.
 • Prvním krokem je prohlédnutí si prsů v zrcadle s rukama svěšenýma podél těla, posléze se ruce pomalu zdvíhají. Současně se zdvíháním rukou je třeba se otáčet zlehka v pase tak, aby bylo možné si prsy prohlédnout ze všech stran. Všímáme si jakékoli změny kůže: zatahování nebo naopak „vyboulení“, zčervenání, zrakem hledáme možné změny, které jsou popsány v kapitole Co byste měla vědět.
 • Druhá část samovyšetření se provádí vleže na zádech.
 • Pozor! Nevyšetřujeme jen prs. Vyšetřovací pole je mnohem větší: nahoře je ohraničeno klíční kostí, zevně podpažní jamkou, dole linií podprsenky, uvnitř spojnicí hrudní kosti a žeber.
 • Technika vyšetření jsou krouživé pohyby, které provádíme třemi prsty naplocho. Na každém místě se provedou tři kroužky. Pravý prs vyšetřuje levá ruka, levý prs pravá ruka.
 • Vždy se začíná od vrcholu podpažní jamky a postupně krok po kroku se postupuje dolů k rýze podprsenky a pak zase nazpět.
 • Zevní část prsu se vyšetřuje v mírném pootočení těla. Pokud se má vyšetřit levý prs, levá ruka je v poloze nad hlavou, tělo se mírně natočí doprava a pravá ruka vyšetřuje. Natočení těla pomáhá dobrému rozprostření prsní žlázy.
 • Největší důraz se v metodě MammaCare klade na postupné zvyšování tlaku na vyšetřující bříška tří prsů. Při prvním zakroužení je tlak malý, žena si „vnitřním zrakem“ prohlédne vrstvu těsně pod kůží. Při druhém zakroužení za vyššího tlaku si již může prohlídnout vrstvu žlázy, která se pod tlakem prstů lehce rozestoupí. Při třetím zakroužení pod největším tlakem je možno si „prohlédnout“ nejhlubší partie prsu, dokonce svalovou vrstvu za prsní žlázou.
 • Od vrcholu podpažní jamky je řádek po řádku dolů a nahoru postupně vyšetřena zevní část prsu. Jakmile je dosažena bradavka, je dobré položit se zpět na záda, prs se opět rozloží tak, že vyšetření vnitřních partií nebude činit žádný problém.
 • Při samovyšetřování se nesmí vynechat žádná část prsu, je dobré postupovat podle vyšetřovacího vzoru – od podpaží dolů k rýze podprsenky, pak zase nahoru až ke klíční kosti, výsledek by se měl pomyslně podobat hezky pravidelně zoranému políčku.

Pokud najdete v jednom prsu něco, co se vám zdá nové, je dobré porovnávat oba prsy naráz. Prozkoumáte „podezřelý“ nález a stejné místo v druhém prsu. Nejčastěji zjistíte, že něco podobného je i na druhé straně.

Fotografie: Mamma Centrum Breast Unit Prague

Fotografie: Mamma Centrum Breast Unit Prague

Fotografie: Mamma Centrum Breast Unit Prague

3. Na závěr jen malé shrnutí

Samovyšetření je nezastupitelné v mladém věku, ale také u postmenopauzálních žen v dvouletém období mezi dvěma preventivními mamografiemi. Nehmatná nádorová ložiska však nelze při samovyšetření odhalit.  Proto je třeba docházet i na zobrazovací metody. Vyhrávají ty ženy, které se naučí samovyšetřovat a ještě k tomu chodí na preventivní mamografii, nebo v mladém věku jednou za dva až tři roky podstoupí vyšetření ultrazvukem, i přesto, že není hrazení pojišťovnami.

Pravidelným samovyšetřováním se žena stává aktivním aktérem v boji o své zdraví. Vedle přínosu pro péči o své prsy si zažívá pocitu uspokojení z vědomého rozhodnutí nenechat věci náhodě. Bylo by dobré, aby si takového dospělého pocitu mít své věci ve svých rukou užívalo stále více českých žen.