Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

16. 4. 2015 | Tisková zpráva MZ ČR


V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014

Snímek z reportáže: Česká televize

„Česká republika patří mezi státy s největším výskytem zhoubných nádorových onemocnění. Ročně je jich v naší zemi nově diagnostikováno více než 77 000 a téměř 28 000 pacientů na tato onemocnění umírá,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „Ke konci roku 2013 mělo u nás zkušenost s nějakým typem nádoru více než 450 000 osob. Tato alarmující čísla jasně dokladují potřebu účinné prevence nádorových onemocnění. Podle předběžných dat se v rámci screeningu loni podařilo včas odhalit karcinom u 602 pacientů. Drtivá většina těchto nálezů nabízí úplnou či velmi vysokou šanci na vyléčení.“

Od zahájení projektu do současnosti byly na preventivní vyšetření pozvány přes 2 miliony českých občanů. Adresné zvaní v rámci programů screeningu zhoubných nádorů bylo zahájeno v lednu 2014. Cílem projektu je zvýšit účast na těchto preventivních vyšetřeních. Programy jsou zaměřeny na karcinom děložního hrdla a prsu u žen, a dále na karcinom tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Zvaní jsou občané z rizikových věkových skupin, kteří tato preventivní vyšetření dosud nepodstoupili. Projekt připravilo a koordinuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. Právě pojišťovny na vyšetření adresně zvou své klienty. Od března 2014 je adresné zvaní doprovázeno také celorepublikovou informační kampaní. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 milionů korun. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu. V roce 2014 se čerpaly finance v celkovém objemu 43 796 450 korun.

Hodnocení ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR nezávisle provádí také Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě údajů zdravotních pojišťoven. Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že projekt již nyní využily statisíce lidí, nicméně stále jsou ve většině ti, kteří se na bezplatné screeningové vyšetření nedostaví. Ministerstvo zdravotnictví ČR bude tedy nadále pokračovat v podpoře prevence zhoubných nádorových onemocnění, a to především prostřednictvím cíleného zvaní a komunikační kampaně.

Podrobné údaje o jednotlivých preventivních programech lze nalézt na portálech www.mamo.cz (screening nádorů prsu), www.kolorektum.cz (screening nádorů tlustého střeva a konečníku) a www.cervix.cz (screening nádorů hrdla děložního).

Výsledky adresného zvaní v médiích

Klíčová slova: mamografický screening, kolorektální screening, cervikální screening, onkologická prevence, adresné zvaní, zhoubné nádory

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU