Pití alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu

24. 8. 2010 | Cancer Research UK


V odborném časopise Journal of the National Cancer Institute byla právě publikována americká studie, která znovu potvrdila domněnku, že některé typy rakoviny prsu se častěji vyskytují u žen, které pravidelně pijí alkohol [1].

Pití alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vzniku některých zhoubných nádorů prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Vědci z Fred Hutchinson Cancer Research Center v americkém Seattlu sledovali 2944 žen po menopauze, které se v letech 1993–1998 zúčastnily projektu Women's Health Intiative (Pozn.).

U všech 2944 sledovaných žen byla již dříve zjištěna invazivní (tzn. do okolí prorůstající) rakovina prsu a výzkumníci zkoumali celou škálu informací o každé z těchto žen. Mezi těmito informacemi byly i údaje o zjištěných nádorech, například zda měly původ v mlékovodech (duktální nádory) nebo v lalůčcích prsní žlázy (lobulární nádory), a také chemické detaily o senzitivitě (tzn. citlivosti) nádorů vůči hormonům estrogenu a progesteronu. Vědci se zabývali také faktory souvisejícími s životním stylem, jako bylo udávané množství zkonzumovaného alkoholu, rodinná anamnéza závažných chorob, a zda tyto ženy měly či neměly děti.

Následná analýza odhalila souvislost mezi konzumací alkoholu a celkově zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Při podrobnějším průzkumu se však ukázalo, že milovnicím alkoholu hrozilo zejména vyšší riziko invazivních typů rakoviny prsu. Tak například u žen, které vypily sedm či více skleniček alkoholu týdně, byla zjištěna až dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku hormonálně senzitivního lobulárního nádoru (tzn. nádoru z lalůčku prsní žlázy, který je citlivý na ženské hormony) než u žen, které alkohol nikdy nepily. Naproti tomu nebyla zjištěna žádná statisticky významná souvislost mezi pitím alkoholu a zvýšeným rizikem invazivního duktálního nádoru.

Tato zjištění znovu potvrdila výsledky předchozích studií, které konstatovaly souvislost mezi konzumací alkoholu a hormonálně senzitivní rakovinou prsu. Zároveň se potvrdila správnost dalších studií, které odhalily významnější souvislost alkoholu s lobulárními nádory než s nádory duktálními. Na typu konzumovaného alkoholu přitom nezáleželo: riziko bylo zvýšené zhruba stejně u všech žen, které jej pily.

Autoři publikovali výsledky své studie v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute, kde napsali: „Zjistili jsme, že ženy, které vypijí jednu či více skleniček alkoholu denně, mají zhruba dvojnásobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu lobulárního typu, zatímco riziko vzniku duktálního nádoru není zvýšené. Musíme si však uvědomit, že duktální nádory jsou daleko častější než lobulární, neboť představují zhruba 70 % všech případů rakoviny prsu; lobulární nádory tvoří jen asi 10–15 % případů.“

Henry Scowcroft z britské organizace Cancer Research UK k výsledkům americké studie podotknul: „Tento nový výzkum znovu potvrdil, že rakovina prsu se častěji vyskytuje u žen, které pravidelně pijí alkohol – a čím více ho vypijí, tím je jejich riziko vyšší. Tato studie navíc potvrdila, že alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu tím, že ovlivňuje hladinu estrogenu v ženském těle. Z našich výzkumů vyplývá, že jen ve Velké Británii se alkohol každoročně podílí na vzniku zhruba 5000 případů rakoviny prsu.“

Poznámka překladatele

  • Women’s Health Initiative (WHI) byla rozsáhlá studie, jejímž cílem bylo zmapovat nejčastější zdravotní problémy starších žen, zejména pak kardiovaskulární onemocnění, rakovinu a osteoporózu.

Reference

  1. Li CI, Chlebowski RT, et al. Alcohol consumption and risk of postmenopausal breast cancer by subtype: the women's health initiative observational study. Journal of the National Cancer Institute 2010; 102(18): 1422–1431. doi: 10.1093/jnci/djq316.

Klíčová slova: alkohol, lobulární nádory prsu, duktální nádory prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU