Rakovina prsu více ohrožuje ženy, které začnou užívat HRT v období nástupu menopauzy

29. 1. 2011 | ecancer.org


Začne-li žena užívat hormonální substituční léčbu (HRT) zhruba v období začátku menopauzy, hrozí jí vyšší riziko vzniku rakoviny, než kdyby tyto léky začala užívat až po delší časově prodlevě. K takovému závěru došli autoři studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Rakovina prsu více ohrožuje ženy, které začnou užívat HRT v období nástupu menopauzy

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V rámci této rozsáhlé prospektivní studie bylo zjištěno, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo jen mírně zvýšené nebo dokonce nebylo nijak ovlivněné u kohorty žen, které začaly užívat HRT po pěti a více letech od nástupu menopauzy. Nezáviselo přitom na tom, jaký typ HRT užívaly, jak dlouho léčbu užívaly a zda trpěly nadváhou či obezitou.

Již v mnoha studiích bylo prokázáno, že incidence rakoviny prsu je vyšší u uživatelek HRT – zvláště pak u těch, které užívají léky obsahující kombinaci estrogenu a progestinu (ve srovnání s ženami, které užívají pilulky obsahující pouze estrogen). Jen málo dosavadních studií se ale zabývalo tím, zda by jedním z rizikových faktorů mohlo být načasování HRT – ačkoli dvě předchozí studie již naznačily, že riziko vzniku rakoviny prsu je možná ovlivněno časovým intervalem mezi nástupem menopauzy a nasazením HRT.

Odpověď na tuto otázku se rozhodla najít prof. Valerie Beralová z Oxfordské univerzity, která společně se svými kolegy zpracovala údaje z britské Million Women Study [2]. Výzkumníci spočítali relativní riziko rakoviny prsu u současných i bývalých uživatelek HRT ve srovnání s ženami, které HRT nikdy neužívaly. Porovnali také skupiny žen, které užívaly různé typy HRT. Do studie bylo celkem zahrnuto 1,13 mil. britských žen.

Bylo zjištěno, že ženy, které začaly užívat hormonální terapii zhruba v období nástupu menopauzy, byly více ohroženy rakovinou prsu než ty, které HRT začaly užívat později. Autoři ve svém článku napsali: „V této studii jsme se zabývali rizikovým faktorem, kterému dosud nebyla věnována téměř žádná pozornost: novým poznatkem je to, že riziko vzniku rakoviny prsu je významně ovlivněno dobou, která uplyne mezi nástupem menopauzy a zahájením HRT.“

Již předtím byly publikovány dvě studie, které tuto souvislost naznačovaly, ale jen v určitých podskupinách populace. „Díky této rozsáhlé studii se nám podařilo prokázat, že je-li HRT nasazena ještě před nebo těsně po nástupu menopauzy, hrozí ženě vyšší riziko vzniku karcinomu prsu, než kdyby s užíváním HRT ještě nějakou dobu počkala. Dále jsme zjistili, že riziko je přibližně stejně zvýšené u různých podskupin uživatelek HRT – tedy nezávisle na tom, jaký typ HRT žena užívá, zda užívá léčbu kratší či delší dobu, zda je štíhlá, má nadváhu nebo je obézní.“

Dr. Rowan T. Chlebowski z Center for Cancer Research při Los Angeles Biomedical Research Institute a dr. Garnet Andersonová z Fred Hutchinson Cancer Research Center v úvodníku k tomuto článku poznamenali, že tato britská studie znamená výraznou podporu pro podobné výsledky z americké studie Women’s Health Initiative [3]. Obě studie – britská i americká – udávají podobně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu u podobně definovaných kohort žen, což potvrzuje správnost dosažených výsledků navzdory tomu, že v každé z těchto studií byla použita zcela jiná metodika.

Autoři úvodníku se zabývají také nesrovnalostmi mezi výsledky obou studií ohledně rizika, které s sebou přináší HRT založená pouze na estrogenu: zatímco podle údajů z Women’s Health Initiative je s užíváním estrogenu spojeno jen malé riziko, autoři Million Women Study zjistili statisticky významně zvýšené riziko, s výjimkou žen trpících nadváhou nebo obezitou. Američané svůj úvodník zakončili slovy, že „zatím se nepodařilo zodpovědět otázku, jaké riziko pro postmenopauzální ženy s ohledem na vznik rakovinu prsu s sebou přináší HRT obsahující pouze estrogen.“

Reference

  1. Beral, V., Reeves, G. et al. (2011). Breast cancer risk in relation to the interval between menopause and starting hormone therapy. Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djq527
  2. Million Women Study. Cancer Epidemiology Unit, University of Oxford.
  3. Women’s Health Initiative. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.

Klíčová slova: hormonální substituční léčba, menopauza, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU