Ženám s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prsu

27. 8. 2012 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Kila navíc – ať už v oblasti obezity, nebo „jen“ nadváhy – znamenají vyšší riziko recidivy nejčastěji se vyskytujícího typu rakoviny prsu. K takovému závěru dospěli autoři studie, jejíž výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Cancer [1], který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society).

Ženám s nadváhou nebo obezitou hrozí vyšší riziko recidivy nejčastějšího typu rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Výsledky studie naznačují, že přebytečný tělesný tuk způsobuje hormonální změny a záněty, které mohou navzdory optimální léčbě vést k návratu onemocnění.

Ženy, které jsou v době diagnózy karcinomu prsu obézní, mají vyšší riziko úmrtí než pacientky s normální hmotností.

Dr. Joseph Sparano, který působí na Albert Einstein College při Medicine's Montefiore Medical Center v newyorském Bronxu, ve spolupráci se svými kolegy napříč USA porovnal výsledky léčby pacientek s rakovinou prsu, které měly nadváhu či obezitu, s výsledky léčby pacientek s normální váhou. Ženy zahrnuté do analýzy se účastnily alespoň jedné ze tří studií (označovaných jako E1199, E5188 a E3189), které se konaly pod záštitou amerického Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute) a organizovala je skupina zvaná Eastern Cooperative Oncology Group (nyní součást ECOG-ACRIN Cancer Research Group).

Podmínkou účasti ve všech třech zmiňovaných studiích byla normální funkce srdce, ledvin, jater a kostní dřeně, čímž byly vyloučeny pacientky se závažnými zdravotními problémy. Díky tomu mohli vědci odlišit vliv obezity od dalších faktorů, které ovlivňují recidivu a přežití nádorového onemocnění.

Vědci zjistili, že čím vyšší je BMI (index tělesné hmotnosti, lze jej považovat za indikátor množství tělesného tuku), tím vyšší je u pacientky riziko recidivy a úmrtí na karcinom prsu – a to i v případě, že se jí dostane optimální léčby v podobě chemoterapie a hormonální terapie. Tato souvislost mezi zvyšujícím se BMI a špatnými výsledky léčby však byla pozorována pouze u žen s HER2 pozitivním karcinomem prsu, což je nejčastěji se vyskytující typ rakoviny prsu (představuje téměř 2/3 všech případů rakoviny prsu diagnostikovaných v USA i celosvětově).

„Zjistili jsme, že obezita v době diagnózy karcinomu prsu zvyšuje riziko recidivy zhruba o 30 % a riziko úmrtí téměř o 50 %, navzdory optimální léčbě,“ konstatoval dr. Sparano. „Riziko recidivy by možná mohly snížit léčebné strategie, jejichž cílem by bylo zamezit hormonálním změnám a zánětům způsobovaným obezitou,“ uvedl závěrem dr. Sparano.

Reference

  1. Sparano, J. A., Wang, M. et al. (2012). Obesity at diagnosis is associated with inferior outcomes in hormone receptor-positive operable breast cancer Cancer DOI: 10.1002/cncr.27527

Klíčová slova: obezita, nadváha, rakovina prsu, recidiva

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU