Riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je menší, než se až dosud předpokládalo

13. 3. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Tým evropských vědců vyčíslil, do jaké míry radioterapeutická léčba rakoviny prsu zvyšuje riziko vzniku srdečního onemocnění. Výsledky studie byly právě publikovány v odborném časopise New England Journal of Medicine [1].

Riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je menší, než se až dosud předpokládalo

Ilustrační obrázek: Pixabay (pexels.com)

Výzkumníci z Oxfordské univerzity (University of Oxford) a z několika skandinávských zemí zkoumali údaje o více než 2000 dánských a švédských pacientkách s rakovinou prsu, které byly léčeny radioterapií. Bylo zjištěno, že riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku ozařování je sice reálné, ale u většiny žen je jen nízké.

Již dlouho je známo, že radioterapie u mnoha pacientek s rakovinou prsu po chirurgickém zákroku snižuje riziko návratu onemocnění. Během radioterapeutické léčby však zároveň nechtěnou dávku záření dostane i srdce – zvláště pak v případech, kdy zhoubný nádor je v levém prsu nebo kdy jsou ozařovány lymfatické uzliny v hrudníku.

Až dodnes si lékaři nebyli zcela jistí, zda moderní radioterapeutická léčba skutečně zvyšuje riziko vzniku srdečního onemocnění – a pokud ano, jak významné toto riziko je. Nejnovější výzkum poprvé popsal jasný vztah mezi dávkou a odpovědí pro ischemickou chorobu srdeční, což je nejčastější typ srdečního onemocnění.

Jinými slovy, lékaři nyní budou moci předpovědět u každé pacientky s rakovinou prsu, u níž plánují radioterapeutickou léčbu, míru rizika vzniku srdečního onemocnění: bude stačit spočítat dávku záření, kterou dostane srdce, a posoudit další rizikové faktory pro vznik srdečního onemocnění u konkrétní pacientky.

Hlavní autorkou studie je prof. Sarah Darbyová z Oxfordské univerzity, která vysvětlila: „Pustili jsme se do této studie proto, že lékaři až dosud nedokázali spolehlivě odhadnout riziko vzniku srdečního onemocnění u pacientek léčených radioterapií. Nyní budou moci riziko posoudit a uvidí, že ve většině případů bude jen velmi nízké, čímž budou moci své pacientky uklidnit. Navíc bude možné identifikovat malé procento žen, pro které by radioterapie znamenala příliš velké riziko, a u těchto žen zvážit alterativní metody léčby.“

Dr. Carolyn Taylorová, spoluautorka studie rovněž z Oxfordské univerzity, doplnila: „Naše výsledky se již používají v onkologických centrech na celém světě a máme na ně velmi pozitivní ohlasy. Je potřeba mít na paměti, že u většiny pacientek, které jsou léčeny moderní radioterapií, prospěch výrazně převažuje nad riziky.“

Dávka absorbovaného záření je vyjadřována v jednotkách označovaných jako gray (Gy). Je-li zhoubný nádor diagnostikován v pravém prsu, většina radioterapeutických režimů vystaví srdce dávce 1-2 Gy. Je-li ozařován levý prs, pak je množství záření absorbované srdcem většinou vyšší (rozmezí také více kolísá v závislosti na přesném místě výskytu nádoru).

To však ještě neznamená, že pacientky s rakovinou prsu, které podstoupí radioterapii, budou mít výrazně vyšší riziko vzniku srdečního onemocnění. Například 50letá žena, která během radioterapie dostane do srdce dávku 3 Gy, bude mít v 80 letech riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční 2,4 % (zatímco bez radioterapie by měla 1,9 %).

Přesto existuje malé procento žen, u kterých by radioterapie znamenala významně zvýšené riziko vzniku srdečního onemocnění, pokud by byla aplikována obvyklým způsobem. Do této skupiny patří ženy, které již předtím měly zvýšené riziko vzniku srdečního onemocnění (zvláště pak ty, které již prodělaly infarkt) nebo takové ženy, jejichž srdce se nachází velmi blízko hrudní stěny. Rizikové skupiny žen mohou být na základě nejnovějšího výzkumu snadno identifikovány a lékaři u nich budou moci uvažovat o nasazení alternativních radioterapeutických metod.

Kate Lawová z britské organizace Cancer Research UK doplnila: „Radioterapie představuje vysoce účinnou metodu léčby rakoviny prsu a díky ní se přežití pacientek zvýšilo na více než 85 %. Na základě tohoto výzkumu budou moci lékaři většinu pacientek uklidnit, že jejich riziko vzniku srdečního onemocnění v důsledku radioterapie je jen nízké. Naopak u žen, jejichž riziko by bylo neúměrně vysoké, budou moci lékaři zvažovat alternativní léčebné metody.“

Reference

  1. Darby, S. C., Ewertz, M. et al. (2013). Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy for breast cancer New England Journal of Medicine DOI: 10.1056/NEJMoa1209825

Klíčová slova: rakovina prsu, radioterapie, riziko vzniku srdečního onemocnění

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU