Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

10. 2. 2014 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Výrazně zvýšené riziko nejčastějšího typu karcinomu prsu je u mladých žen, které vykouří zhruba balíček cigaret denně, a to po dobu deseti let či déle. Takový je závěr analýzy publikované v odborném časopise Cancer [1], který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS). Studie poukazuje na to, že zvýšená pravděpodobnost výskytu rakoviny prsu je dalším zdravotním rizikem, které mladé kuřačky dobrovolně podstupují.

Kuřačky mají vyšší riziko vzniku nejčastějšího typu rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: Dominika Roseclay (pexels.com)

Většina studií z poslední doby, které hodnotily vztah mezi kouřením a vznikem rakoviny prsu u mladých žen, dospěla k závěru, že kouření opravdu zvyšuje riziko vzniku tohoto zhoubného nádoru. Jen málo z nich se však zabývalo hodnocením rizika ve vztahu k různým podtypům karcinomu prsu.

Touto problematikou se rozhodl zabývat dr. Christopher Li z Fred Hutchinson Cancer Research Center v americkém Seattlu, který společně se svými kolegy uskutečnil populační studii zahrnující 778 pacientek s ER-pozitivním karcinomem prsu a 182 pacientek s triple-negativním karcinomem prsu [viz Pozn.]. Pacientky zahrnuté do studie byly ve věku 20–44 let a byly diagnostikovány v letech 2004–2010 v Puget Sound, metropolitní oblasti Seattlu. Do studie bylo zahrnuto i 938 žen, u nichž nebyl diagnostikován karcinom prsu.

V rámci studie bylo zjištěno, že mladé ženy, které v současnosti nebo v minulosti kouřily zhruba balíček cigaret denně po dobu nejméně 10 let, měly o 60 % vyšší riziko vzniku ER-pozitivního karcinomu prsu. Zajímavým závěrem bylo, že kouření nesouvisí se zvýšeným rizikem triple-negativního karcinomu prsu.

„Zdravotních rizik souvisejících s kouřením je celá řada a jsou dostatečně známy. Tato studie rozšířila naše poznání v tom smyslu, že kouření výrazně zvyšuje riziko nejčastěji se vyskytujícího podtypu rakoviny prsu, avšak neovlivňuje riziko vzniku jednoho ze vzácnějších, agresivnějších podtypů tohoto zhoubného nádoru,“ uzavřel dr. Li.

Poznámka překladatele

  • ER-pozitivní karcinom prsu (nebo též karcinom prsu s pozitivními estrogenovými receptory) je nejčastějším typem rakoviny prsu. Tento typ nádoru se vyznačuje tím, že v nádorových buňkách jsou přítomny estrogenové receptory. ER-pozitivní nádory prsu lze léčit hormonální terapií, která snižuje hladinu estrogenu nebo blokuje estrogenové receptory. Nádory prsu s pozitivními hormonálními receptory obecně rostou pomaleji a pacientky mají v krátkodobém horizontu lepší prognózu, avšak po letech od ukončení léčby může dojít k recidivě (návratu onemocnění).
  • Triple-negativní karcinom prsu (nebo též trojitě negativní karcinom prsu) je méně častý, avšak agresivnější typ rakoviny prsu. Tento typ nádoru je charakteristický tím, že nemá estrogenové receptory, progesteronové receptory ani velké množství proteinu HER2 – proto je označován jako „trojitě negativní“. Hormonální terapie na tento druh nádoru nezabírá, potože nádorové buňky nemají hormonální receptory. Nefungují ani léky cílené na HER2, protože v nádorových buňkách není velké množství tohoto proteinu. Může však pomoci chemoterapie.

Reference

  1. Kawai M, Malone KE, Tang MT, Li CI. Active smoking and the risk of estrogen receptor-positive and triple-negative breast cancer among women ages 20 to 44 years. Cancer 2014. doi: 10.1002/cncr.28402.

Klíčová slova: kouření, riziko vzniku rakoviny prsu, triple-negativní karcinom prsu, ER-pozitivní karcinom prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU