Slovníček pojmů: kdy mamograf, kdy ultrazvuk?

Na této stránce Vám přinášíme slovníček, který by Vám měl pomoci zorientovat se ve zdravotnické terminologii, často používané při mamografickém vyšetření.

Rakovina prsu, zhoubné onemocnění prsní žlázy, maligní nádor prsu – to všechno jsou názvy jednoho onemocnění. Myslí se tím nádor v prsu, který se chová agresivně, pohlcuje své okolí a je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů. Není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit své nositelce smrt. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, může se objevit v kterémkoli věku. V této neradostné pravdě však svítí světélko naděje. Rakovinu prsu lze objevit včas pomocí mamografie (mamograf) a ultrasonografie (ultrazvuk, sono).

Mamograf je přístroj, který umí na rentgenových snímcích ukázat zhoubný nádor již tehdy, kdy žena nemá žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá. Pokud se najde takový nenápadný nádor, je obrovská šance na úplné uzdravení nebo alespoň mnohaleté přežití.

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mamografické vyšetření je zobrazení prsní žlázy pomocí mamografu.

Mamografie se hodí pro ženy po 40 roku věku. Prsní žláza se přestavuje, ubývá vaziva, přibývá tuk. Tyto změny odpovídající věku jsou pro mamograf ideální. Čím více tuku, tím přehlednější snímky vznikají.

Vyšetření se provádí ve speciálních screeningových centrech. Provádějí ho téměř vždy ženy, speciálně školené laborantky. Vyšetření je trochu nepříjemné, není však bolestivé. Žena při vyšetření stojí. Každý prs je vyšetřen ze dvou stran, pokaždé se musí lehce zmáčknout, což může být nepříjemné. Bez zmáčknutí by však mamografický snímek neměl dobrou kvalitu, vyšetření by bylo zbytečné. Vzniklé mamografické snímky hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je tím vyšetření ukončeno. Někdy nastane situace, že z mamografického snímku není možno přesvědčivě určit, zda je žena zdravá. V tom případě je doplněno vyšetření ultrazvukem.

Ultrazvuk nebo také sonograf či ultrasonograf je přístroj, pomocí kterého vyšetřujeme převedším mladé ženy do 40 let, ještě před tím, než nastane přestavba na starší typ prsu, kdy se lépe uplatní mamograf. Přístroj využívá zvukové vlny.

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ultrazvukové (sonografické) vyšetření poskytuje jiné informace než mamografie, oba druhy vyšetření se doplňují. Vyšetření je nebolestivé, žena při něm leží pohodlně na zádech, lékař, který vyšetření provádí, přejíždí sondou s hladkým povrchem po celém prsu. Prs je natřen jemným gelem, neboť ten umožňuje průnik ultrazvukových vln do tkání a lékař tak může pečlivě vyšetřit celý prs. I v ultrazvuku je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému stanovení diagnózy rakoviny. Platí ale, že ultrazvukové (sonografické) vyšetření nemůže zejména u žen po 40 roku nahradit vyšetření mamografem.

Včasný záchyt nebo záchyt včasného stadia nádoru popisuje situaci, kdy bylo v prsu pomocí mamografie a ultrazvuku objeveno nádorové ložisko, které je nehmatné. Čas je nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou. Včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady. Při nalezení takového malinkého – lékaři používají obvykle výraz minimálního – nádoru má žena šanci na úplné uzdravení. V mnoha zemích světa byl proto zaveden mamografický screening – preventivní program, který již od roku 2002 oficiálně probíhá i v České republice.

Screening (čti skríning) neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku do konce života. Vyšetření se provádí jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou.

Benigní ložisko je název pro nevýznamný nález v prsu. Přeloženo do srozumitelné řeči, jde o nezhoubný nález. V praxi to znamená, že lékař v prsu něco objevil, ale toto „něco“ znamená strukturu, která do prsu patří. Může jít o cystu, což je dutinka vyplněná tekutým obsahem. Může jít o tukově vazivový uzlík, který se nazývá fibroadenom. Takových možností je více. Benigní nález znamená, že se v prsu neděje nic významného nebo nebezpečného. Benigní nález je to, co v prsu může zůstat a nijak ženu neohrožuje na zdraví.

Maligní ložisko je naopak název pro významný nález v prsu. Slovo maligní používají zdravotníci, chtějí-li říci, že nalezli zhoubné ložisko, ložisko rakoviny. Následují další vyšetření , která zjistí o jaký typ rakoviny v prsu jde. Na základě těchto informací se pak sejde odborný „mamární tým“ a pro nemocnou ženu je připravena léčba, která zohledňuje vše, co bylo o zhoubném nádoru zjištěno. Jednoduše řečeno: naplánuje léčbu šitou ženě na míru.