U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

6. 9. 2012 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Ženám s vadnými geny BRCA hrozí vyšší rizko vzniku rakoviny prsu, jsou-li v mladém věku (do 30 let) vystaveny RTG záření. K takovému poznatku dospěl tým odborníků z předních evropských pracovišť onkologického výzkumu, jejichž studie byla právě publikována v odborném časopise BMJ [1].

U mladých žen s vadnými geny BRCA zvyšuje expozice RTG záření riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mezinárodní studie se zaměřila na údaje z let 2006–2009 o téměř 2000 ženách s vadnými geny BRCA z Nizozemska, Francie a Velké Británie. Jejím účelem bylo zjistit, zda variace v DNA těchto žen zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu po expozici nízkým dávkám záření.

Bylo zjištěno, že nosičkám vadných genů BRCA ve věku do 30 let, které podstoupily RTG hrudníku nebo jiné ozařovací procedury (např. fluoroskopie, mamografie nebo CT vyšetření) hrozí o 43 % vyšší riziko vzniku rakoviny prsu ve srovnání s ženami s vadnými geny BRCA, které nebyly vystaveny RTG záření. Zvýšené riziko však nebylo pozorováno u nosiček genu BRCA, které byly ozařovacím procedurám vystaveny po 30. roce věku.

Vadné geny BRCA způsobují zhruba 2 % všech případů rakoviny prsu a jejich nosičky mají o 45 % až 65 % vyšší riziko vzniku onemocnění ve srování s populací ostatních žen.

Jeden z autorů studie, prof. Douglas Easton z Cambridgeské univerzity (University of Cambridge), konstatoval: „Gen BRCA pomáhají opravovat poškozenou DNA; k jejímu poškození může dojít například v důsledku expozice RTG záření. U žen s vadnými geny BRCA nefunguje mechanismus opravy DNA poškozené zářením tak účinně, proto jim hrozí zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Proto je nutné, aby si to uvědomovaly jak nosičky vadných genů BRCA, tak jejich lékaři.“

Mezinárodní studii koordinovala Cambridgeská univerzita ve spolupráci a britským Ústavem pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research) a třemi britskými nemocnicemi (The Royal Marsden NHS Foundation Trust, St Mary’s Hospital a Addenbrookes Hospital).

Dr. Julie Sharpová z britské organizace Cancer Research UK doplnila: „Z této studie vyšlo najevo, že mladým ženám s vadnými geny BRCA hrozí vyšší riziko i z nízkých dávek záření, a že lékaři by měli brát toto riziko v úvahu, zvažují-li indikaci RTG vyšetření. Alternativou je například vyšetření pomocí magnetické rezonance.“

Reference

  1. Pijpe, A., Andrieu, N., et al. (2012). Exposure to diagnostic radiation and risk of breast cancer among carriers of BRCA1/2 mutations: retrospective cohort study (GENE-RAD-RISK) BMJ DOI: 10.1136/bmj.e5660

Klíčová slova: RTG záření, geny BRCA, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU