Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

1. 9. 2012 | ecancer.org


Pacientky s rakovinou prsu, které jsou léčeny antracyklinovými antibiotiky nebo trastuzumabem, mohou srdečními potížemi trpět častěji, než se zdálo z předchozích studií. Výsledky nejnovějšího výzkumu právě publikovali vědci z amerického Group Health Research Institute v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

Léčba rakoviny prsu a srdeční potíže: nejnovější poznatky

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

„Závěry studie jsou poměrně významné, neboť čím dál více pacientek s rakovinou prsu vykazuje stále delší přežití – a karcinom prsu je z tohoto hlediska vhodnější považovat za chronické onemocnění,“ uvedla Erin Aiellová-Bowlesová, epidemioložka z Group Health Research Institute.

Rakovina prsu je jedním z nejčastěji se vyskytujících typů zhoubných nádorů v USA: odhaduje se, že v roce 2011 bylo jen ve Spojených státech diagnostikováno 232 620 nových případů (viz Pozn.). Léčba je často problematická – zvláště pak léčba pomocí chemoterapeutik, která může vyvolat další zdravotní potíže, jak se znovu potvrdilo v této studii.

Bowlesová se svými kolegy vyhodnotila reálnou spotřebu antracyklinů a trastuzumabu v klinické praxi a vzájemnou souvislost se srdečním selháním a kardiomyopatií.

Již dřívější klinické studie prokázaly, že pacientkám s rakovinou prsu, které byly léčeny antracykliny nebo trastuzumabem, hrozilo zvýšené riziko srdečního selhání, kardiomyopatie, nebo dokonce obojího.

Podobně jako je tomu u většiny klinických studií, byly i ze zmiňovaných dřívějších studií vyloučeny početně významné kategorie žen, jako byly zejména starší ženy či ženy s jinými zdravotními problémy (např. již dříve existující srdeční onemocnění).

Avšak právě kvůli tomu, že tyto velké skupiny žen byly ze studií vyloučeny, se mohlo stát, že výsledek nebyl věrohodný: jinými slovy, dřívější studie nemohly postihnout, co se děje v běžné populaci.

„Pokusili jsme se získat širší perspektivu a vyhodnotit riziko srdečního selhání v populaci žen, která se více blíží klinické praxi,“ vysvětlila Bowlesová. „Zabývali jsme se všemi pacientkami s rakovinou prsu v dané populaci, nikoli jen vybranou skupinou pacientek. Naše studie ukazuje, že v reálné klinické praxi jsou tyto léky předepisovány pacientkám, které obvykle nebývají nabírány do klinických studií – tedy především starším ženám či ženám s anamnézou srdečního selhání.“

V rámci této populační retrospektivní kohortové studie 12 500 pacientek s rakovinou prsu bylo zjištěno, že celkové riziko vzniku srdečního selhání nebo kardiomyopatie bylo významně vyšší u žen na antracyklinové léčbě (ve srovnání s pacientkami, které nepodstoupily chemoterapii), ale bylo přibližně stejně vysoké, jako uváděly předchozí studie. Ve srovnání s dřívějšími studiemi však bylo výrazně vyšší riziko vzniku uvedených srdečních potíží u pacientek, které byly léčeny trastuzumabem.

Ještě vyšší riziko (ve srovnání se závěry z předchozích studií) hrozilo pacientkám, které byly léčeny antracykliny a trastuzumabem současně. Dále bylo zjištěno, že ženy léčené antracykliny (ať už v kombinaci s trastuzumabem nebo bez něj) byly spíše mladší a netrpěly žádnými dalšími nemocemi, zatímco ženy léčené samotným trastuzumabem byly spíše starší a polymorbidní.

„Chemoterapie může vyvolat srdeční potíže několika různými mechanismy,“ uvedla Bowlesová. „Tyto léky jsou samy o sobě toxické. Zabíjejí nejen rakovinné buňky, ale často i zdravé buňky. Oba léky i nadále hrají významnou roli při léčbě pacientek s rakovinou prsu, neboť je prokázáno, že prodlužují přežití. Lidé si však musí uvědomovat i jejich rizika, jako ostatně u každého léku.“

Reference

  1. Bowles, E. J. A., Wellman, R., et al. (2012). Risk of heart failure in breast cancer patients after anthracycline and trastuzumab treatment: a retrospective cohort study Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djs317

Poznámka překladatele

  • V České republice je s rakovinou prsu každoročně diagnostikováno více než 6000 žen. Bližší informace najdete na webu www.svod.cz.

Klíčová slova: chemoterapie, srdeční selhání, kardiomyopatie, antracykliny, trastuzumab