Clausův model k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u žen s pozitivní rodinnou anamnézou

Clausův model (nebo též Clausovy tabulky) [1, 2] slouží k orientačnímu odhadu celoživotního rizika vzniku nádoru prsu dle výskytu nádorů prsů a vaječníků v rodinné anamnéze. K výpočtu tohoto rizika slouží devět tabulek, které jsou členěny dle výskytu nádorů prsů a vaječníků v rodinné anamnéze. Podle odebrané rodinné anamnézy se použije odpovídající tabulka.

Výsledkem je procentuální celoživotní kumulativní riziko vzniku nádoru prsu a dle jeho hodnoty se pacientky dělí do tří skupin - nízké, střední a vysoké riziko. Dle tohoto rizika jsou pacientky zařazeny do příslušného vyšetřovacího algoritmu.

náhled programu k orientačnímu odhadu celoživotního rizika vzniku nádoru prsu dle výskytu nádorů prsů a vaječníků v rodinné anamnéze

Obrázek: Náhled programu k orientačnímu odhadu celoživotního rizika vzniku nádoru prsu dle výskytu nádorů prsů a vaječníků v rodinné anamnéze.

Reference

  1. Claus EB, Risch N, Thompson WD. Autosomal dominant inheritance of early-onset breast cancer. Implications for risk prediction. Cancer 1994; 73(3): 643–651.
  2. Claus EB, Risch N, Thompson WD. The calculation of breast cancer risk for women with a first degree family history of ovarian cancer. Breast Cancer Research and Treatment 1993; 28(2): 115–120.