Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

16. 8. 2012 | ecancer.org


Pacientky s rakovinou prsu, které v průběhu těhotenství podstoupí chemoterapii, se nemusí obávat, že tato drastická léčba se negativně podepíše na zdraví jejich novorozených dětí. K takovému závěru alespoň dospěli autoři článku, který byl právě publikován v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Chemoterapie během těhotenství pravděpodobně nezvyšuje riziko výskytu komplikací u novorozenců

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V rámci nejnovější studie byly vyhodnoceny údaje o více než 400 ženách z mnoha evropských zemí, u nichž byl během těhotenství diagnostikován karcinom prsu v časném stadiu.

197 (48 %) z těchto žen podstoupilo během těhotenství chemoterapii; vědci pak u této skupiny žen hodnotili, zda jejich novorozené děti vykazovaly nějaké symptomy či vady, které by pravděpodobně mohly být způsobeny protinádorovými léky.

Děti, jejichž matky podstoupily během těhotenství chemoterapeutickou léčbu, sice měly v průměru nižší porodní hmotnost než děti matek, které chemoterapii neabsolvovaly, ale jinak mezi těmito dvěma skupinami nebyly pozorovány žádné výrazné rozdíly.

Vědci dospěli k závěru, že děti vystavené účinkům chemoterapeutik in utero nemají vyšší riziko vrozených vývojových vad, nemají nižší Apgar skóre ani netrpí poruchami krvetvorby či alopecií častěji než děti, jejichž matky během těhotenství chemoterapii nepodstoupily.

Profesorka Sibylle Loiblová z German Breast Group, která celou studii řídila, konstatovala: „Pokud se naše výsledky potvrdí v dalších studiích, pak je zřejmé, že rakovinu prsu během těhotenství lze léčit stejně jako u netěhotných žen, aniž by hrozilo zvýšené riziko ohrožení zdraví matky či plodu.“

Počet cyklů chemoterapie absolvovaných během těhotenství zjevně neovlivňoval porodní hmotnost novorozence, na základě čehož autoři výzkumu usoudili, že nižší porodní hmotnost není z klinického hlediska významná.

„V běžné populaci se rodí před termínem asi 10–15 % dětí, zatímco v naší studii porodilo předčasně 50 % žen s rakovinou prsu: 23 % z nich porodilo před 35. týdnem těhotenství. Ve skupině dětí vystavených chemoterapii sice bylo zaznamenáno větší množství komplikací než u dětí, které účinkům chemoterapeutik vystaveny nebyly, jenže většina komplikací byla zaznamenána u dětí, které se narodily předčasně, bez ohledu na expozici chemoterapeutikům.“

„Výsledky naší studie zdůrazňují, jak důležité je klást prioritu na donošení těhotenství u žen, které během gravidity podstoupí chemoterapii,“ vysvětlila prof. Loiblová. „Morbidita a mortalita novorozenců přímo souvisí s gestačním stářím při porodu. To je důležitý klinický poznatek, neboť lékaři často indikují předčasný porod, aniž by k tomu existoval medicínský důvod. Naše výsledky naznačují, že pacientky s rakovinou prsu mohou podstoupit léčbu i během těhotenství, a že není potřeba přerušovat těhotenství anebo indikovat méně účinnou léčbu.“

Dr. Olivier Mir z francouzské Cancer Associated with Pregnancy Network zdůraznil, že závěry nové studie jsou vysoce aktuální: „Ve vysokopříjmových zemích pozorujeme růst incidence karcinomu prsu u těhotných žen, neboť ženy tam odsouvají své první těhotenství do vyššího věku.“

Dr. Mir však zároveň upozornil na to, že účinky chemoterapie u těhotných žen zatím nejsou příliš dobře prozkoumány a že bude zapotřebí dalšího výzkumu, který se zaměří na správné dávkování chemoterapie těhotným pacientkám; dále bude potřeba uskutečnit dlouhodobější studie, které se budou zabývat účinky chemoterapie in utero na další vývoj dětí: „Dosud existuje jen velmi málo studií, keré hodnotily dlouhodobý dopad chemoterapie během těhotenství na další vývoj dětí. V navazujícím výzkumu bude také potřeba zjistit, zda existující rizika pro plod (která naznačuje prof. Loiblová se svými kolegy) lze minimalizovat optimálním výběrem a následným dávkováním konkrétního léku.“

Reference

  1. Loibl, S., Han, S. N. et al. (2012). Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70261-9

Klíčová slova: chemoterapie, těhotenství, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU