Mamografické vyšetření: Jak probíhá prohlídka prsů?

 • Kdy a kam má žena jít na prohlídku prsů?

  Na stránce Co byste měla vědět se dozvíte, kdy nastává správná chvíle k návštěvě mamologického centra. Jistě neškodí pár věcí zopakovat a shrnout:

  Mamologické nebo screeningové centrum je místo, kde pracují lékaři a asistenti, kteří vyšetření prsu umějí provést opravdu odborně. Do takového centra má přijít žena ze dvou důvodů:

  • Prvním důvodem je, když se v prsech objeví cokoli nenormálního. Vše, co je nenormální, je popsáno na stránce Co byste měla vědět. Pokud se objeví ve vašich prsech některá z vyjmenovaných změn, je nerozumné vyšetření odkládat. Časová prodleva může významně ovlivnit vaše životní plány.
  • Druhým důvodem je screeningové (preventivní) vyšetření. Screeningovému (preventivnímu) vyšetření se ženy podrobují, aby měly jistotu, že jsou zdravé. Většinou se potvrdí, že se ve vašich prsech neschovává ani malé nádorové ložisko.
    

  V případě, kdy se v prsní žláze u ženy bez obtíží objeví přítomnost nádoru, nejde o tragédii. Samozřejmě je přirozené propadnout smutku, žádná nemoc ani léčba není důvod k veselí. Pokud však současně nejsou patrné žádné další viditelné známky nádoru, jde vlastně o dobrou zprávu. Byl nalezen malý zhoubný nádor, a ten je vždy slabším nepřítelem než nádor velký, který je již hmatný.

 • Co udělat po příchodu do mamografického (screeningového) centra?

  Do centra přicházíte po předchozím objednání s žádankou v ruce. Do většiny center se objednáváte telefonicky, některá nabízejí objednání přes internet. Žádanka je papír, na který odesílající lékař napsal, že jdete na vyšetření buď proto, že máte nějaké potíže, nebo, že jdete na preventivní vyšetření

  Ve screeningovém centru najdete místo, kterému se obvykle říká recepce. Zde předložíte žádanku. Recepční Vás zapíše do počítače a vysvětlí, co máte dělat dále. Podle požadavku na žádance Vás buď pošle na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření.

  Ženy, které jdou na preventivní (screeningové) vyšetření, dostanou do ruky dotazník, který je nutno vyplnit. Může být v papírové podobě nebo v malém digitálním tabletu. V dotazníku najdete např. otázku, zda se ve Vaší rodině objevilo zhoubné onemocnění prsu nebo jiný druh rakoviny. Jsou tam také otázky, které zjišťují, zda jste Vy sama měla někdy nějaký významný problém, jako je například zánět prsu, úraz nebo operaci prsu, která dobře dopadla, protože potvrdila přítomnost benigního ložiska. Další dotazy zjišťují, kolik máte dětí a zda jste kojila. V klidu si otázky přečtěte. Možná některým nebudete přesně rozumět, v tom případě Vám pomůže žena v recepci.

  V některých centrech vyplňují dotazník všechny ženy, nejen ty, které přišly na screeningové vyšetření. Vyplňují je i ženy, které přišly kvůli potížím, jako je hmatná bulka v prsu, krvácení z bradavky nebo jiné příznaky. Tehdy se vyšetření prsu nazývá diagnostické.

  Ať je důvod vyšetření jakýkoli, vyšetření prsu probíhá stále stejně.

 • Jak probíhá vyšetření prsů?

  Po přihlášení v recepci se pokojně se posaďte v čekárně a čekejte, až Vás někdo z personálu centra vyzve.

  Před mamografickým vyšetřením Vás laborantka pozve do kabinky, kde si odložíte veškeré oblečení, které by bránilo vyšetření prsů. Znamená to odložit i podprsenku. Při samotném vyšetření je velmi důležité spolupracovat s laborantkou, aby se snímky Vašich prsů zdařily a lékaři se dobře hodnotily. Laborantka Vám vysvětlí, jak se k mamografu postavit, kam položit prs a kam dát ruku. Každý prs se rentgenovými paprsky prosvítí dvakrát v odlišné poloze. Laborantka si pokaždé prs rozloží na podložku mamografu do ideální pozice a přimáčkne jej průhledným umělohmotným držákem, aby byl prs při snímkování v neměnné poloze. Tento moment vyšetření může být nepříjemný, mírně bolestivý. Jde o statický tlak, nejde o úder, proto se prs nezhmoždí.

  Ilustrační obrázek: shutterstock.com

  Ilustrační obrázek: shutterstock.com

  Mírnou tlakovou bolest je třeba snést, bez ní nebude snímek kvalitní. Tlak působí jen po dobu expozice, kdy vzniká mamografický snímek. Rentgenová asistentka ihned po ukončení expozice, která trvá jen několik vteřin, stlačení na dálku uvolní pomocí tlačítka na ovládací desce mamografu.

  Po mamografickém vyšetření se obléknete a posadíte opět v čekárně. V některých centrech odcházíte po mamografii domů, poté, co se Vám sdělí kdy a jak se dozvíte výsledek vyšetření. V jiných centrech dostanete po krátké době čekání výsledek přímo do ruky nebo se dozvíte, že Vám ještě bude doplněno sonografické vyšetření prsu. Pátrejte vždy po důvodu tohoto dalšího vyšetření. Na některém pracovišti Vám sonografické doplňující vyšetření provedou ihned, jinde dostanete termín, kdy se k němu máte dostavit.

  Před sonografickým vyšetřením Vás laborantka rovněž pozve nejprve do kabinky, kde si opět odložíte oblečení. Samotné vyšetření probíhá vleže, je celkově pohodlnější než mamografie. Lékař si Vaše prsy prohlédne, případně vyšetří pohmatem. Pak nanese na kůži Vašich prsů gel, který umožňuje klouzání ultrazvukové sondy po povrchu prsů. Lékař sedí vedle Vás, prohlíží si vzniklé obrázky vašich prsů na obrazovce ultrazvuku a Vy máte jedinečnou příležitost se zeptat na cokoli, co Vás v souvislosti s Vašimi prsy trápí. Součástí vyšetření je také oblast podpaží, kam lékař rovněž zamíří vyšetřovací sondou. Je vhodné, když má žena odstraněné ochlupení z podpaží, není to ale nezbytně nutné. Celé ultrazvukové vyšetření je zcela nebolestivé. Na závěr vyšetření Vás lékař informuje, zda jste zdravá a kdy by se měla uskutečnit další kontrola.

  Ilustrační obrázek: shutterstock.com

  Ilustrační obrázek: shutterstock.com

  V závěrečné zprávě je zřetelně popsáno, jak vyšetření dopadlo. Některá centra odešlou výsledek (závěrečnou zprávu) poštou lékaři, který Vás poslal, jiná centra Vám výsledek vydají přímo do ruky. Ověřte si, zda výsledek dostal i lékař, který Vás na vyšetření odeslal.

 • Co se stane, když mamografie nebo ultrazvuk ukáže nějaký nález?

  Při vyšetření prsů mamografem nebo ultrazvukem se může odhalit nějaká nejasnost či přímo nádorové onemocnění. V tomto případě dávejte pozor, co Vám lékař říká. Pokud něčemu nerozumíte, ihned se zeptejte. Jen když přesně pochopíte, o co se jedná, budete důvěřovat všem dalším naplánovaným krokům.

  Lékaři ve Vašem prsu objevili něco, co má jednoznačně benigní rysy. Benigní nález Vás neohrožuje na životě a není potřeba tuto změnu kontrolovat v kratších časových intervalech.

  Lékaři ve Vašem prsu objevili něco, co má převážně benigní rysy. V ojedinělých případech lékař využije možnosti kontrolního vyšetření v kratším časovém intervalu, aby posoudil, zda zůstává obraz stále stejný nebo došlo ke změně. A tak Vám může navrhnout termín kontroly, která proběhne v odstupu čtyř až šesti měsíců.

  Lékaři ve Vašem prsu objevili něco, co má podezřelé rysy. Pokud z vyšetření vyplyne skutečnost, že se jedná o atypický nález a změny ve Vašem prsu mají podezřelé rysy, nepropadejte panice a nechte si od lékaře vše vysvětlit. Vždy existuje možnost, že se nejedná o malignitu, ale toto je potřeba jednoznačně potvrdit nebo vyloučit dalším vyšetřením. Ptejte se, co bude následovat dále. Lékař Vám vysvětlí, co se bude dít dál, jaká další vyšetření bude třeba provést, aby se podezření na zhoubný nádor potvrdilo nebo vyvrátilo.

 • Jaké další vyšetření může podstoupit žena, u které bylo vysloveno podezření na ložisko rakoviny v prsu?

  Lékař, který vyslovil podezření na zhoubné ložisko v prsní žláze, potřebuje informace o tom, z jakých buněk je složeno. Je tedy zapotřebí odebrat několik drobných vzorků tkáně z podezřelé léze a odeslat je na histologické vyšetření do bioptické laboratoře. Nejčastějšími odběrovými neboli bioptickými metodami jsou core biopsie a vakuová biopsie.

  Core biopsie se provádí přímo v mamodiagnostickém centru. Je to rychlý a nebolestivý zákrok. Pomocí tenké jehly je přes kůži odebráno několik drobných vzorků z podezřelého ložiska. Kůže i okrsek žlázy, ze které se biopsie provádí jsou místně znecitlivěny lokální anestezií a rychlý výkon je tak zcela bezbolestný. Core biopsie není operace, trvá 10-15 minut a žena po jeho ukončení odchází domů bez problémů. Vpich může být pár dní citlivější, v jeho okolí se může objevit nezávažná modřina.

  Vakuová biopsie (VAB) se provádí převážně u podezřelých změn, které nejsou vidět při ultrazvukovém vyšetření a naopak jsou dobře čitelné na mamografii. Odběr vzorků se provádí pod mamografickou kontrolou se stereotaktickým zaměřením (tzv. SVAB). Žena sedí u mamografu, prso má mírně stlačené a místo, ze kterého se provádí odběr vzorků speciální jehlou přes kůži, má dobře znecitlivělé, celý výkon je tedy bezbolestný. Tento typ biopsie je složitější na zaměření a celý proces tak zabere více času. Ve speciálních indikacích se provádí vakuová biopsie i pod kontrolou ultrazvuku (tzv. UVAB).

  Výsledek biopsie se sděluje po předchozí dohodě. V drtivé většině případů je informována přímo pacientka, výsledek však může být po předchozí domluvě sdělen i jiné osobě.

  Histologický závěr může vyvrátit původní podezření na maligní nález – v tom případě si Vás lékaři z centra jistě po nějaké době zkontrolují, ale Vy nebudete podstupovat žádnou léčbu.

  Může se však potvrdit původní podezření na přítomnost zhoubného nádoru. V tuto chvíli je důležité nepropadnout panice, protože každá situace je řešitelná a rakovina prsu je díky moderní medicíně léčitelná a ve velkém procentu případů vyléčitelná. Budete-li mít strach z toho, že všemu neporozumíte, požádejte, aby s Vámi při rozhovoru mohl být někdo z Vaší rodiny nebo komu důvěřujete.

  Ve speciálních případech má lékař možnost pacientku dále odeslat na vyšetření magnetickou rezonancí, tzv. MR mamografii. Toto vyšetření má však omezená indikační kritéria a neprovádí se k běžné detekci nádorových změn.

 • Jak se léčí nádor prsu?

  Nádory prsu se léčí několika metodami, obvykle se jich kombinuje více dohromady. Čím menší ložisko bylo objeveno, tím bude léčba šetrnější. Žena nemusí přijít o celý prs, dokonce nemusí ani podstoupit chemoterapii.

  Léčebné metody

  1. Chirurgický výkon, při kterém se odstraní nádor a vyšetří hlavní uzlina v podpaží. Někdy se musí odstranit celý prs. V tomto případě je žena předem plně poučena. Lékař je povinen vysvětlit, proč byl mamárním týmem vybrán takový postup. Žena má nárok se detailně vyptávat.
  2. Ozáření. Při něm se cíleně zaměří místo, kde byl nádor původně. Někdy se záření fotony vede i do podpaží. I zde je žena plně informována o rozsahu léčby.
  3. Chemoterapie je léčba chemickými látkami, jejichž cílem je vyhubit nádorové buňky. Podává se do žíly, kapání léku z infuze trvá několik hodin. V dnešní medicíně existují podpůrné látky, které pomáhají odstranit vedlejší příznaky, které mohou léčbu doprovázet. Obávané ztrátě vlasů se někdy dá zabránit použitím chladící čepice během podávání léku. Vlasy i po přechodné ztrátě vždy dorostou.
  4. Biologická léčba patří k nejnovějším postupům. Mohou ji dostávat jen ženy, v jejichž nádoru se najdou receptory – místa, na která se lék zachytí. Tyto receptory se stanovují již při jehlové biopsii.
 • Několik optimistických slov na závěr

  Začali jsme tím, jak probíhá vyšetření prsu a dostali jsme se k možnosti nalezení zhoubného ložiska v prsní žláze. Takový je život. Když sedáme do automobilu, také nikdy nevíme, zda dojedeme do cíle v pořádku. Stejně, jako většinou dojedeme bez nehody, projdeme i preventivní prohlídkou prsů ve většině případů s výsledkem: zdravá.

  Zhoubné onemocnění prsu neumíme předvídat, ani se mu neumíme vyhnout. Pomocí mamografie ho umíme většinou včas nalézt.

  Dnešní medicína léčí rakovinu všeho druhu. Pokud budeme léčit malé ložisko rakoviny, nejde o havárii. Je to nepříjemnost, kterou s pomocí zdravotníků zvládne každá žena. Velký nádor, velkou havárii jistě zvládneme také, ale s mnohem větším úsilím a s mnohem menší jistotou v dobrý konec.