Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

14. 11. 2011 | ecancer.org


Dospívající dívky, které konzumují alkohol, zřejmě zvyšují své riziko vzniku onemocnění rakovinou prsu v pozdějším věku – zvláště pokud mají zhoubný nádor prsu v rodinné anamnéze.

Dospívající dívky: konzumace alkoholu a rakovina prsu v pozdějším věku

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Pacientky s rakovinou prsu často chtějí vědět, co by jejich dcery měly dělat, aby snížily riziko, že se u nich rovněž vyvine toto zhoubné onemocnění. Existují nějaká výživová doporučení, kterými by se jejich dcery měly řídit, aby se pokud možno rakovině prsu vyhnuly? Odpověď na tuto otázku se pokusila najít nová studie, která byla právě publikována v prestižním odborném časopise Cancer [1].

Dr. Catherine Berkeyová, která se zabývá biostatistikou na Brigham & Women's Hospital and Harvard Medical School v americkém Bostonu, se postavila do čela výzkumného týmu, který zkoumal u dětí a adolescentů rizikové faktory pro vznik benigního (nezhoubného) onemocnění prsu, a to se zvláštním zaměřením na dívky, v jejichž rodině se vyskytla rakovina prsu.

Pod výrazem „benigní onemocnění prsu“ se skrývá velká skupina potíží s prsy, které mohou způsobovat bolest či tvorbu bulek v prsu, a je známým rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu. Autoři studie dospěli k závěru, že u adolescentních dívek s rodinnou anamnézou rakoviny prsu (nebo benigního onemocnění prsu u matky) existuje významná souvislost mezi množstvím zkonzumovaného alkoholu a zvýšeným rizikem vzniku benigního onemocnění prsu v mladém věku.

Výzkumníci analyzovali údaje ze studie GUTS [2], které se zúčastnily ženy a dívky, kterým bylo v době zahájení studie (1996) 9 až 16 let, a které v letech 1996–2001 a následně v letech 2003, 2005 a 2007 vyplňovaly dotazníky, v nichž poskytovaly informace o konzumaci alkoholu, věku první menstruace, tělesné výšce a indexu tělesné hmotnosti (BMI).

Ve dvou závěrečných průzkumech účastnice studie (kterým bylo v té době již 18 až 27 let) udávaly, zda u nich někdy bylo diagnostikováno benigní onemocnění prsu. Tuto diagnózu (potvrzenou biopsií prsu) potvrdilo celkem 67 účastnic, zatímco 6 741 dívek a mladých žen uvedlo, že benigní onemocnění prsu u nich nikdy nebylo diagnostikováno. O výskytu benigního onemocnění prsu i rakoviny prsu také vypovídaly matky účastnic studie, a zmiňovaly se i o výskytu rakoviny prsu u svých sester a matek (tj. tet a babiček z matčiny strany ve vztahu k účastnicím studie).

U mladých žen, jejichž matky nebo sestry prodělaly rakovinu prsu, byla dvakrát vyšší pravděpodobnost diagnózy benigního onemocnění prsu ve srovnání s těmi, které neměly rakovinu prsu v rodinné anamnéze. Pravděpodobnost výskytu benigního onemocnění prsu byla také téměř dvakrát vyšší u mladých žen, jejichž matky prodělaly nějaké benigní onemocnění.

Důležitější závěr však spočívá v tom, že čím více alkoholu zkonzumovaly dívky, jejichž matka, teta či babička onemocněly rakovinou prsu, tím vyšší byla pravděpodobnost vzniku benigního onemocnění prsu v mladém věku. To samé platilo u dívek, jejichž matky prodělaly benigní onemocnění prsu. Tato zjištění se shodují se závěry předchozích studií (na starších ženách), které prokázaly, že dospělé ženy konzumující alkohol zvyšují své riziko onemocnění rakovinou prsu.

„Naše studie naznačuje, že dospívající dívky, které již mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu – vzhledem k jejich rodinné anamnéze – by si měly uvědomit, že pokud se budou vyhýbat alkoholu, snižují své riziko vzniku benigních onemocnění prsu v mladém věku, což v pozdějším věku znamená nižší riziko vzniku rakoviny prsu,“ vysvětlila dr. Berkeyová.

V rámci studie bylo dále zjištěno, že u dívek s rodinnou anamnézou rakovinu prsu je riziko vzniku benigního onemocnění prsu zvýšené v případech rychlého růstového spurtu – zatímco u dívek, v jejichž rodinné anamnéze se rakovina prsu nevyskytla, riziko vzniku benigního onemocnění prsu souvisí s jinými rizikovými faktory (BMI v dětském věku, obvod pasu během dospívání a BMI v dospělosti).

Reference

  1. Berkey, C. S., Tamimi, R. M., et al. (2011). Young women with family history of breast cancer and their risk factors for benign breast disease Cancer DOI: 10.1002/cncr.26519
  2. Growing Up Today Study (GUTS)

Klíčová slova: konzumace alkoholu, benigní onemocnění prsu, rakovina prsu, teenageři, dospívající dívky

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU