Tamoxifen je potřeba užívat po dobu pěti let, chcete-li zabránit návratu rakoviny prsu, vzkazují britští lékaři

21. 3. 2011 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Britští odborníci důrazně doporučují ženám, které prodělaly rakovinu prsu, aby opravdu užívaly tamoxifen po celou dobu, na kterou jej ošetřující lékař předepsal. Právě totiž byly zveřejněny výsledky z rozsáhlé studie, která poukazuje na to, že riziko návratu onemocnění je nižší u žen, které užívaly tamoxifen po dobu pěti let, ve srovnání s těmi, které tento lék braly jen dva roky [1].

Tamoxifen je potřeba užívat po dobu pěti let, chcete-li zabránit návratu rakoviny prsu, vzkazují britští lékaři

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Do studie bylo zahrnuto téměř 3 500 britských pacientek. Ve skupině žen, které braly tamoxifen celých pět let, došlo k recidivě (návratu onemocnění) zhruba ve 40 % případů, zatímco u žen, které lék užívaly jen dva roky, byla recidiva zaznamenána ve 46 % případů. Výsledky studie byly právě publikovány v odborném časopise Journal of Clinical Oncology.

Jinými slovy – na každých 100 žen, které dokončily pětileté užívání tamoxifenu podle doporučení lékaře, ze statistického pohledu šest žen předešlo návratu onemocnění (ve srovnání s ženami, které lék braly jen dva roky).

Již dříve bylo prokázáno, že užívání tamoxifenu po dobu pěti let dává nejvyšší šanci na přežití rakoviny prsu. Tato randomizovaná studie britských výzkumníků je však první velkou studií, které vzájemně srovnává dlouhodobý prospěch pětiletého či dvouletého užívání tamoxifenu (zdravotní stav žen byl sledován až deset let po ukončení léčby).

Hlavním autorem studie je dr. Allan Hackshaw, který vysvětlil: „Z našeho výzkumu jednoznačně vyplývá, že užívání tamoxifenu po dobu pěti let dává ženám nejvyšší šanci na přežití rakoviny prsu. Ženám, u nichž byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu, je doporučováno pětileté užívání tamoxifenu. My však ze zkušenosti víme, že řada pacientek přestane tento lék užívat již po dvou či třech letech. Naše výsledky bohužel naznačují, že takovým počínáním si ženy samy zvyšují riziko návratu onemocnění.“

Další výhodou pětiletého užívání tamoxifenu je to, že snižuje riziko vzniku srdečního onemocnění i riziko úmrtí na srdeční chorobu. Tento účinek byl nejčastěji pozorován u žen, kterým byla rakovina prsu diagnostikována ve věku 50–59 let: u žen v této věkové skupině, které užívaly tamoxifen po celou předepsanou dobu, se ve snížené míře vyskytovalo srdeční onemocnění (o 35 % případů méně) i úmrtí na srdeční choroby (téměř o 60 % případů méně).

Dr. Hackshaw ještě dodal: „Naše studie se nejen jako první zabývala dlouhodobými účinky pětiletého užívání tamoxifenu, ale jako první také dokázala, že další výhodou je významné snížení rizika vzniku srdečního onemocnění. Nejvíce se to projevilo u padesátnic – zřejmě proto, že aterosklerotické pláty, které se s postupujícím věkem hromadí v tepnách, zřejmě dokáže tamoxifen rozrušovat účinněji než u mladších žen.“

Kate Lawová z britské organizace Cancer Research UK poznamenala: „Tato rozsáhlá studie se jako první zabývala dlouhodobými účinky užívání tamoxifenu, který je obecně považován za jeden z nejvýznamnějších léků v dějinách léčby rakoviny prsu. Je nesmírně důležité, aby lékaři a sestry pacientkám stále dokola vysvětlovali, že je potřeba dokončit celou léčbu, a případně pomohli zvládnout nepříjemné vedlejší účinky. Obecně doporučujeme každému, komu užívání předepsané léčby působí problémy, aby se bez otálení svěřil svému ošetřujícímu lékaři.“

Reference

  1. Hackshaw, A., Roughton, M., et al. (2011). Long-term benefits of 5 years of tamoxifen: 10- year follow-up of a large randomized trial in women at least 50 years of age with early breast cancer Journal of Clinical Oncology DOI: 10.1200/JCO.2010.32.2933

Klíčová slova: tamoxifen, recidiva, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU