Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

1. 4. 2012 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


Nová studie amerických vědců potvrdila souvislost mezi dlouhodobou hormonální terapií (ať už kombinovanou estrogenovou a progesteronovou nebo výlučně estrogenovou) a zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu [1].

Dlouhodobá hormonální terapie estrogenem zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

„Již dříve bylo potvrzeno, že pacientky by neměly podstupovat dlouhodobou kombinovanou léčbu estrogenem a progesteronem,“ vysvětlila dr. Wendy Y. Chenová, která pracuje jako lékařka v Brigham and Women's Hospital a zároveň působí na Harvard Medical School v americkém Bostonu. „My jsme teď navíc zjistili, že ženy by se měly stavět obezřetně i k užívání dlouhodobější hormonální terapie s výlučným obsahem estrogenů.“

  • Čím delší byla doba užívání hormonální terapie, tím vyšší bylo riziko.
  • Nebyla prokázána souvislost mezi užíváním hormonální terapie a vyšší úmrtností na karcinom prsu.

Dr. Chenová doplnila, že v dřívějších studiích vědci hodnotili rizika spojená s užíváním hormonální terapie nepřesahující dobu 10 let. Výsledky nejnovější studie [1] byly prezentovány na výročním sjezdu Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR), který se konal v Chicagu od 31. března do 4. dubna 2012.

Američané při svém výzkumu retrospektivně hodnotili data z rozsáhlé studie nazvané Nurses' Health Study [2], která obsahovala záznamy z období 1980–2008 o postmenopauzálních ženách, které pracovaly jako ošetřovatelky a v roce 1976 jim bylo 30 až 55 let.

Dr. Chenová ve spolupráci se svými kolegy zjistila, že riziko vzniku rakoviny prsu bylo o 88 % vyšší u žen, které užívaly kombinovanou hormonální terapii po dobu 10 až 14,9 let ve srovnání s těmi, které hormonální terapii neužívaly; a riziko bylo více než dvojnásobné u žen, které kombinovanou hormonální terapii užívaly po dobu 15 až 19,9 let. U žen, které po dobu 10 až 14,9 let užívaly výlučně estrogenovou hormonální terapii, bylo zjištěno o 22 % vyšší riziko vzniku karcinomu prsu, zatímco u žen užívajících tento typ hormonální terapie po dobu 15 až 19,9 let bylo riziko o 43 % vyšší ve srovnání s ženami, které hormonální terapii neužívaly.

Ani u jednoho typu hormonální terapie nebyla zjištěna doba, po které se riziko stabilizuje. „Riziko se s časem kontinuálně zvyšuje. Čím déle užíváte hormonální terapii, tím vyšší máte riziko vzniku karcinomu prsu,“ varovala dr. Chenová.

Za účelem bližšího objasnění dlouhodobých rizik výlučně estrogenové terapie vědci vyhodnotili podskupinu žen, která splňovala požadavky na účastnice studie nazvané Women’s Health Initiative [3], což je randomizovaná studie postmenopauzálních žen ve věku od 50 let výše. V tomto případě bylo riziko vzniku rakoviny prsu nepatrně nižší u žen, které užívaly pouze estrogenovou terapii po dobu kratší než 10 let, avšak bylo o 30 % vyšší u žen, které užívaly estrogeny po dobu 15 až 19,9 let.

Podle nejnovějšího zjištění však hormonální terapie nezvyšovala riziko vzniku úmrtí na karcinom prsu. „Přestože jsme zaznamenali zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, nepozorovali jsme zvýšené riziko úmrtí na toto onemocnění,“ uvedla dr. Chenová. Tímto poněkud překvapivým závěrem se nyní se svým týmem usilovně zabývá.

Celý výzkum byl financován americkým Národním onkologickým ústavem (National Cancer Institute, NCI).

Reference

  1. Chen, W. Y., Willett, W. C., Hankinson, S. E., Rosner, B. A.: Long-term use of hormone therapy and breast cancer incidence and mortality. AACR 2012 Annual Meeting, Chicago (Illinois, USA), 31 March - 4 April 2012 (Abstract No. LB-60)
  2. Nurses’ Health Study (Harvard Medical School)
  3. Women’s Health Initiative (Department of Health and Human Services, National Institutes of Health)

Klíčová slova: rakovina prsu, hormonální terapie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU