Aktivní životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu

4. 9. 2012 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Aktivní životní styl – kam lze započítat i práci v domácnosti, na zahradě či „jen“ svižnou chůzi – pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu. Tvrdí to alespoň tým evropských vědců, který právě publikoval závěry svého výzkumu v odborném časopise International Journal of Cancer [1].

Aktivní životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Výzkum je součástí rozsáhlé studie EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) [2] a v dnešní době je nejrozsáhlejším výzkumem, který se zabývá vzájemnou souvislostí mezi tělesnou aktivitou a vznikem rakoviny prsu.

Vědci se zabývali více než 8000 případy rakoviny prsu u žen. Bylo zjištěno, že skupina žen s nejvyšší mírou tělesné aktivity měla o 13 % nižší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání se skupinou žen, které se nevěnovaly žádné tělesné aktivitě. U žen se středně vysokou mírou tělesné aktivity bylo pozorováno o 8 % nižší riziko vzniku onemocnění (opět v porovnání s neaktivními ženami).

Závěry předchozího výzkumu byly takové, že více než 3 % případů rakoviny prsu, více než 5 % případů rakoviny tlustého střeva a zhruba 4 % případů rakoviny dělohy ve Velké Británii v roce 2010 se vyskytlo u lidí, kteří věnovali méně než 150 minut týdně alespoň středně intenzivní tělesné aktivitě [3].

Prof. Tim Key, epidemiolog působící na Oxfordské univerzitě, který se rovněž podílí na studii EPIC, vysvětlil: „Tato rozsáhlá studie znovu potvrdila přínos aktivního životního stylu – přitom stačí jen mírná fyzická aktivita. Existuje také velké množství důkazů o tom, že cvičení snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva. U ostatních typů zhoubných nádorů je zapotřebí dalšího výzkumu, a bude také potřeba prozkoumat mechanismy, které by mohly vysvětlit vzájemnou souvislost tělesné aktivity a sníženého rizika vzniku rakoviny.“

Reference

  1. Steindorf, K., Ritte, R. et al. (2012). Physical activity and risk of breast cancer overall and by hormone receptor status: The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition International Journal of Cancer DOI: 10.1002/ijc.27778
  2. EPIC – European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
  3. Parkin, D. M. (2011). Cancers attributable to inadequate physical exercise in the UK in 2010. British Journal of Cancer DOI: 10.1038/bjc.2011.482

Klíčová slova: životní styl, tělesná aktivita, rakovina prsu, riziko

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU