Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

28. 2. 2013 | Tisková zpráva Americké onkologické společnosti (ACS)


Výsledky nové studie Americké onkologické společnosti (American Cancer Society, ACS) podpořily hypotézu, že kouření souvisí se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu – zvláště pak u žen, které začnou kouřit před prvním porodem. Studie byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1] a její výsledky naznačují, že kouření by mohlo sehrávat roli při samotném vzniku rakoviny prsu.

Kouření cigaret zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: Marco Lima (pexels.com)

Vzájemná souvislost mezi aktivním kouřením cigaret a rizikem vzniku rakoviny prsu je i nadále poněkud kontroverzní. Ačkoli na toto téma již bylo publikováno na 130 epidemiologických studií a 7 „závěrečných“ zpráv, vědci se zatím nemohou shodnout na jednoznačném stanovisku. Částečně je to dáno tím, že kouření jde často ruku v ruce s pitím alkoholu a tyto dva faktory od sebe nelze vzájemně oddělit (přitom vliv alkoholu na riziko vzniku rakoviny prsu je nezpochybnitelný), částečně tím, že dosavadní studie neprokázaly závislost rizika na trvání či intenzitě kouření (tzv. závislost dávka-odpověď).

Dr. Mia Gaudetová, která se v rámci ACS specializuje na genetickou epidemiologii, se společně se svým výzkumným týmem pokusila přijít této závislosti na kloub. Vědci analyzovali údaje o 73 388 ženách, které byly zahrnuty do Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort [2]. Během více než 13letého období sledování bylo v této kohortě diagnostikováno 3721 případů invazivního karcinomu prsu. Bylo zjištěno, že incidence invazivního karcinomu prsu byla o 24 % vyšší u kuřaček a o 13 % vyšší u bývalých kuřaček ve srovnání s ženami, které nikdy nekouřily.

Ženy, které začaly kouřit před nástupem první menstruace, měly o 61 % vyšší riziko. Ty, které začaly kouřit až po první menstruaci, ale 11 nebo více let před prvním porodem, měly o 45 % vyšší riziko. Co se týká konzumace alkoholu, zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu bylo pozorováno u současných nebo bývalých konzumentek alkoholu ve srovnání s abstinentkami.

„Nejkonzistentnějším důkazem o příčinné souvislosti mezi kouřením cigaret a rizikem vzniku rakoviny prsu je podle naší studie souvislost mezi zahájením kouření před prvním porodem a pozdějším výskytem onemocnění,“ potvrdila dr. Gaudetová. „Vzájemná souvislost mezi zahájením kouření v mládí a rizikem vzniku rakoviny prsu v dospělosti, kterou potvrdila naše studie i dřívější studie jiných autorů, poukazuje na to, že aktivní kouření cigaret zřejmě hraje větší roli při iniciaci (nastartování) procesu vzniku karcinomu prsu než při jeho progresi (postupu).“

Reference

  1. Gaudet, M., Gapstur, J. et al. (2013). Active smoking and breast cancer risk: original cohort data and meta-analysis Journal of the National Cancer Institute DOI: 10.1093/jnci/djt023
  2. Cancer Prevention Study Overviews (American Cancer Society)

Klíčová slova: riziko vzniku rakoviny prsu, kouření cigaret, invazivní karcinom prsu, Americká onkologická společnost

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU