Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

9. 3. 2015 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u žen, jejichž příbuznému prvního stupně (otec, bratr, syn) byla diagnostikována rakovina prostaty. Takový je závěr americké studie, která byla právě publikována v CANCER [1], oficiálním časopise Americké onkologické společnosti (American Cancer Society).

Ženy, v jejichž nejbližší rodině se vyskytla rakovina prostaty, možná mají zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: Magda Ehlers (pexels.com)

Výsledky studie naznačují, že lékaři by měli odebírat kompletní anamnézu všech zhoubných nádorů v rodině – dokonce i u členů rodiny opačného pohlaví – aby mohli lépe vyhodnotit riziko vzniku zhoubného nádoru u svých pacientek.

Podle současných poznatků vědy je riziko vzniku karcinomu prsu i karcinomu prostaty zvýšené u jedinců, jejichž rodinní příslušníci (zvláště pak příbuzní prvního stupně – viz Pozn.) mají ve své anamnéze tentýž zhoubný nádor. Mnohem méně je však prozkoumán vzájemný vztah mezi karcinomem prsu a karcinomem prostaty v rámci jednotlivých rodin.

Na potenciální souvislost mezi těmito dvěma typy zhoubných nádorů se zaměřila dr. Jennifer L. Beebeová-Dimmerová z Barbara Ann Karmanos Cancer Institute and Wayne State University School of Medicine v americkém Detroitu. Společně se svým výzkumným týmem vyhodnotila dr. Beebeová-Dimmerová údaje o 78 171 ženách, které se v letech 1993–1998 přihlásily do studie Women’s Health Initiative Observational Study a na začátku této studie u nich nebyl diagnostikován zhoubný nádor prsu. Během sledování, které bylo ukončeno v roce 2009, byl karcinom prsu diagnostikován u 3506 z těchto žen. Bylo zjištěno, že rodinná anamnéza karcinomu prostaty u příbuzných prvního stupně souvisela se zvýšením rizika karcinomu prsu u těchto žen o 14 %. Samostatné analýzy, které zkoumaly společný dopad obou typů rakoviny (rodinná anamnéza karcinomu prsu a karcinomu prostaty), odhalily zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu o 78 %. Riziko vzniku karcinomu prsu související s rodinnou anamnézou obou typů rakoviny bylo vyšší u Afroameričanek než u bělošek.

„Riziko vzniku karcinomu prsu související s pozitivní rodinnou anamnézou karcinomu prostaty je zvýšené jen mírně; ženy s rodinnou anamnézou karcinomu prsu i karcinomu prostaty u příbuzných prvního stupně však mají riziko vzniku karcinomu prsu téměř dvojnásobně vyšší ve srovnání s ženami, které nemají takovou rodinnou zátěž,“ upozornila dr. Beebeová-Dimmerová.

Dr. Beebeová-Dimmerová dále poznamenala, že pacienti ani lékaři při hodnocení rizika vzniku zhoubných nádorů často neberou v úvahu onkologické diagnózy mezi rodinnými příslušníky, zvláště pak opačného pohlaví. „Závěry naší studie poukazují na to, že za účelem hodnocení rizika vzniku rakoviny konkrétního pacienta by lékaři měli odebírat kompletní rodinnou anamnézu všech zhoubných nádorů, zvláště pak u příbuzných prvního stupně. Zvláště důležité pak bude zaměřit výzkum na rodiny, v nichž se vyskytuje více typů zhoubných nádorů; takto orientovaný výzkum možná pomůže odhalit nové genetické mutace, které vysvětlí nahromadění několika typů rakoviny v jedné rodině,“ uvedla dr. Beebeová-Dimmerová.

Poznámka

Příbuznými prvního stupně se rozumí rodiče (otec, matka), sourozenci (bratr, sestra) a děti (syn, dcera).

Reference

  1. Beebe-Dimmer JL, Yee C, Cote ML, Petrucelli N, Palmer N, Bock C, Lane D, Agalliu I, Stefanick ML, Simon MS. Familial clustering of breast and prostate cancer and risk of postmenopausal breast cancer in the Women's Health Initiative Study. Cancer 2015; 121(8): 1265–1272. doi: 10.1002/cncr.29075

Klíčová slova: riziko vzniku rakoviny prsu, příbuzný prvního stupně, rakovina prostaty

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU