Datový audit mamografického screeningu v praxi

Datový audit mamografického screeningu 2022

(21. ročník, 26–27. 10. 2023)

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2022 ( PDF soubor, 783 kB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech v roce 2022 ( PDF soubor, 273 kB)
O. Májek 20 let programu screeningu karcinomu prsu ČR v datech ( PDF soubor, 1.6 MB)
M. Skovajsová Nově diagnostikovaná pacientka – kde končí povinnost screeningového centra? ( PDF soubor, 1.1 MB)
J. Daneš, L. Veverková Umělá inteligence (AI) – praktické zkušenosti, přínos, financování, možná rizika ( PDF soubor, 1.0 MB)
Š. Pokorná Činnosti v oblasti osvětových kampaní, spolupráce AMA a Aliance žen s rakovinou prsu ( PDF soubor, 1.3 MB)
K. Hejduk Činnost Komise pro program screeningu karcinomu prsu, role koordinátorů a NSC ( PDF soubor, 674 kB)
J. Daneš Změny Doporučeného standardu (Věstník), NRS a podmínek reakreditace pracovišť ( PDF soubor, 94 kB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat center na IBA LF MU a budoucnost sběru dat na ÚZIS ČR ( PDF soubor, 279 kB)
J. Mužík Připravenost NOR ČR jako součást systému pro evaluaci mamografického screeningu ( PDF soubor, 1.9 MB)
R. Chloupková Datový portál screeningových programů – aktuální data mamografického screeningu ( PDF soubor, 808 kB)
M. Ambrožová, L. Veverková Zvaní žen v centrech a dopad na jejich účast ( PDF soubor, 364 kB)
Š. Pokorná Rok 2023 v Alianci žen s rakovinou prsu ( PDF soubor, 937 kB)
N. Pazderová Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu v roce 2023 ( PDF soubor, 4.9 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2022

(20. ročník, 11. 11. 2022)

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2021 ( PDF soubor, 775 kB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech v roce 2021 ( PDF soubor, 395 kB)
M. Skovajsová Klinické doporučené postupy (KDP) pro screening karcinomu prsu ( PDF soubor, 542 kB)
J. Daneš Nový Národní radiologický standard (NRS) – mamografie a indikační kritéria ( PDF soubor, 200 kB)
L. Veverková Zvaní žen v jednotlivých centrech ( PDF soubor, 552 kB)
K. Hejduk Role Národního screeningového centra ÚZIS ČR v organizaci a hodnocení onkologických screeningových programů ( PDF soubor, 568 kB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat center a budoucnost sběru dat Národního programu screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor, 193 kB)
R. Chloupková Datová základna screeningových programů a vývoj portálu pro sdílení dat mamografického screeningu ( PDF soubor, 737 kB)
M. Ambrožová Evaluace screeningového programu karcinomu prsu z dat Národního zdravotnického informačního systému ( PDF soubor, 1.0 MB)
M. Skovajsová Aktuální zkušenosti ve screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor, 1.1 MB)
J. Daneš Výzvy v programu screeningu ČR, novinky ( PDF soubor, 335 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2021

(19. ročník, 12. 11. 2021)

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2020 ( PDF soubor, 759 kB)
P. Choc Hodnocení kvality v centrech v roce 2020 ( PDF soubor, 277 kB)
J. Žaloudík Mamografický screening v kontextu nových strategií EU a ČR ( PDF soubor, 1.1 MB)
J. Daneš Nová doporučení EU v mamografickém screeningu (projekt ECIBC) a jejich reflexe v českých standardech, využití tomosyntézy (upgrade 2021) ( PDF soubor, 462 kB)
M. Ambrožová Možnosti umělé inteligence v časném záchytu onemocnění ( PDF soubor, 705 kB)
J. Daneš Možnosti využití umělé inteligence v mamografickém screeningu v ČR ( PDF soubor, 627 kB)
J. Daneš Změna organizace screeningového programu od 1. 1. 2022 ( PDF soubor, 356 kB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor, 435 kB)
O. Májek Integrace dat v Národním zdravotnickém informačním systému a nové možnosti hodnocení screeningového programu: modelový příklad v mezinárodním projektu iPAAC ( PDF soubor, 801 kB)
J. Mužík Nová metodika Národního onkologického registru ČR: přínos pro komplexní hodnocení screeningových programů ( PDF soubor, 766 kB)
R. Chloupková Datová základna screeningových programů a vývoj přístupných datových sad ( PDF soubor, 385 kB)
M. Komenda Národní zdravotnický informační portál a web mamo.cz ( PDF soubor, 1.1 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2020

V roce 2020 se konference bohužel z důvodu epidemické situace neuskutečnila. Níže najdete připravené podklady tradičních přednášek s výsledky mamografického screeningu v ČR.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2019 ( PDF soubor, 819 kB)
M. Skovajsová a kol. Hodnocení kvality v centrech v roce 2019 ( PDF soubor, 641 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2019

(17. ročník, 15. 11. 2019)

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2018 ( PDF soubor, 2.5 MB)
O. Ngo Hodnocení ukazatelů výkonnosti ve screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor, 1.2 MB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech v roce 2018 ( PDF soubor, 762 kB)
O. Májek Nové možnosti datového auditu screeningu karcinomu prsu z dat Národního zdravotnického informačního systému ( PDF soubor, 1.9 MB)
J. Daneš Aktuality: nová legislativa screeningového programu, NRS, úhrady 2019, změna popisu výkonu screeningu u žen v dispenzární péči a po karcinomu prsu ( PDF soubor, 351 kB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat, vykazování screeningu u žen po karcinomu prsu ( PDF soubor, 383 kB)
M. Komenda Nový web AMA a mamárního screeningového programu ( PDF soubor, 1.7 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2018

(16. ročník, 16. 11. 2018)

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2017 ( PDF soubor, 2.5 MB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech ( PDF soubor 775 kB)
O. Ngo Inovace v hodnocení výkonnosti screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor 1.8 MB)
D. Houserková Doplňující vyšetření ke screeningové MMG – doporučení, realita ( PDF soubor 2.1 MB)
J. Daneš Doplňující US v nových doporučeních Evropské komise ( PDF soubor 605 kB)
O. Májek Mezinárodní data o screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor 4.6 MB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor 950 kB)
J. Daneš Aktuality: úhrady 2019, problematika samoplátkyň, ceníky ( PDF soubor 948 kB)
D. Zoubek Výukový portál pro mamografii – současný stav, perspektivy ( PDF soubor 864 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2017

(15. ročník, 1. 12. 2017)

V tabulce jsou uvedeny prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění. Kliknutím na odkaz si můžete vybranou prezentaci stáhnout do svého počítače.

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2016 ( PDF soubor 2.2 MB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech v roce 2016 ( PDF soubor 508 kB)
V. Těšitelová Praktická implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v resortu zdravotnictví ( PDF soubor 1.0 MB)
O. Májek Novinky v informační podpoře programu screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor 1.7 MB)
R. Knorová Hodnocení center mamografického screeningu z dat ČPZP ( PDF soubor 1.2 MB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor 781 kB)
M. Skovajsová Nejasnosti v péči o ženy s vyšším genetickým rizikem ( PDF soubor 518 kB)
L. Foretová Genetické testování žen se zvýšeným rizikem karcinomu prsu ( PDF soubor 427 kB)
A. Trunkátová Problematika dispenzarizace rizikových žen ( PDF soubor 350 kB)
L. Veverková Radiologické zkratky v mamodiagnostice ( PDF soubor 111 kB)
D. Zoubek Výukový portál AMA-CZ ( PDF soubor 682 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2016

(14. ročník, 1.–2. 12. 2016)

Autoři Prezentovaný příspěvek
Předkonferenční seminář
D. Klimeš Software MaSc – seminář k aplikaci ( PDF soubor 1.2 MB)
M. Kratochvílová Rizikové faktory v mamografickém screeningu ( PDF soubor 1.1 MB)
Konferenční příspěvky
L. Pieranová Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2015 ( PDF soubor 2.4 MB)
M. Skovajsová Hodnocení kvality v centrech ( PDF soubor 1.4 MB)
O. Ngo

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor 1.5 MB)

Z. Pašková Nový atomový zákon – zásady, změny, dopad na screeningová centra ( PDF soubor 2.4 MB)
P. Váša Hodnocení denzity, klasifikace dle BIRADS a Tabára ( PDF soubor 3.3 MB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor 727 kB)
L. Pieranová Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění screeningu (Věstník MZ ČR) ( PDF soubor 240 kB)
M. Skovajsová Vzdělávací aktivity AMA-CZ, projekt nástroje pro nácvik a hodnocení kvality čtení screeningových mamogramů ( PDF soubor 1.2 MB)
L. Pieranová PR aktivity AMA-CZ a využití sociálních sítí ( PDF soubor 647 kB)
P. Topinka Je zbytečné se bát ( PDF soubor 2.2 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2015

(13. ročník, 26.–27. 11. 2015)

Autoři Prezentovaný příspěvek
Předkonferenční seminář
D. Klimeš Software MaSc – seminář k aplikaci ( PDF soubor 1.5 MB)
Konferenční příspěvky
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu za rok 2014 ( PDF soubor 1.5 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality v centrech ( PDF soubor 1.2 MB)
L. Dušek Metodika, průběh a výsledky zavedení populačního screeningu karcinomu prsu v ČR ( PDF soubor 2.5 MB)
J. Král Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť ( PDF soubor 1.0 MB)
M. Skovajsová iMammo – komunikátor mamárního týmu ( PDF soubor 1.8 MB)
D. Klimeš Aktuální informace ze sběru a validace dat ( PDF soubor 1.2 MB)
J. Daneš Co nás čeká v roce 2016 (úhrady, změny podmínek) ( PDF soubor 1.8 MB)
M. Skovajsová Vzdělávací aktivity AMA-CZ ( PDF soubor 100 kB)
V. Polko Externí klinické audity v mamárních centrech ( PDF soubor 1.5 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2014

(12. ročník, 28. 11. 2014)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2013 ( PDF soubor 1.6 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality v centrech v roce 2013 ( PDF soubor 1.1 MB)
L. Prudil Novinky v legislativě ( PDF soubor 3.3 MB)
M. Skovajsová Screening v praxi: Anamnestický dotazník ( PDF soubor 1.8 MB)
O. Májek Informační podpora screeningového programu: hodnocení kvality a výsledků z mezinárodního hlediska ( PDF soubor 2.3 MB)
D. Klimeš Sběr a validace dat ( PDF soubor 1.1 MB)
M. Skovajsová Péče o ženy se středním a vysokým genetickým rizikem vzniku rakoviny prsu ve screeningových centrech ( PDF soubor 699 kB)
J. Daneš Nové výkony a další novinky ve screeningu ( PDF soubor 130 kB)
O. Májek Principy adresného zvaní do screeningových programů v ČR a metodika jeho vyhodnocení ( PDF soubor 1.7 MB)
O. Májek První výsledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v ČR ( PDF soubor 2.0 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2013

(11. ročník, 29. 11. 2013)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v roce 2012 ( PDF soubor 1.5 MB)
O. Májek Novinky z informační podpory screeningového programu ( PDF soubor 2.0 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality v centrech v roce 2012 ( PDF soubor 1.1 MB)
M. Skovajsová Karcinomy fertilních žen: data, fakta, výstupy ( PDF soubor 2.7 MB)
M. Skovajsová Účast screeningového pracoviště v mamárním týmu ( PDF soubor 2.4 MB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu ( PDF soubor 603 kB)
O. Májek Pilotní analýza intervalových karcinomů na MOÚ: využití systému I-COP, 2002–2008 ( PDF soubor 685 kB)
R. Knorová Zkušenosti s projektem telefonického zvaní klientek ČPZP ( PDF soubor 545 kB)
J. Daneš Novinky: zvaní, sazebník, úhrady, pilotní projekt sledování dávek ( PDF soubor 2.9 MB)

Datový audit mamografického screeningu 2012

(10. ročník, 30. 11. 2012)

Autoři Prezentovaný příspěvek
O. Májek Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor 1.6 MB)
M. Skovajsová 10 let screeningu karcinomu prsu v Čechách a na Moravě ( PDF soubor 2.9 MB)
J. Daneš Oficiální výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v roce 2011 ( PDF soubor 1.3 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality na centrech v roce 2011 ( PDF soubor 836 kB)
J. Daneš Projekt ke zvýšení účasti ve screeningových programech MZ ČR z prostředků EU - aktuální stav ( PDF soubor 980 kB)
J. Daneš Připravované legislativní změny - Sazebník výkonů, změny metodiky VZP ČR ( PDF soubor 868 kB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu + Novinky ve sběru dat ( PDF soubor 748 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2011

(9. ročník, 11. 11. 2011)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš Oficiální výsledky Národního screeningu karcinomu prsu v roce 2010 ( PDF soubor 935 kB)
O. Májek Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor 1.5 MB)
H. Bartoňková Hodnocení kvality na centrech v roce 2010 ( PDF soubor 2.1 MB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu ( PDF soubor 461 kB)
D. Klimeš Novinky ve sběru dat ( PDF soubor 354 kB)
M. Skovajsová,
J. Daneš
Změna vykazování diagnostiky a screeningu karcinomu prsu ( PDF soubor 283 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2010

(8. ročník, 26. 11. 2010)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 ( PDF soubor 1 MB)
O. Májek a kol. Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor 1 MB)
H. Bartoňková a kol. Hodnocení kvality na centrech v roce 2009 ( PDF soubor 572 kB)
D. Klimeš Validace dat mamografického screeningu ( PDF soubor 191 kB)
D. Klimeš MaSc - verze 4.1 ( PDF soubor 269 kB)
M. Skovajsová Jak dále v mammární onkoprevenci ( PDF soubor 2,29 MB)
E. Jursíková Požadavky na zabezpečení radiační ochrany a kontroly SÚJB ( PDF soubor 308 kB)
J. Daneš Jak uspět při reakreditaci a boj proti šedému screeningu ( PDF soubor 351 kB)
M. Dubovská Problematika skytého mamografického screeningu v ČR ( PDF soubor 361 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2009

(7. ročník, 27. 11. 2009)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 ( PDF soubor 1.35 MB)
O. Májek a kol. Informační podpora screeningového programu ( PDF soubor 1.2 MB)
H. Bartoňková a kol. Hodnocení kvality na centrech v roce 2008 ( PDF soubor 760 kB)
M. Skovajsová Personalizace, individualizace diagnostiky a léčby - novinka v medicínském uvažování? ( PDF soubor 1.95 MB)
J. Daneš Legislativní změny v mamografickém screeningu, reakreditace ( PDF soubor 550 kB)
P. Andres Smluvní zajištění informační podpory screeningových programů na IBA MU Brno ( PDF soubor 120 kB)
D. Klimeš Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor 225 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2008

(6. ročník, 28. 11. 2008)

Autoři Prezentovaný příspěvek
J. Daneš a kol. Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2007 ( PDF soubor 947 kB)
O. Májek a kol. Správná interpretace indikátorů kvality ( PDF soubor 573 kB)
H. Bartoňková a kol. Hodnocení kvality na centrech v roce 2008 ( PDF soubor 569 kB)
J. Daneš Reakreditace a připravované legislativní změny ( PDF soubor 497 kB)
L. Šnajdrová a kol. Nová verze portálu mamo.cz ( PDF soubor 4.7 MB)
D. Klimeš, O. Májek Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor 241 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2007

(5. ročník, 9. 11. 2007)

Autoři Prezentovaný příspěvek
A. Svobodník a kol. Oficiální výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice za období 2003-2006 ( PDF soubor 330 kB)
J. Daneš a kol. Pilotní projekt zvaní žen k mamografickému screeningu ( PDF soubor 193 kB)
P. Zemánek a kol. Webový portál mamo.cz - aktuální informace ( PDF soubor 518 kB)
O. Májek a kol. Správná intepretace indikátorů kvality mamografického screeningu ( PDF soubor 550 kB)
H. Bartoňková a kol. Výsledky analýzy kvality práce screeningových center v ČR: 2005-2006 ( PDF soubor 401 kB)
V. Kovář a kol. ZPS v mamografickém screeningu ( PDF soubor 121 kB)
J. Daneš Proč screeningová centra nestíhají? ( PDF soubor 130 kB)
P. Tesařová a kol. EVA 35 - záchranný kruh pro mladé pacientky s karcinomem prsu ( PDF soubor 120 kB)
M. Standara a kol. Extramammární tumory v prsu s ohledem na MG screening ( PDF soubor 314 kB)
O. Májek a kol. Opakující se chyby při sběru dat ( PDF soubor 275 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2006

(4. ročník, 16. 11. 2006)

Autoři Prezentovaný příspěvek
A. Svobodník a kol. Oficiální výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice za období 2003-2005 ( PDF soubor 1.3 MB)
P. Zemánek Nový informační portál mamo.cz ( PDF soubor 585 kB)
J. Daneš a kol. Výsledky analýzy kvality práce screeningových center v ČR ( PDF soubor 242 kB)
O. Májek a kol. Využitelnost parametrů kvality screeningu k národním a mezinárodním srovnáním ( PDF soubor 225 kB)
V. Porod Sběr expozičních dat v mamografickém screeningu ( PDF soubor 210 kB)
J. Daneš a kol. Mamografický screening - aktuální informace, přítomnost a budoucnost ( PDF soubor 118 kB)
D. Klimeš a kol. Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor 215 kB)
D. Klimeš a kol. MaSc - verze 3.2/3.3 ( PDF soubor 267 kB)
L. Komolíková Matematické modely odhadu vlivu screeningu na epidemiologické charakteristiky cílové populace ( PDF soubor 168 kB)
Z. Miškovská Včasný záchyt a management onemocnění prsu ( PDF soubor 266 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2005

(3. ročník, 18. 11. 2005)

Autoři Prezentovaný příspěvek
L. von Karsa European Cancer Network Aims and Activities ( PDF soubor 540 kB)
A. Svobodník a kol. Official Results of the National Breast Cancer Screening Programme in the Czech Republic: 2003-2004 ( PDF soubor 837 kB)
I. Šnábl Internetová prezentace projektu www.mamo.cz ( PDF soubor 260 kB)
D. Klimeš Metodika hodnocení kvality práce screeningového centra ( PDF soubor 149 kB)
J. Daneš a kol. Audit kvality center mamografického screeningu: rok 2003-2004 ( PDF soubor 237 kB)
M. Skovajsová a kol. Nejčastější otázky v mamografickém screeningu ( PDF soubor 82 kB)
I. Julišová a kol. Informační hodnota core cut biopsií mammy ( PDF soubor 330 kB)
H. Dolanský a kol. Zkušenosti z kontrol a náměty k dalšímu řešení realizace mamárního screeningu z praxe revizního lékaře zdravotní pojišťovny ( PDF soubor 480 kB)
D. Klimeš Mamografický screening - validace dat ( PDF soubor 176 kB)
D. Klimeš MaSc - verze 3.2 ( PDF soubor 209 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2004

(2. ročník, 9. 12. 2004)

Autoři Prezentovaný příspěvek
H. Bartoňková a kol. Nejčastější chyby ve vedení datového auditu z pohledu screeningového centra ( PDF soubor 1.2 MB)
J. Daneš a kol. Správná aplikace systému BI-RADS ve screeningu ( PDF soubor 249 kB)
D. Klimeš MaSc - verze 3.0 ( PDF soubor 378 kB)
I. Šnábl Internetová prezentace projektu www.mamo.cz ( PDF soubor 737 kB)
A. Svobodník a kol. Mamograficky screening v ČR: dosavadní výsledky a perspektivy projektu ( PDF soubor 547 kB)

Datový audit mamografického screeningu 2003

(1. ročník, 9. 9. 2003)

Autoři Prezentovaný příspěvek
H. Bartoňková a kol. Aktuální výsledky mamografického screeningu na MOÚ ( PDF soubor 432 kB)
J. Daneš a kol. Jak správně označovat výsledky (kategorie) ( PDF soubor 130 kB)
M. Skovajsová a kol. Typologie žlázy a její využití v praxi ( PDF soubor 987 kB)
A. Svobodník a kol. Datový audit mamografického screeningu v praxi ( PDF soubor 477 kB)
I. Šnábl a kol. Software MaSc: současnost a budoucnost ( PDF soubor 286 kB)
P. Zavadil a kol. Možnost komunikace SW MaSc s mamografy Instrumentarium Imaging ( PDF soubor 337 kB)