ECIBC vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

4. 2. 2019 | Tisková zpráva ECIBC


U příležitosti letošního Světového dne boje proti rakovině vydala Iniciativa Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC) 17 nových doporučení týkajících se screeningu a diagnostiky karcinomu prsu. Veřejnost, lékaři i političtí činitelé se tak nyní mohou řídit celkem 40 doporučeními, která jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích [1].

ECIBC vydala nová doporučení k mamografickému screeningu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Nově publikovaná doporučení [1] se zabývají následujícími tématy:

  • jak často by se ženy z různých věkových skupin, které nemají žádné symptomy a nemají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, měly účastnit pravidelných screeningových vyšetření pomocí mamografu,
  • jaké jsou nejvhodnější způsoby zvaní žen ke screeningu a jak ženy informovat o jeho rizicích a přínosech,
  • jaká je strategie efektivní komunikace se zranitelnými skupinami osob, jako jsou zejm. nerodilí mluvčí, sociálně znevýhodněné ženy nebo mentálně postižení,
  • jaký typ vyšetření má být proveden, je-li u ženy v rámci mamografického screeningového vyšetření nalezena podezřelá léze,
  • jak má být používáno značení pomocí klipů (tělísek o velikosti 2–3 mm viditelných pomocí různých zobrazovacích metod, která jsou vkládána do prsní tkáně za účelem lokalizace potřebné excize) při plánování operací u žen se zhoubnými nádory prsu.

Tato doporučení mají ženám zajistit lepší informovanost a pomoci politickým činitelům i pracovníkům ve zdravotnictví s plánováním, organizací a poskytováním efektivních a dostupných služeb zaměřených na boj s rakovinou prsu.

Reference

  1. Recommendations from European Breast Guidelines (odkaz vede na stránku s doporučeními, která byla zatím publikována pouze v angličtině)

Klíčová slova: Iniciativa Evropské komise pro boj s rakovinou prsu (ECIBC), screening karcinomu prsu, doporučení