Orientační ceny ultrazvukového a mamografického vyšetření pro samoplátkyně

Pod pojmem „samoplátkyně“ se rozumí žena, která nespadá do screeningového programu – obvykle tedy žena mladší 45 let, u níž není výrazně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Patří sem také ženy ve věku nad 45 let, které si přejí preventivní kontrolu v mezidobí, tedy po roce mezi dvěma mamografiemi. Takto je možné provádět jak ultrazvuková, tak mamografická vyšetření.

Obvyklá cena ultrazvukového vyšetření ve screeningových mamografických centrech:
500–800 Kč

Obvyklá cena mamografického vyšetření ve screeningových mamografických centrech:
600–1000 Kč

U žen do 40 let je doporučováno ultrazvukové vyšetření prsů. Ve věku 40 až 44 let je vhodné při prvním vyšetření provést vstupní mamografii, při dalších návštěvách v rámci prevence se pak přistupuje ke klientce individuálně, obvykle se dává přednost ultrazvuku. Zdravotní pojišťovny mohou v rámci svých benefičních programů částečně nebo zcela tato vyšetření klientkám proplácet.

Od 45. roku věku je všemi zdravotními pojišťovnami v ČR hrazena screeningová mamografie, včetně doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech – je tedy pro klientku bezplatná. Podmínkou je provedení mamografie v akreditovaném screeningovém centru (která má smlouvy se ZP) a žádanka od gynekologa nebo praktického lékaře.

Podle platné legislativy není zdravotními pojišťovnami v rámci screeningového programu hrazeno preventivní ultrazvukové vyšetření (bez mamografie).