Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

21. 7. 2010 | Cancer Research UK


Nová americká studie se zabývala otázkou, zda čisticí prostředky používané v domácnosti mají souvislost s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu. Z nedávno publikovaných výsledků by se mohlo na první pohled zdát, že rakovina prsu více hrozí ženám, které tvrdí, že tyto prostředky v minulosti používaly [1].

Nebyla prokázána souvislost mezi čisticími prostředky pro domácnost a rakovinou prsu

Ilustrační obrázek: Nordelch - Vlastní dílo, CC BY 3.0, Odkaz

Britská organizace Cancer Research UK však tvrdí, že výsledky studie neprokazují souvislost mezi čisticími prostředky a rakovinou prsu. Závěry mohou být totiž zkresleny tím, že pacientky s rakovinou prsu jsou přesvědčeny o zdravotních rizicích spojených s používáním chemikálií.

Jessica Harrisová z Cancer Research UK upozornila na to, že taková souvislost nebyla pozorována u žen, které nevěřily, že chemikálie zvyšují riziko vzniku rakoviny: „Čisticí prostředky podle této studie zvyšovaly riziko vzniku rakoviny prsu pouze u těch žen, které byly přesvědčeny, že chemikálie a znečištění životního prostředí mohou vyvolat rakovinu prsu. U žen, které tomuto tvrzení nevěřily, taková souvislost prokázána nebyla.“

Studii prováděli výzkumníci z amerického Silent Spring Institute a byla zveřejněna v odborném časopise Environmental Health. Vědci po telefonu vyzpovídali 787 pacientek s rakovinou prsu a dalších 721 zdravých žen, aby se dozvěděli, do jaké míry používají ve své domácnosti čisticí prostředky. Ženy měly také vyjádřit svůj názor na příčiny vzniku rakoviny prsu a vyjmenovat prokázané a potenciální rizikové faktory.

Výzkumníci zjistili, že ženy, které podle svého vyjádření používaly větší množství osvěžovačů vzduchu a prostředků proti plísním, měly údajně zvýšené riziko rakoviny prsu než ženy, které tyto výrobky používaly jen zřídka. Jednou z autorek studie je Dr. Julia Brodyová, podle níž ženy, které udávaly největší intenzitu používání čisticích prostředků, měly až dvakrát vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, než ty, které těchto produktů používaly nejméně: „Používání osvěžovačů vzduchu a prostředků proti plísním souvisí s vyšším rizikem. Podle našich poznatků se jedná o první publikovanou studii na téma čisticích prostředků v souvislosti s rizikem vzniku rakoviny prsu.“

Dr. Brodyová však přiznala, že tyto poznatky mohou být zkresleny názorem dotazovaných žen: „Jakmile je u ženy diagnostikována rakovina prsu, začne většinou přemýšlet o tom, co se mohlo v minulosti stát a co přispělo ke vzniku tohoto onemocnění. Ženy s rakovinou prsu si tak možná přesněji vzpomínají na to, které prostředky v minulosti používaly, nebo jejich vliv dokonce přeceňují. Nebo to může být tak, že rakovina prsu ovlivní názor ženy na příčiny vzniku. Například některé ženy diagnostikované s rakovinou prsu nevěří tolik tomu, že významnou příčinou je dědičnost, neboť ony jsou často první v rodině, kdo rakovinou prsu onemocněl.“

Výzkumníci konstatovali, že výsledky jejich studie mohou být zkresleny názorem dotazovaných žen a proto není možné vyvozovat z tohoto výzkumu žádné rozsáhlejší závěry. Uvedli však, že by měly být provedeny prospektivní studie, které se budou zabývat používáním čisticích prostředků v souvislosti s výskytem rakoviny prsu, aby se objasnilo, zda mezi těmito dvěma jevy existuje či neexistuje souvislost.

Odborníci z Cancer Research UK souhlasí. „Je potřeba provést rozsáhlejší studie, kdy lidé nejdříve uvedou, do jaké míry využívají čisticí prostředky, a teprve pak budou dostatečně dlouhou dobu sledováni. Jen tak si můžeme udělat přesnější obrázek o účinku těchto prostředků,“ upřesnila Jessica Harrisová. „Prospektivní studie tohoto typu nejsou tolik náchylné na zkreslení vyšetřovanými osobami, a bývají mnohem spolehlivější. Než však bude taková studie provedena, nebudeme s jistotou vědět, zda skutečně existuje souvislost mezi používáním čisticích prostředků a rakovinou prsu. Zatím se tedy není třeba znepokojovat.“

Reference

  1. Zota AR, Aschengrau A, Rudel RA, Brody JG. Self-reported chemicals exposure, beliefs about disease causation, and risk of breast cancer in the Cape Cod Breast Cancer and Environment Study: a case-control study. Environmental Health 2010; 9: 40. doi: 10.1186/1476-069X-9-40.

Klíčová slova: čisticí prostředky, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU