Mamografické a ultrazvukové vyšetření: Jak se objednat?

Kdy je a kdy není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?

Každé ženě ve věku nad 45 let je z veřejného zdravotního pojištění všemi zdravotními pojišťovnami v ČR plně hrazeno screeningové mamografické vyšetření jednou za dva roky. K tomuto vyšetření je potřeba mít žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře.

Výsledek vyšetření se žena dozvídá ihned po vyšetření a dle zvyklostí pracoviště jej dostane v podobě lékařské zprávy přímo do ruky, nebo pracoviště výsledek odešle indikujícímu lékaři písemnou, či elektronickou formou.

Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká především:

  1. žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřovány častěji.
  2. žen mimo screeningovou populaci, tedy mladší 45 let.
  3. žen, které chtějí chodit na prevenci dříve či mají nějaký problém s prsy a nemohou či nechtějí jít pro žádanku k lékaři.

Které mamodiagnostické pracoviště navštívit?

Seznam akreditovaných screeningových mamografických pracovišť naleznete na mapě center. Mamografická centra jsou zastoupena ve všech krajích celé ČR. Každá žena má právo si vybrat libovolné pracoviště v ČR bez ohledu na spádovost. V rozhodnutí, kam na vyšetření jít, je dobré brát v potaz zkušenosti při minulém vyšetření, názor jiných pacientek, doporučení praktických lékařů a gynekologů, případně také délku objednací doby. Ta je uvedena v seznamu screeningových pracovišť.

Jak se na vyšetření objednat?

Na preventivní vyšetření prsu je nutné se objednat.

Objednat se můžete osobně, telefonicky, v některých centrech také elektronicky.

Doporučujeme se na prevenci objednávat 1–2 měsíce dopředu, protože velké množství center má delší objednací doby. Při objednávání vyšetření je třeba sdělit, zda jde o pravidelné screeningové (preventivní) vyšetření nebo má žena obtíže. V druhém případě by měla pacientka dostat přednostní termín, mohlo by hrozit nebezpečí z prodlení.

K vyšetření si přineste žádanku, pokud nejdete jako samoplátkyně. Žádanka slouží jako poukázka k uhrazení výkonu zdravotní pojišťovnou.

  1. Podle platné legislativy není zdravotními pojišťovnami v rámci screeningového programu hrazeno preventivní ultrazvukové vyšetření (bez mamografie), a to i od 45. roku věku. Na rozdíl od mamografie totiž nebylo u ultrazvukového vyšetření prokázáno, že umožňuje snížit úmrtnost na rakovinu prsu. Tedy v případě, že žena například mamografii odmítne a vyžaduje jen ultrazvukové vyšetření, musí si ho zaplatit sama.
  2. Některé zdravotní pojišťovny mohou v rámci svých benefičních programů z fondů prevence částečně nebo zcela zpětně uhradit vyšetření u samoplátkyň.

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ilustrační obrázek: shutterstock.com