Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

15. 1. 2014 | Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.


Zdravotní pojišťovny začaly zvát v rámci projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ první klienty. Do 15. ledna 2014 rozešlou zvací dopisy na screeningová vyšetření více než 150 000 svých klientů ze stanovených cílových skupin. Nejvíc (téměř 100 000) dopisů rozesílá největší Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pozvánky budou počátkem ledna rozesílány v měsíčních intervalech vždy zejména těm pojištěncům, kteří mají v daném měsíci narozeniny.

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

Autor fotografie: PalickapVlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Odkaz

Velká část oslovovaných pojištěnců za leden již pozvánku ke screeningovému vyšetření od své pojišťovny obdržela, některé z nich totiž začaly dopisy rozesílat hned po Novém roce. V rámci projektu obdrží v následujícím roce a půl zvací dopis přibližně 1 850 000 pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. V případě, že se po první výzvě klient na preventivní vyšetření nedostaví, bude mu pozvánka zaslána ještě jednou. Celkově může být (v případě opakovaného zvaní) osloveno až 3,5 milionů lidí.

Projekt adresného zvaní připravilo ministerstvo zdravotnictví spolu se všemi zdravotními pojišťovnami. Zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními diagnózami – rakovinou prsu, děložního hrdla a kolorekta. Jedná se o choroby, které jsou v Česku ve srovnání s jinými zeměmi velmi rozšířené, a jejich počet dlouhodobě neklesá. V řadě případů jsou diagnostikovány až příliš pozdě, následná léčba je pak mnohem náročnější a snižují se také pochopitelně šance na uzdravení.

Projekt si klade za cíl kromě snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stadiích, přispět též ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně, zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Rozesílání dopisů bude také podpořeno celorepublikovou informační kampaní.

Některé otázky a odpovědi v souvislosti s projektem týkající se screeningu karcinomu prsu

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

V případě vyšetření na karcinom prsu jsou cílovou skupinou pro zvaní ženy ve věku od 45 let do 70 let, i nadále je však vyšetření hrazeno ve dvouročních intervalech i pro ženy starší. Oslovovaní musí být klienty některé ze zdravotních pojišťoven a zároveň v poslední době preventivní vyšetření na některou z indikovaných diagnóz neabsolvovali. Dopisy mohou pojištěnci, kterých se to týká, očekávat od ledna 2014 do června 2015.

Bude v dopise indikováno přesné datum a místo, kam se mají lidé na preventivní prohlídku dostavit?

Nebude, toto si pojištěnec zajišťuje sám podle svých časových možností. V první řadě je nutné se objednat u svého praktického lékaře nebo u gynekologa. Ve zvacím dopise je tento postup také popsán. Lékař vypíše potřebnou žádanku, s níž se pak klient objedná na screeningovou mamografii v některém z akreditovaných screeningových center na konkrétní datum a čas. Seznam center a obvyklá objednací doba jsou na webu mamo.cz. V případě přeplněnosti určitého screeningového centra je dobré zvolit některé jiné centrum tak, aby bylo vyšetření provedeno nejdéle do 2 měsíců od obdržení dopisu. Vždy je nutné jít na screeningová akreditovaná pracoviště, která mají na screeningová vyšetření smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Dostala jsem dopis, i když jsem screeningové mamografické vyšetření nedávno absolvovala. Mám jít znovu na toto vyšetření?

Pokud jste v poslední době na screeningové mamografii byla, na vyšetření nechoďte a dopis ignorujte. Databáze, ze které rozesílání dopisů vychází, má vždy určité zpoždění. Screeningová mamografie by měla být prováděna u ženy s obvyklým rizikem ve dvouročních intervalech.

Je pravda, že čím více je člověk, například na mamografu, ozařován, tím větší riziko podstupuje a je to pro něj vlastně škodlivé?

V tomto případě obavy nejsou na místě. Současné digitální přístroje jsou na akreditovaných pracovištích přísně kontrolovány a jsou bezpečné. Mamografické vyšetření je nejspolehlivější známou metodou, jak nalézt nádor, který je ještě v tak raném stadiu, že ho nelze odhalit pouhým vyšetřením pohmatem. Malé nádory jsou v drtivé většině případů vyléčitelné.

Týká se tento projekt adresného zvaní na screeningová vyšetření pacientů všech zdravotních pojišťoven?

Ano, tento projekt se týká pacientů všech zdravotních pojišťoven v ČR.

Proč je důležité chodit na preventivní vyšetření?

V případě nádorových onemocnění je to nutné už z důvodu, že rakovina zpočátku nebolí, přichází velice nenápadně a plíživě a v momentě, kdy zaznamenáte obtíže (bulka, krvácení, bolesti apod.), se již nejedná o prevenci, ale o řešení akutního stavu. V tomto případě bývá už léčba delší a náročnější a také pravděpodobnost úplného uzdravení se zmenšuje. Proto je nutné na prevenci myslet a případné obtíže začít řešit včas.

V České republice v současné době každoročně onemocní rakovinou prsu cca 6 500 žen a téměř 2 000 žen na tuto diagnózu umírá. Jen asi 45% nádorů je zjišťováno v počátečním stadiu, kdy jsou vyhlídky na úplné vyléčení téměř stoprocentní.

S využitím Tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR (Odbor komunikace s veřejností) připravil prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., odborný garant mamografického screeningu).

Integrovaný operační program, Evropská unie, Ministerstvo zdravotnictví České republiky (loga)

Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - screeningové programy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Klíčová slova: adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU