I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

6. 7. 2010 | ecancer.org


Muži, kteří mají ve své genetické výbavě zmutovaný gen BRCA2, mají šanci zhruba 1:15, že se u nich do věku 70 let objeví rakovina prsu. Uvádí to největší studie svého druhu, která vyšla v Journal of Medical Genetics [1].

I mužům hrozí rakovina prsu, zejména pokud mají vadný gen

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Vadný gen BRCA2 u žen znatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu, často už v nízkém věku. Nicméně dosud není zcela jasné, jestli tato mutace ohrožuje nádorem prsu i muže, převážně kvůli malému počtu studií a tomu, že publikované výsledky byly založeny převážně na retrospektivním hodnocení.

V uvedené studii byly použity retrospektivní (z minulosti) i prospektivní (průběžně sbíraná) data z 321 rodin, u nichž se vyskytoval vadný gen BRCA2. Rodiny byly identifikovány prostřednictvím dvou velkých genetických center pokrývajících populaci cca 10 milionů obyvatel v okolí anglických měst Manchesteru a Birminghamu.

Celkem zde bylo 905 mužských příbuzných 1. stupně (rodičů či sourozenců) známých nositelů/nositelek vadného genu. Mezi těmito příbuznými 1. stupně se nemoc objevila u 16 mužů (2 %). Dalších 8 případů rakoviny prsu se vyskytlo u příbuzných 2. stupně, přičemž dva z nich byli také držitelé vadného genu BRCA2.

Na základě získaných údajů bylo spočítáno celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu u mužů do 70 let 7,1 %, do 80 let pak 8,4 %. Na základě všech dosavadních studií pak autoři odhadují riziko celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu u mužů s vadným genem BRCA2 na 6–9 %.

„To už je dostatečně vysoké číslo na to, abychom se snažili zvýšit povědomí o rakovině prsu mezi muži z rodin s mutací v genu BRCA2 a zdůraznili význam prvních příznaků této nemoci,“ uzavírají autoři studie.

Reference

  1. Evans DG, Susnerwala I, et al. Risk of breast cancer in male BRCA2 carriers. Journal of Medical Genetics 2010; 47(10):710-711. doi: 10.1136/jmg.2009.075176.

Klíčová slova: BRCA2, rakovina prsu, muži

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU