Legislativa

V současnosti je mamografický screening provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Na této stránce najdete dokumenty související s legislativou mamografického screeningu v České republice a další užitečné informace.

Formuláře pro mamografická centra

Pro stávající mamografická centra platí povinnost přihlásit se k reakreditaci. Podmínkou je vyplnění přiloženého formuláře a odeslat jej na uvedenou adresu. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu:

Komise pro screening nádorů prsu, Odbor zdravotní péče
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Legislativa související s mamografickým screeningem

Materiály pro ošetřující lékaře

Vzorové dotazníky a informované souhlasy pro pacientky

Dotazníky a informované souhlasy jsou jen vzory, nejsou závazné a mohou být modifikovány poskytovatelem.

Další dokumenty