Vazba nikotinu na receptor přímo podporuje růst nádorů prsu

24. 8. 2010 | ecancer.org


Již delší dobu je známo, že vazba nikotinu na nikotinový acetylcholinový receptor (nAChR) podporuje závislost na kouření. Ze studie tchajwanských vědců, která byla on-line publikována 23. srpna v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute, však nově vyplývá, že tato interakce přímo podporuje i růst nádorů prsu [1].

Vazba nikotinu na receptor přímo podporuje růst nádorů prsu

Struktura nikotinového acetylcholinového receptoru (nAChR). By Ataly - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Kouření je známým rizikovým faktorem pro širokou škálu nádorových onemocnění, přičemž za karcinogeny jsou obecně považovány nenikotinové složky tabáku. Dosud však nebylo známo, jakým způsobem na lidský organismus působí samotný nikotin, co se týká podpory růstu nádorových buněk. Konkrétně u rakoviny prsu byla provedena řada rozsáhlých epidemiologických studií, které naznačovaly, že kouření je spojeno se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění; tyto studie však nebyly podpořeny molekulárně-biologickým výzkumem, který by prokázal přesný mechanismus této souvislosti.

Dr. Jüan-Sun Cho s pomocí svých kolegů z Taipei Medical University se rozhodl zjistit, jak nikotin funguje na úrovni buněk a zda skutečně podporuje růst zhoubných nádorů prsu. Vědci podrobili detailnímu zkoumání 276 vzorků karcinomu prsu od anonymních dárkyň z místní fakultní nemocnice, aby se přesvědčili, zda v buňkách karcinomu prsu došlo k nadměrné expresi podjednotek nikotinového acetylcholinového receptoru (nAChR) ve srovnání s normálními buňkami z okolní tkáně.

V nádorových buňkách z lidského karcinomu prsu byla skutečně zjištěna trvale nadměrná exprese alfa-9 podjednotky nAChR (α9-nAchR), a tato exprese byla vyšší ve vzorcích z pokročilého stadia rakoviny prsu ve srovnání se vzorky z raného stadia. V laboratorním experimentu bylo dále zjištěno, že snížením koncentrace podjednotek α9-nAchR dojde k inhibici růstu nádoru, zatímco zvýšení koncentrace těchto podjednotek – nebo vystavení nádorových buněk většímu množství nikotinu – podporuje rozvoj nádorových charakteristik.

Vědci ve svém článku napsali: „Tyto výsledky ukazují, že karcinogenní signály zprostředkované receptory hrají rozhodující roli v biologických funkcích, které souvisí se vznikem rakoviny prsu u člověka.“ Autoři dále poznamenali, že jejich studie byla limitována malým počtem vzorků a také faktem, že v ní byly zastoupeny pouze Asiatky. Pro rakovinu prsu na Tchaj-wanu je typická poměrně nízká incidence.

Dr. Ilona Linnoilová z Center for Cancer Research při americkém National Cancer Institute v úvodníku k této studii podotkla, že tento výzkum „poukazuje nejen na to, že kouření má příčinnou souvislost s karcinogenezí prsní žlázy, ale zejména na to, že nikotin se zřejmě přímo účastní molekulárního mechanismu karcinogeneze – kromě toho, že k ní přispívá i nepřímo tím, že způsobuje závislost na kouření.“

Reference

  1. Lee CH, Huang CS, et al. Overexpression and activation of the alpha9-nicotinic receptor during tumorigenesis in human breast epithelial cells. Journal of the National Cancer Institute 2010; 102(17): 1322–1335. doi: 10.1093/jnci/djq300.

Klíčová slova: kouření, nikotinový acetylcholinový receptor, rakovina prsu