Mamografické vyšetření: Nejčastější otázky a odpovědi

Jak často bych měla chodit na preventivní mamografii a od jakého věku?

Je známo, že pravidelné mamografické vyšetřování žen od určitého věku může snížit úmrtnost na rakovinu prsu až o 30 %. Včas odhalený zhoubný nádor prsu je dobře léčitelný.

Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR má na bezplatnou preventivní (screeningovou) mamografii nárok každá žena od 45. roku věku, a to ve dvouletých intervalech. Podmínkou je žádanka od ambulantního gynekologa či praktického lékaře. 

Při vyšším riziku vzniku nádorů prsu, například při výskytu nádoru prsu či vaječníků v rodině, je vhodné dle genetického doporučení provádět mamografii každoročně a od mladšího věku.  

Na jaké pracoviště bych měla jít na preventivní mamografii?

V České republice existuje síť schválených screeningových mamografických pracovišť, která splnila náročná kritéria a obdržela osvědčení ministerstva zdravotnictví. Tato pracoviště jsou pravidelně přísně kontrolována v rámci tzv. reakreditace, čímž je jejich kvalita zaručena. Seznam schválených screeningových pracovišť je zveřejněn na těchto stránkách.

V rodině se rakovina prsu nikdy nevyskytovala. Musím chodit na pravidelné prohlídky?

Až u 90 % všech nemocných žen se rakovina prsu v rodině před tím nevyskytovala a tyto nemocné ženy jsou tak první v rodině. Riziko nádorů prsu se týká všech žen. Pravidelná vyšetření by měla absolvovat každá žena bez rozdílu. Při zvýšeném riziku vzniku onemocnění prsu (například při výskytu rakoviny u matky a sestry) vám lékař diagnostického centra navrhne zvláštní režim sledování.

Mamografické vyšetření je prý bolestivé. Slyšela jsem, že stlačení prsu může rakovinu vyvolat. Je to pravda?

Pro provedení kvalitního vyšetření je stlačení prsu (cizím slovem komprese) zcela nezbytné. Tkáň prsu je nutno rozložit tak, aby byly zobrazeny jednotlivé struktury žlázy. Komprese prs v žádném případě nezraňuje, rakovinu nevyvolává a hodně žen vyšetření ani nepříjemně nepociťuje. Je vhodné, aby se plánované preventivní vyšetření provádělo v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsy méně citlivé.

Pokud tedy komprese rakovinu nevyvolá, určitě tak působí rentgenové záření?

Při mamografii se využívá speciální měkké nízkoenergetické rentgenové záření. Pokrok v mamografii a přechod na tzv. digitální mamografii vedl ke značnému snížení dávek záření, takže je možné preventivní vyšetření provádět bez jakékoliv obavy. Přínos tedy zcela zásadně převažuje.

Nemám čas jít na mamografii – práce a rodina jsou přednější...

Celé vyšetření s příchodem a odchodem se dá zvládnout za 30 minut. Domníváme se, že i velmi zaměstnaná žena může najít jednou za dva roky půlhodinu času k provedení tohoto vyšetření.  Vaše rodina i povolání vyžadují, abyste byla zdravá a mohla bez problémů fungovat. Když zanedbáte prevenci a budete procházet náročnou a zdlouhavou léčbou, nejvíce budou trpět právě Vaši nejbližší.

Nemohu mít mamografii, moje prsy jsou příliš hrbolaté, cystické. Slyšela jsem, že takové prsy jsou pro mamografii příliš hutné?

Přítomnost cyst je zcela běžná, je to způsobeno změnami na hormonální úrovni. Takové prsy neznamenají, že tkáň je abnormální, nebo že riziko rakoviny prsu je podstatně vyšší. Mamografie v pravidelných intervalech, někdy doplněná ultrazvukovým vyšetřením, je i zde vhodná.

Chodím pravidelně na snímek hrudníku. Pokud bych měla nádor prsu, snímek hrudníku by ji prokázal?

Zařízení pro snímkování hrudníku, použitý detektor a celý postup se od mamografie zásadně liší. Asi jako jablko a pomeranč. Snímek hrudníku neumožňuje odhalit ani větší nádor v prsu.

Už jsem byla na mamografii a všechno bylo v pořádku. Proč jít na nové vyšetření?

První mamografie slouží především jako výchozí bod pro srovnávání v čase. Účelem pravidelných vyšetření v 1-2letých intervalech je potvrzení, že se tkáň prsu nemění a že se neobjevují nová podezřelá ložiska či mikrokalcifikace. Takto lze odhalit i velmi jemné nenápadné počáteční změny, hlavně přednádorové stavy, které by se projevily při pohmatovém vyšetření podstatně později.

Nenahradí mamografii ultrazvukové vyšetření?

Ultrazvukové vyšetření je obvykle metodou číslo jedna u mladých žen s příznaky onemocnění prsu. U žen nad 40 let věku je zpravidla základní metodou mamografie, ultrazvuk se stává metodou doplňkovou a to především u žen s bohatou a hutnou žlázou. Samotné ultrazvukové vyšetření se pro screening nádorů prsu nehodí, na rozdíl od mamografie neexistuje žádný vědecký důkaz, že by provádění samotného ultrazvukového vyšetření vedlo ke snížení úmrtnosti.  V mnoha případech není ultrazvukové vyšetření schopno odhalit právě přednádorové stavy a některé typy časných stádií nádorového onemocnění.

Slyšela jsem, že mamografie není v odhalení rakoviny stoprocentní...

Mamografie je v současné době nejspolehlivější dosud známou metodou v odhalování nádorů prsu i v počátečním stadiu. Spolehlivost metody (pokud je prováděna ve specializovaných centrech) závisí na hutnosti prsu, u tukového je až 96 %. Kromě pravidelné mamografie, ve vybraných případech doplněné ultrazvukovým vyšetřením, je potřeba provádět jako pojistku také samovyšetření prsů pravidelně 1× měsíčně. Důležité je v případě jakékoliv změny navštívit svého lékaře nebo přímo screeningové pracoviště. Spolehlivost zjištění případného zhoubného nádoru tak bude téměř stoprocentní.