Vyšší hladina pohlavních hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu

24. 7. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Vědci pracující pro britskou organizaci Cancer Research UK odhalili souvislost mezi vyšší hladinou pohlavních hormonů a zvýšeným rizikem vzniku rakoviny prsu u premenopauzálních žen. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Vyšší hladina pohlavních hormonů u premenopauzálních žen znamená zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu

Ilustrační obrázek: Artem Beliaikin (pexels.com)

Výzkumníci z Oxfordské univerzity (University of Oxford) dali dohromady a společně vyhodnotili údaje ze sedmi dříve publikovaných studií o hladině hormonů v krvi, která byla naměřena u zhruba 760 premenopauzálních pacientek s rakovinou prsu a u přibližně 1700 zdravých žen.

Bylo zjištěno, že zdvojnásobení koncentrace ženských pohlavních hormonů (estradiolu a estronu) nebo mužských pohlavních hormonů (androstendionu, dehydroepiandrosteronsulfátu a testosteronu) znamená zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu zhruba o pětinu až o třetinu.

Hlavním autorem studie je prof. Tim Key, který se na Oxfordské univerzitě zabývá epidemiologií nádorových onemocnění. Prof. Key vysvětlil: „V naší analýze jsme zkombinovali výsledky sedmi dřívějších studií, čímž jsme získali dostatečné množství údajů, abychom se mohli zaměřit na případnou souvislost mezi hladinou pohlavních hormonů a rizikem vzniku karcinomu prsu u žen mladších 50 let. Naše výsledky prokázaly souvislost mezi vyšší celkovou hladinou pohlavních hormonů a incidencí karcinomu prsu u premenopauzálních žen – ačkoli kvůli značným výchylkám v hladině hormonů v průběhu menstruačního cyklu nelze tato zjištění použít ke stanovení rizika pro jednotlivé ženy.“

Prof. Key pokračoval: „Zatímco u starších (postmenopauzálních) žen je souvislost mezi vyšší hladinou pohlavních hormonů a zvýšenou incidencí rakoviny prsu jednoznačně potvrzena, dosud nebylo zcela jasné, zda a jak ovlivňují hormony riziko vzniku rakoviny u mladších (premenopauzálních) žen. Na základě této studie lze vyvodit závěr, že zřejmě existuje vzájemná souvislost, což představuje významný poznatek pro naše porozumění biologii karcinomu prsu a pro plánovaní směru, jakým se bude ubírat další výzkum.“

Vědci se u studované skupiny premenopauzálních žen zabývali také vzájemnou souvislostí mezi hladinou pohlavních hormonů a dalšími faktory životního stylu, jako je například konzumace alkoholu. Závěr byl takový, že ženy, které pily alkohol, měly zvýšenou hladinu některých pohlavních hormonů.

Ve Velké Británii je s karcinomem prsu každoročně diagnostikováno zhruba 10 000 žen mladších 50 let. Většina případů karcinomu prsu (přibližně 40 000) je diagnostikována u žen starších 50 let.

Hazel Nunnová z Cancer Research UK podotkla: „Tato studie je dalším kamínkem do mozaiky poznatků, které vědcům pomohou lépe pochopit úlohu, kterou hrají pohlavní hormony při vzniku zhoubných nádorů prsu. Je-li v současné době pětina případů karcinomu prsu diagnostikována u žen mladších 50 let, je nezbytně nutné zabývat se příčinami, které zvyšují riziko vzniku tohoto onemocnění u mladších žen. Zatím ještě nevíme, proč vyšší hladina hormonů zvyšuje riziko onemocnění karcinomem prsu, proto bude zapotřebí dalšího výzkumu, který se zaměří právě na tuto souvislost.“

Reference

  1. Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group (2013). Sex hormones and risk of breast cancer in premenopausal women: a collaborative reanalysis of individual participant data from seven prospective studies Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(13)70301-2

Klíčová slova: premenopauzální ženy, riziko vzniku rakoviny prsu, estradiol, estron, androstendion, dehydroepiandrosteronsulfát (DHEAS), testosteron

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU