Nová vakcína dokáže vyvolat silnou imunitní reakci u pacientek s karcinomem prsu

1. 12. 2014 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


DNA vakcína namířená proti mamaglobinu A, antigenu souvisejícímu s karcinomem prsu, je bezpečná a účinně vyvolává imunitní reakci u pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Výsledky nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Clinical Cancer Research [1].

Nová vakcína dokáže vyvolat silnou imunitní reakci u pacientek s karcinomem prsu

Ilustrační obrázek: Pixabay (pexels.com)

„Naše studie navázala na rozsáhlý výzkum imunobiologie mamaglobinu A a potvrdila, že tento protein je atraktivním cílem pro imunointervenci u pacientek s karcinomem prsu,“ prohlásil prof. William Gillanders, hlavní autor studie, který působí na Washington University School of Medicine v St. Louis (Missouri, USA).

„Mamaglobin A je vynikajícím cílem pro vakcinoterapii karcinomu prsu, neboť tento protein je specifický pro tkáň nádoru prsu a navíc je nadměrně exprimován ve většině případů karcinomu prsu, ať už neinvazivních, invazivních či metastatických,“ vysvětlil prof. Gillanders. „Tyto unikátní vlastnosti znamenají, že vakcína proti mamaglobinu A by potenciálně mohla být užívána buď jako součást léčby u pacientek, u nichž bylo onemocnění diagnostikováno, nebo jako prevence recidivy onemocnění, nebo dokonce jako preventivní opatření u rizikových pacientek ještě předtím, než je u nich potvrzena diagnóza karcinomu prsu.“

Pomocí vakcíny proti mamaglobinu A léčil prof. Gillanders se svými kolegy celkem 14 pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Během léčby nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody. Pacientky udávaly pouze méně významné vedlejší účinky, jako byla reakce v místě očkování či dočasně zvýšená teplota.

S využitím průtokové cytometrie změřili výzkumníci četnost CD8+ T lymfocytů specifických pro mamaglobin A před očkováním a po něm. Bylo zjištěno, že počet tohoto konkrétního typu lymfocytů se zvýšil více než čtyřikrát, což bylo považováno za důkaz silné imunitní reakce.

„Změření počtu CD8+ T lymfocytů specifických pro mamaglobin A je jedním ze způsobů, jak změřit účinnost vakcíny,“ vysvětlil prof. Gillanders. „Ačkoli CD8+ T lymfocyty jsou pouze jednou složkou imunitní reakce, jsou pravděpodobně její nejvýznamnější složkou.“

Z analýzy dále vyšlo najevo, že přežití bez známek progrese bylo delší u pacientek léčených vakcínou ve srovnání s pacientkami, které vakcínou léčeny nebyly; zde je však nutné poznamenat, že studie nebyla navržena tak, aby srovnávala přežití mezi těmito dvěma skupinami.

„Domnívám se, že tato vakcína i další protinádorové vakcíny by mohly mít obrovský klinický dopad u pacientů, u kterých byly ukončeny standardní léčebné režimy, jako je chemoterapie, chirurgická léčba či radioterapie, neboť by mohly minimalizovat riziko recidivy,“ upřesnil prof. Gillanders. „To by mohlo přispět k dalšímu zlepšení výsledků protinádorové léčby, která je založena na současných léčebných paradigmatech.“

Reference

  1. Tiriveedhi V, Tucker N, Herndon J, Li L, Sturmoski M, Ellis M, Ma C, Naughton M, Lockhart AC, Gao F, Fleming T, Goedegebuure P, Mohanakumar T, Gillanders WE. Safety and preliminary evidence of biologic efficacy of a mammaglobin-a DNA vaccine in patients with stable metastatic breast cancer. Clinical Cancer Research 2014; 20(23): 5964–5975. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-0059.

Klíčová slova: mamaglobin A, imunitní reakce, karcinom prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU