První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

7. 7. 2010 | Cancer Research UK


Britští vědci z Breakthrough Breast Cancer Research Unit na King's College London uskutečnili dvě malé klinické studie zabývající se účinky olaparibu, nového typu experimentálního léku ze skupiny PARP inhibitorů [1, 2]. Obě studie přinesly povzbudivé výsledky, co se týče léčby dědičných forem rakoviny prsu a vaječníků.

První klinické studie nového léku na dědičnou rakovinu prsu a vaječníků mají slibné výsledky

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Zmíněný lék je specificky zaměřen proti nádorům, které jsou způsobeny vadnými geny BRCA1 nebo BRCA2. Ženám, které zdědily tyto genetické předpoklady, hrozí daleko vyšší riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Předpokládá se, že tyto mutace způsobují asi 2–5 % všech nádorových onemocnění prsu a zhruba 5–15 % případů rakoviny vaječníků.

Nový lék inhibuje protein zvaný poly-(ADP-riboso)-polymeráza (PARP) a způsobuje tak, že rakovinné buňky s vadným genem BRCA ztrácí svou schopnost opravovat poškozenou DNA. Rakovinné buňky jsou ale již tak vadné a tento „problém“ navíc je zabije.

Olaparib představuje cílenou formu léčby: taková léčba je navržena tak, aby zabíjela rakovinné buňky, ale aby nepoškozovala zdravé buňky.

Tento týden byly v odborném časopise Lancet publikovány výsledky dvou klinických studií s olaparibem. Tyto mezinárodní studie se zaměřovaly na rakovinu prsu a vaječníků u žen s vadnými geny BRCA.

V první studii se vědci zabývali 54 ženami s pokročilým stadiem rakoviny prsu, které byly předtím již léčeny chemoterapií. Polovině žen byly podávány 100mg dávky olaparibu, zatímco druhá polovina dostávala 400mg dávky tohoto léku. Ve skupině, která užívala vyšší dávku, se více než 40 % nádorů výrazně zmenšilo a během dalších šesti měsíců tyto nádory ani nijak nevyrostly.

Do druhé studie bylo nabráno 57 žen s rakovinou vaječníků, které byly rovněž předtím léčeny chemoterapií. 24 těchto žen dostávalo 100mg dávky olaparibu, zatímco 33 zbývajícím ženám byly podávány 400mg dávky. Výzkumníci zjistili, že více než třetina nádorů u žen ve vysokodávkové skupině se výrazně zmenšila.

Obě klinické studie řídil Dr. Andrew Tutt z Breakthrough Breast Cancer Research Unit na King's College London. Dr. Tutt okomentoval výsledky nového výzkumu následovně: „Tento nový typ léčby by mohl představovat velkou naději pro pacientky, jejichž nádor je způsoben výše zmíněnou genetickou vadou. Bylo fantastické vidět, že olaparib byl přínosem pro ženy s pokročilým stadiem rakoviny prsu či vaječníků, které byly již předtím léčeny několika různými chemoterapeutiky. Nesmíme však zapomínat na to, že tento lék je teprve v raném stadiu vývoje a že bude potřeba uskutečnit celou řadu dalších klinických studií, abychom mohli plně vyhodnotit jeho potenciál, než bude případně zvažováno jeho rutinní využití v klinické onkologii.“

Na klinické studii zabývající se rakovinou prsu se podílela i Dr. Susan Domcheková, která působí jako docentka medicíny na americké University of Pennsylvania. Dr. Domcheková vysvětlila: „Je to odlišný způsob náhledu na protinádorovou léčbu. V onkologii je to jedna z prvních vlaštovek, kdy je konkrétní lék vyvíjen na základě dědičné náchylnosti k určitému onemocnění. Možná se tak otevírá úplně nová cesta vývoje léčiv.“

Nell Barrieová z britské organizace Cancer Research UK ještě dodala: „Na vývoji PARP inhibitorů se zásadním způsobem podílejí i vědci z Cancer Research UK. Tyto malé studie jsou součástí nezbytného procesu testování bezpečnosti a účinnosti nového léku, ale budeme si ještě muset počkat na výsledky daleko rozsáhlejších studií, abychom se dozvěděli, zda PARP inhibitory skutečně mohou pomoci zachraňovat životy.“

Reference

  1. Audeh MW, Carmichael J, et al. Oral poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor olaparib in patients with BRCA1 or BRCA2 mutations and recurrent ovarian cancer: a proof-of-concept trial. The Lancet 2010; 376(9737):245–251. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60893-8.
  2. Tutt A, Robson M, et al. Oral poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor olaparib in patients with BRCA1 or BRCA2 mutations and advanced breast cancer: a proof-of-concept trial. The Lancet 2010; 376(9737):235–244. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60892-6.

Klíčová slova: olaparib, rakovina prsu, rakovina vaječníků

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU