Herceptin možná jednou bude nasazován u většího procenta pacientek než dosud, tvrdí Američané

26. 2. 2013 | Cancer Research UK


Herceptin možná účinkuje proti více typům rakoviny prsu, než se dosud předpokládalo. Uvádějí to vědci z americké Michiganské univerzity (University of Michigan) ve svém nejnovějším výzkumu, který byl právě publikován v odborném časopise Cancer Research [1].

Herceptin možná jednou bude nasazován u většího procenta pacientek než dosud, tvrdí Američané

Ilustrační obrázek: Fvasconcellos 02:36, 28 May 2007 (UTC) - From PDB entry 1N8Z. More information: Cho HS, Mason K, Ramyar KX, et al. (2003). "Structure of the extracellular region of HER2 alone and in complex with the Herceptin Fab". Nature 421 (6924): 756–60. PMID 12610629. doi:10.1038/nature01392. Volné dílo, odkaz

Herceptin (trastuzumab) je indikován těm pacientkám s rakovinou prsu, u nichž je potvrzena vysoká koncentrace proteinu označovaného jako HER2.

Výzkumníci z Komplexního onkologického centra (Comprehensive Cancer Center) při Michiganské univerzitě však objevili, že HER2 možná napomáhá růstu některých typů rakoviny prsu, které jsou označeny jako HER2-negativní. To znamená, že Herceptin by mohl účinkovat i u této skupiny nádorů – zvláště v tom ohledu, že by snižoval riziko návratu (recidivy) onemocnění; dal by se tedy používat v rámci tzv. adjuvantní léčby („zajišťovací“ léčba prováděná po radikální chirurgické léčbě u nemocných bez známek metastáz nádoru).

HER2-pozitivní nádory prsu se vyskytují zhruba u 20 % pacientek s rakovinou prsu; u těchto žen se léčba Herceptinem velmi osvědčila a jejich přežití je prokazatelně delší, než kdyby lék nebyl nasazen.

Nově publikované výsledky však naznačují, že tento lék by možná mohl být přínosem i pro dalších 65 % pacientek s rakovinou prsu. Výzkum je však zatím teprve na samém začátku a pacientkám s HER2-negativním karcinomem prsu se užívání Herceptinu nedoporučuje.

Michiganští vědci chtěli přijít na to, proč některé předchozí studie naznačovaly, že některé HER2-negativní nádory prsu částečně reagují na léčbu Herceptinem. Nově bylo zjištěno, že protein HER2 hraje významnou roli v malém počtu tzv. „nádorových kmenových buněk“ odolávajících léčbě, o nichž se předpokládá, že podporují růst a šíření nádoru.

Kmenové buňky představují tak malé procento celkového počtu nádorových buněk (něco mezi 1 a 5 %), že stanovená hladina HER2 je příliš nízká na to, aby byl nádor označen za HER2-pozitivní.

„Nyní dokážeme na molekulární úrovni vysvětlit překvapivý poznatek, že některé ženy s HER2-negativním karcinomem prsu mají užitek z Herceptinu v adjuvantní léčbě,“ prohlásil prof. Max S. Wicha, hlavní autor studie. „Pokud se toto zjištění potvrdí i v klinických studiích, možná se změní náš dosavadní přístup k léčbě rakoviny prsu.“

Tým vědců dále zjistil, že hladina HER2 byla vyšší v nádorech, které metastázovaly do kostí, ve srovnání s primárními nádory prsu, které byly předtím označeny jako HER2-negativní. Kost je přitom nejčastějším místem metastáz rakoviny prsu.

V pokusech na myších Američané zjistili, že pokud byl Herceptin podán velmi brzy (tedy dokud byl nádor prsu ještě hodně malý), podařilo se téměř zabránit růstu metastáz v kostech. Pokud byl však tento lék podán později (tedy když už byly v kostech přítomny mestastázy), účinek léku byl prakticky zanedbatelný.

Vědci uvedli, že jejich zjištění by mohlo stát na počátku odklonu od léků, které dokážou nádor pouze zmenšit, a směřovat k vývoji takových léků, které se zaměří také na nádorové kmenové buňky a tím zabrání recidivě onemocnění. Tyto léky by se pak případně daly používat v kombinaci s tradiční chemoterapií, která je stále nezbytná k vyhubení buněk primárního nádoru.

Dr. John Stingl z britské organizace Cancer Research UK potvrdil: „Z biologického hlediska je tento objev opravdu významný a mohl by být prvním krůčkem k dalšímu zlepšení péče o pacientky s rakovinou prsu. Dnes testujeme vzorky tkáně odebrané pacientkám s rakovinou prsu tak, že v nádoru hledáme abnormálně vysokou hladinu HER2 – a pokud se tento nález potvrdí, označíme nádor za HER2-pozitivní a doporučíme pacientce léčbu Herceptinem. Tento nový výzkum však naznačuje, že růst některých typů rakoviny prsu může být podporován i daleko nižší hladinou HER2, zvláště pak v případech, kdy už onemocnění metastázovalo. Rýsuje se nám tady vyhlídka na boj proti metastázám ‚HER2-negativních‘ nádorů pomocí Herceptinu. Zatím nevíme, jestli tento přístup bude fungovat i v klinických studiích; proto bude ještě zapotřebí dalšího výzkumu, který tuto vědeckou hypotézu potvrdí či vyvrátí, a teprve pak by se dalo uvažovat o nasazení Herceptinu u širší skupiny žen v klinické praxi.“

Reference

  1. Ithimakin, S., Day, K. C. et al. (2013). HER2 drives luminal breast cancer stem cells in the absence of HER2 amplification: implications for efficacy of adjuvant trastuzumab Cancer Research DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-12-3349

Klíčová slova: Herceptin, trastuzumab, rakovina prsu, HER2-pozitivní karcinom prsu, HER2-negativní karcinom prsu, adjuvantní léčba