Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

18. 9. 2015 | ecancer.org


Středomořská strava kombinovaná s extra panenským olivovým má pravděpodobně blahodárné účinky s ohledem na primární prevenci karcinomu prsu. Výsledky randomizované klinické studie, která se uskutečnila ve Španělsku, byly právě publikovány v odborném časopise JAMA Internal Medicine [1].

Středomořská strava bohatá na olivový olej možná chrání před vznikem rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: Pixabay (pexels.com)

Rakovina prsu (karcinom prsu) je celosvětově druhým nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubného nádoru: každoročně je diagnostikováno přibližně 1,7 milionu případů (viz Pozn.). Výskyt (incidence) tohoto onemocnění v mnoha zemích navíc neustále roste, což je zřejmě dáno několika faktory tzv. „západního“ životního stylu, ačkoli dosud jediným jasně prokazatelným rizikovým faktorem v tomto ohledu je konzumace alkoholu.

Dosavadní epidemiologické údaje poukazují na výrazně nižší incidenci karcinomu prsu ve středomořských zemích ve srovnání se zeměmi severní Evropy či severní Ameriky. Tento fakt již dlouhá léta svádí k myšlence, že tradiční „středomořská“ strava – tzn. bohatá na zeleninu, ovoce, ořechy, ryby a olivový olej – možná chrání ženy před vznikem zhoubných nádorů prsu.

Již dříve bylo prokázáno, že středomořská strava chrání před vznikem kardiovaskulárních onemocnění. Jedna studie dokonce poukázala na to, že příznivci středomořské stravy mají o 61 % nižší riziko vzniku jakéhokoli typu zhoubného nádoru ve srovnání s běžnou „zdravou“ populací. Až do dnešního dne však nebyla publikována žádná randomizovaná kontrolovaná studie, která by se zabývala vlivem středomořské stravy na incidenci karcinomu prsu.

Rozsáhlá studie PREDIMED (akronym pochází ze španělského výrazu Prevención con Dieta Mediterránea) byla primárně navržena za účelem hodnocení vlivu středomořské stravy na incidenci kardiovaskulárních onemocnění u lidí středního a vyššího věku, kteří vykazovali rizikové faktory pro tuto skupinu onemocnění. V letech 2003–2009 bylo do studie nabráno celkem 7447 lidí, z nichž 4282 byly ženy. Účastníci studie byli následně randomizováni do dvou skupin: jedna skupina měla dodržovat běžná dietní opatření, druhé skupině byla doporučena středomořská strava s přídavkem extra panenského olivového oleje nebo ořechů.

Sledování bylo ukončeno v prosinci 2010 – poté, co bylo jasně prokázáno, že středomořská strava významně chrání před kardiovaskulárními onemocněními. Střední doba sledování v té době činila 4,8 roku. Mezi sekundárními cíli studie bylo vyhodnocení vlivu středomořské stravy na pět často se vyskytujících typů zhoubných nádorů, včetně karcinomu prsu u žen.

Výzkumný tým pod vedením dr. Miguela Martínez-Gonzáleze ze španělské University of Navarra School of Medicine nyní znovu analyzoval údaje nasbírané v rámci této studie, aby se pokusil zjistit efekt středomořské stravy na incidenci karcinomu prsu. Ve zdravotních záznamech (a v případě úmrtí i v úmrtních listech) všech účastnic studie výzkumníci hledali patologicky potvrzenou diagnózu invazivního karcinomu prsu. Celkem tak byly prohledány záznamy 4160 žen; během sledovaného období se vyskytlo 35 histologicky potvrzených případů karcinomu prsu.

Získané údaje byly podrobeny důkladné statistické analýze, která brala v úvahu nejen dodržování předepsané diety, ale také věk žen a řadu zdravotních faktorů. Výsledky naznačily, že ženy dodržující pravidla středomořské stravy obohacené o extra panenský olivový olej měly statisticky významně nižší riziko vzniku karcinomu prsu ve srovnání s kontrolní skupinou.

Z výsledků této studie by se dalo usuzovat na to, že středomořská strava bohatá na olivový olej chrání ženy před vznikem karcinomu prsu. Jedná se o vůbec první publikované výsledky randomizované kontrolní studie, které se zabývají dlouhodobým účinkem konkrétního typu stravy na prevenci karcinomu prsu. Nesmíme však zapomínat na to, že jde pouze o sekundární analýzu údajů ze studie, která byla navržena za účelem zkoumání rizika jiného onemocnění, a že v rámci této konkrétní studie byl zjištěn pouze malý počet případů karcinomu prsu. Dr. Martínez-González uvedl, že k definitivnímu potvrzení výsledků bude zapotřebí rozsáhlejší studie, která by se primárně zabývala vlivem středomořské stravy na incidenci karcinomu prsu.

Poznámka překladatele

Reference

  1. Toledo E, Salas-Salvadó J, Donat-Vargas C, et al. Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial: A Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine 2015. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.4838

Klíčová slova: středomořská strava, olivový olej, karcinom prsu