Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

20. 7. 2011 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím hladinu pohlavních hormonů, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u postmenopauzálních žen, je tělesná hmotnost. Píšou to autoři článku, který byl právě publikován v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Hladinu hormonů vyvolávajících rakovinu prsu u postmenopauzálních žen nejvíce ovlivňuje tělesná hmotnost

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Dalšími dvěma faktory, které zřejmě ovlivňují hladinu pohlavních hormonů, jsou alkohol a cigarety.

Autoři studie se zabývali tím, jak se u sledované populace postmenopauzálních žen liší hladina pohlavních hormonů. Je známo, že tyto hormony ovlivňují riziko vzniku karcinomu prsu: některé typy rakoviny prsu vznikají v důsledku působení ženského pohlavního hormonu estrogenu. V analýze byly hodnoceny údaje o téměř 6300 postmenopauzálních ženách z celkem 13 různých studií.

Vědci z Oxfordské univerzity (University of Oxford) zkoumali u sledovaných žen jejich věk, typ menopauzy (přirozená nebo navozená v důsledku chirurgického odnětí vaječníků), index tělesné hmotnosti (BMI), kouření, konzumaci alkoholu a reprodukční faktory.

Bylo zjištěno, že největší vliv na hladinu pohlavních hormonů měla hodnota BMI. Nejvýraznější souvislost byla zaznamenána u estrogenů, což by mohlo vysvětlovat, proč postmenopauzálním ženám trpícím obezitou hrozí vyšší riziko vzniku karcinomu prsu.

Ženy, které denně konzumovaly 20 a více gramů alkoholu (což odpovídá zhruba 2,5 britským „jednotkám“), měly v krvi vyšší hladinu hormonů. Jedna britská jednotka alkoholu odpovídá 10 mililitrům či 8 gramům čistého alkoholu. Velká (250ml) sklenice 12% vína obsahuje 3 jednotky. Vyšší hladina estrogenů může u pravidelných konzumentek alkoholu přispět ke zvýšenému riziku vzniku karcinomu prsu.

Ženy, které kouřily 15 cigaret denně, měly rovněž mírně zvýšenou hladinu všech hormonů ve srovnání s nekuřačkami; nejvyšší rozdíl byl zaznamenán u testosteronu.

Dr. Gillian Reevesová, jedna z autorek studie, potvrdila: „Naše studie ukázala, že změny v hladině hormonů by mohly vysvětlovat souvislost prokázaných rizikových faktorů – zvláště pak obezity – se vznikem rakoviny prsu. Již v dřívějších studiích bylo zjištěno, že hladinu hormonů může ovlivňovat tělesná hmotnost i alkohol; náš výzkum to znovu potvrdil, přidal další důkazy a poskytnul nám další informace o vzniku rakoviny prsu.“

Reference

  1. Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group (2011). Circulating sex hormones and breast cancer risk factors in postmenopausal women: reanalysis of 13 studies British Journal of Cancer DOI: 10.1038/bjc.2011.254

Klíčová slova: index tělesné hmotnosti, postmenopauzální ženy, hladina hormonů, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU