Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

20. 1. 2011 | Tisková zpráva DKFZ


Zhruba 30 % případů rakoviny prsu u postmenopauzálních žen by se dalo předejít, pokud by si ženy dopřávaly více pohybu a neužívaly hormonální substituční terapii (HRT). K takovému závěru došli vědci z Německého centra pro výzkum rakoviny (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) v Heidelbergu [1].

Některým rizikovým faktorům pro rakovinu prsu lze předcházet

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mnoho rizikových faktorů pro rakovinu prsu je známo a dobře zdokumentováno. Dnes se již ví, že zvýšené riziko rakoviny prsu hrozí ženám, v jejichž rodině se objevila rakovina prsu, dále těm, které začaly menstruovat poměrně brzy, anebo těm, které naopak přestaly menstruovat relativně pozdě. Tyto rizikové faktory se však nedají ovlivnit: žádná žena si nemůže vybrat, zda se v její rodině vyskytne rakovina prsu, nebo v kolika letech ji zastihne menopauza.

Vědci z Německého centra pro výzkum rakoviny pod vedením dr. Karen Steindorfové se zaměřili na hledání rizikových faktorů, které se dají ovlivnit změnami životního stylu či chování. „Jen v Německu je rakovina prsu každoročně diagnostikována u 58 000 žen,“ vysvětlila prof. Jenny Chang-Claudeová, která se na studii rovněž podílela. „Zajímalo nás proto, zda vůbec mohou existovat nějaké změny v chování žen, které by riziko této nemoci mohly snížit. V naší studii jsme se pokoušeli určit procento případů rakoviny prsu, kterým by se dalo zabránit, kdyby se ženy vyhýbaly určitým rizikovým faktorům.“

Výzkumníci se zaměřili na takové aspekty životního stylu, jako je užívání hormonů pro zmírnění příznaků menopauzy (hormonální substituční terapie, anglická zkratka HRT), tělesná aktivita, nadváha či konzumace alkoholu. Všechny zmíněné faktory byly v předchozích studiích označeny za možné rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu.

V rámci studie nazvané MARIE, kterou finančně podpořila nezisková organizace Deutsche Krebshilfe (German Cancer Aid), epidemiologové porovnávali údaje od 6 386 zdravých žen s údaji od 3 074 pacientek, u nichž byla rakovina prsu diagnostikována po nástupu menopauzy. Na základě těchto údajů vědci vypočítali procento případů rakoviny, které lze přičítat konkrétnímu rizikovému faktoru (nebo konkrétní kombinaci několika rizikových faktorů).

Které ovlivnitelné faktory životního stylu tedy nejvíce zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu u žen? Podle výsledků této studie je to především hormonální substituční terapie a nedostatek tělesné aktivity. Konzumace alkoholu a nadváha prý ovlivňují toto riziko o něco méně. Konkrétně 19,4 % případů postmenopauzální rakoviny prsu je připisováno hormonální substituční terapii, zatímco 12,8 % případů je údajně způsobeno nedostatkem tělesné aktivity. Oba faktory současně jsou pak příčinou 29,8 % případů rakoviny prsu.

Když se pak výzkumníci zvlášť zaměřili na skupinu pacientek, v jejichž nádorech byly nalezeny receptory pro pohlavní hormony (ER/PR pozitivní karcinomy prsu), procento případů bylo ještě vyšší (37,9 %). Hlavní autorka studie však zdůrazňuje, že tyto výsledky odrážejí situaci v Německu, které se vyznačuje typickým životním stylem, a nemusí odpovídat situaci v jiných zemích.

Celkem 37,2 % postmenopauzálních případů rakoviny prsu je připisováno neovlivnitelným rizikovým faktorům, jako je například rodinná anamnéza či věk při první nebo poslední menstruaci. „Jinými slovy, každá žena může změnit svůj přístup ke dvěma rizikovým faktorům, které způsobují zhruba stejný počet případů rakoviny prsu jako neovlivnitelné faktory,“ upozornila dr. Steindorfová. „Kdyby ženy v německé společnosti změnily svůj postoj k těmto dvěma faktorům, dalo by se předejít téměř 30 % případům rakoviny prsu v postmenopauzálním věku.“ Výzkumníci z DKFZ proto doporučují ženám, aby se ve zvýšené míře věnovaly tělesné aktivitě a upustily od hormonální substituční terapie, pokud pro ně není nezbytně nutná.

Reference

  1. Barnes, B.B.E., Steindorf, K., Hein, R., Flesch-Janys, D. Chang-Claude, J. (2010). Population attributable risk of invasive postmenopausal breast cancer and breast cancer subtypes for modifiable and non-modifiable risk factors. Cancer Epidemiology DOI: 10.1016/j.canep.2010.11.003

Klíčová slova: rakovina prsu, ovlivnitelné rizikové faktory

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU