Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

31. 8. 2010 | Tisková zpráva Michiganské státní univerzity


Pubertální dívky, v jejichž jídelníčku převládá vysokotučná strava, jsou v dospělosti zřejmě více ohroženy rakovinou prsu. Přitom nezáleží na tom, zda se tyto dívky „propracují“ k nadváze či dokonce obezitě. K takovému závěru došli vědci z Michiganské státní univerzity (Michigan State University, MSU) [1].

Strava s vysokým obsahem tuku v pubertě zvyšuje riziko rakoviny prsu v dospělosti

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Takový závěr – že vysokotučná strava má zřejmě natolik neblahé účinky nezávisle na tom, zda způsobí obezitu – by mohl znovu pozměnit doporučení v oblasti onkologické prevence.

Výsledky pocházejí z Výzkumného centra pro rakovinu prsu a životní prostředí (Breast Cancer and the Environment Research Center) při MSU, které bylo zřízeno v roce 2003 a po celou dobu existence jej financují americký National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) a americký Národní onkologický ústav (National Cancer Institute, NCI).

Profesorka fyziologie Sandra Haslamová, která je ředitelkou centra, a profesor mikrobiologie Richard Schwartz společně získali pětiletý federální grant ve výši 2,3 mil. USD určený k rozšíření této studie. Přidělené peníze chtějí využít k pokračování svého výzkumu, kdy se budou zabývat dopadem environmentálních expozic od prenatálního stadia až do dospělosti na riziko vzniku rakoviny prsu u žen. Jejich výzkum bude součástí celoamerického programu, který se zabývá vlivem životního prostředí na rakovinu prsu (Breast Cancer and the Environment Research Program).

„Období puberty je rozhodující, neboť v této době se tvoří základní uspořádání pro vývoj prsní žlázy,“ vysvětlila prof. Haslamová. „Předběžné výzkumy na zvířatech nám ukázaly, že strava s vysokým obsahem tuku v pubertě může vést k tvorbě zánětlivých produktů v prsních žlázách u dospělých žen, které pak mohou podporovat růst zhoubných nádorů.“

Tým vědců ve svém předchozím výzkumu zjistil, že hormon progresteron aktivuje geny, které v prsní žláze spouštějí zánětlivou reakci; takový zánět může být klíčovým faktorem pro zvýšení rizika vzniku rakoviny prsu. Tyto výsledky byly publikovány loni v odborném časopise Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Haslamová a Schwartz zjistili, že vysokotučná strava v pubertě vyvolává řadu podobných efektů, které pozorovali ve svém výzkumu s progesteronem. „Protože jsme věděli, jaké geny aktivuje progesteron, zaměřili jsme se na stejné geny u vysokotučné stravy,“ vysvětlil prof. Schwartz. „Zdá se, že oba procesy mohou vést k zánětlivé reakci v prsní žláze.“ A protože k těmto zánětlivým reakcím dochází poprvé v období puberty – což je období intenzivního vývoje a dělení buněk – může mít tento proces celoživotní následky.

Haslamová a Schwartz si chtějí svou domněnku ověřit tak, že se svým výzkumným týmem budou analyzovat dva různé modely rakoviny prsu u myší a účinek vysokotučné stravy v období puberty. Chtějí také otestovat několik protizánětlivých intervencí, které by měly překonat negativní dopad vysokotučné stravy na zánět.

Další fáze tohoto výzkumu budou uskutečňovány v rámci rozšířeného celoamerického Breast Cancer and the Environment Research Program. Kromě biomedicínského výzkumu bude tento nový projekt usilovat také o komunikaci výsledků směrem k veřejnosti. Americké ženy by se tak měly dozvědět, jakým environmentálním rizikovým faktorům by se měly vyhýbat, aby snížily své riziko vzniku rakoviny prsu.

Reference

  1. Haslam SZ, Schwartz RC. Is there a link between a high-fat diet during puberty and breast cancer risk? Women’s Health 2011; 7(1): 1–3. doi: 10.2217/whe.10.83.

Klíčová slova: vysokotučná strava, environmentální rizikové faktory, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU