Metodické pokyny

Následující návody a doporučení AMA-CZ a KOMD jsou určeny screeningovým mamografickým centrům.

 • Dovyšetření mamografické abnormality
  V České republice zatím neexistoval návod, jak efektivně a spolehlivě dovyšetřit asymptomatické ženy s nálezem mamografické abnormality. Zveřejňujeme proto nejnovější doporučení od Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD).
  čtěte zde…
  (únor 2024)
   
 • Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (s platností od 1. 1. 2019)
  čtěte zde... (odkaz vede na www stránky VZP ČR)
  V Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR je na stránce 11 uvedeno, že: „… za ošetřujícího lékaře se považuje i lékař smluvního mamografického screeningového centra…“ Ošetřující lékař má právo  mimo jiné sám indikovat další potřebné doplňující vybrané výkony z oblasti diagnostiky chorob prsu (například ultrazvukové vyšetření prsu, biopsii, vakuovou biopsii, MR prsu apod.) a také vyžadovat výsledky bioptických  nálezů z provedených biopsií po soukromých nebo státních zdravotnických subjektech (odd. patologie, případně chirurgie). Výše uvedený odkaz je možné využívat například při případných odpovědích (námitkách) ke kontrolním zprávám v rámci revizní činnosti ZP a při komunikaci s odděleními patologie, která odmítají vydávat screeningovému centru histologické nálezy.
  (říjen 2019)
   
 • Doporučení k vykazování výkonů a diagnóz ve screeningovém a diagnostickém vyšetřování prsů
  čtěte zde...
  (listopad 2019)
   
 • Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS
  PDF soubor, 136 kB
  (květen 2008)
   
 • Etický kodex screeningového centra
  PDF soubor, 92 kB
  (březen 2008)