Na vzniku karcinomu prsu se významně podílí enzym APOBEC3B

8. 2. 2013 | Cancer Research UK


Genetické vady, které způsobují většinu typů rakoviny prsu, zřejmě vznikají působením hyperaktivního enzymu označovaného jako APOBEC3B. K takovému závěru dospěli vědci z americké University of Minnesota, jejichž článek byl právě publikován v odborném časopise Nature [1].

Na vzniku karcinomu prsu se významně podílí enzym APOBEC3B

Ilustrační obrázek: CSIRO, CC BY 3.0, Odkaz

Jejich objev by mohl vést k novým způsobům diagnózy a léčby rakoviny prsu, které by se zaměřovaly na prapříčinu genetických vad (tzv. „editace DNA“), nikoli na samotnou genetickou vadu.

Za normálních okolností enzymy APOBEC pomáhají opravovat poškozenou DNA a chránit buňku proti virům (včetně viru HIV). Tým minnesotských vědců však nyní prokázal, že jedna konkrétní forma enzymu APOBEC se ve velkém množství vyskytuje v buňkách nádorů prsu.

Dr. Reuben Harris společně se svým výzkumným týmem měřil v buňkách nádorů prsu (vypěstovaných v laboratoři i ve vzorcích odebraných skutečným pacientkám) aktivitu sedmi vzájemně příbuzných enzymů, které jsou souhrnně označovány jako „rodina APOBEC3“. Zjistili přitom, že jeden z nich – tzv. APOBEC3B – je v nádorových buňkách přítomen ve velkém množství.

Vypadá to však, že APOBEC3B je z biologického pohledu „dvojsečná zbraň“: zatímco některé buňky chrání před viry (včetně viru HIV), v jiných buňkách může vyvolat změny, které vedou ke vzniku zhoubného nádoru.

V roce 2009 přinesli britští vědci důkaz o tom, že příbuzný enzym (označovaný jako AID) může podobným způsobem editovat DNA v buňkách rakoviny prsu, je-li aktivován estrogenem (2).

Dalším střípkem do mozaiky byla studie vědců z cambridgeského Wellcome Trust Sanger Institute, kteří loni publikovali detailní analýzu poškozené DNA v buňkách nádorů prsu, a všimli si přitom změn, které vypadaly jako důsledek činnosti APOBEC enzymů (3).

„V navazujícím výzkumu se zaměříme na spojitost mezi vysokou hladinou APOBEC3B, věkem a dalších geneticky podmíněných rizikových faktorů, o kterých je známo, že souvisí se vznikem rakoviny prsu,“ uvedl dr. Harris, který nezapomněl zdůraznit, že v této oblasti je zapotřebí dalšího výzkumu. „Věříme tomu, že náš objev povede k lepším možnostem léčby pacientek s rakovinou prsu.“

V roce 2010 bylo jen ve Velké Británii diagnostikováno přibližně 50 000 žen a 400 mužů z rakovinou prsu, a bylo zaznamenáno téměř 12 000 případů úmrtí na toto onemocnění (viz Pozn).

Bude-li v navazujících studiích potvrzeno, že vysoká hladina APOBEC3B indikuje přítomnost časného stadia rakoviny prsu, mohl by se novou metodou časné detekce tohoto zhoubného onemocnění stát jednoduchý krevní test.

Prof. Charlie Swanton z britské organizace Cancer Research UK, který se zabývá genetikou nádorů, potvrdil, že se jedná o „fascinující a nesmírně důležitou studii“, která ukazuje, jak vědci začínají rozumět přesným mechanismům, které pohánějí genetický chaos uvnitř nádorových buněk.

„Dokážeme-li identifikovat tyto mechanismy, otevřou se nám nové cesty k tomu, abychom se pokusili tento chaos limitovat, nebo dokonce zpomalit či zastavit proces nádorového bujení. Ještě bude ale dlouho trvat, než se vědcům podaří pochopit genetiku nádorů v celé šíři, natož aby se léčebné metody založené na genetickém výzkumu dostaly do běžné klinické praxe,“ pokračoval prof. Swanton. „Studie tohoto typu však již dnes ukazují, že se nám v čím dál větší míře daří porozumět mechanismu vzniku nádorových onemocnění.“

Reference

  1. Burns, M. B., Lackey, L. et al. (2013). APOBEC3B is an enzymatic source of mutation in breast cancer Nature DOI: 10.1038/nature11881
  2. Pauklin, S., Sernández, I. V., et al. (2009). Estrogen directly activates AID transcription and function The Journal of Experimental Medicine DOI: 10.1084/jem.20080521
  3. Nik-Zainal, S., Alexandrov, L.B., et al. (2012). Mutational processes molding the genomes of 21 breast cancers Cell DOI: 10.1016/j.cell.2012.04.024

Poznámka překladatele

  • V roce 2010 bylo v České republice diagnostikováno s rakovinou prsu 6498 žen (121,14 případů na 100 000 žen) a 57 mužů (1,1 případu na 100 000 mužů). V témže roce na rakovinu prsu zemřelo v České republice 1837 žen (34,25 úmrtí na 100 000 žen) a 19 mužů (0,4 úmrtí na 100 000 mužů). Zdroj: www.svod.cz

Klíčová slova: APOBEC3B, rakovina prsu