Zdravý životní styl může ochránit i ženy, v jejichž rodinách se vyskytla rakovina prsu

18. 10. 2010 | Cancer Research UK


Zdravý životní styl pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu i u žen s rodinnou anamnézou tohoto onemocnění. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu [1].

Zdravý životní styl může ochránit i ženy, v jejichž rodinách se vyskytla rakovina prsu

Ilustrační obrázek: freestocks.org (pexels.com)

Hlavním autorem nové studie, která byla právě publikována v odborném časopise Breast Cancer Research, je dr. Robert E. Gramling, který působí jako docent rodinného lékařství, komunitního a preventivního lékařství na americké University of Rochester. Dr. Gramling uvádí, že mnoho žen, jejichž blízká příbuzná onemocněla rakovinou prsu, se obává, že i jim hrozí vysoké riziko onemocnění, které se nedá nijak ovlivnit.

Z nové studie, která sledovala více než 85 000 postmenopauzálních žen (tzn. žen po přechodu), však vyplývá, že pravidelná tělesná aktivita, udržování přiměřené tělesné hmotnosti a omezení spotřeby alkoholu mohou snížit riziko karcinomu prsu i u žen, které mají genetickou predispozici k tomuto onemocnění.

Dr. Gramling společně se svým výzkumným týmem analyzoval údaje ze studie nazvané Women's Health Initiative Observational Study, která byla zahájena již v roce 1993. Vědci se zaměřili na ženy ve věku 50–79 let, avšak ze svých úvah vyloučili ty, které již samy prodělaly rakovinu prsu – a také ty, jejichž blízká příbuzná byla diagnostikována s rakovinou prsu před 45. rokem života, což může znamenat silnější genetickou predispozici.

U žen, v jejichž blízkém příbuzenstvu se vyskytla rakovina prsu po 45. roce života, a které přitom dodržovaly tři preventivní zásady proti vzniku tohoto onemocnění (provozování tělesné aktivity pětkrát týdně po dobu alespoň 20 minut, udržování zdravé tělesné hmotnosti a omezení alkoholických nápojů na nejvýše jednu skleničku denně), byla zjištěna incidence rakoviny prsu 5,94 na 1000 člověkoroků (Pozn.). To je statisticky významný rozdíl ve srovnání s ženami, v jejichž blízkém příbuzenstvu se rovněž vyskytla rakovina prsu po 45. roce života, ale které na rozdíl od první skupiny nedodržovaly žádné ze tří výše uvedených doporučení: v této skupině žen byla zjištěna incidence rakoviny prsu 6,97 případů na 1000 člověkoroků (Pozn.).

Vědci se ve své studii ovšem zabývali i ženami, které neměly rodinnou anamnézu rakoviny prsu – a opět je rozdělili do dvou skupin podle toho, zda dodržovaly či nedodržovaly tři výše uvedená doporučení pro prevenci tohoto zhoubného onemocnění. U žen, které žily zdravě, byla zjištěna incidence 3,51 případů na 1000 člověkoroků, zatímco u žen žijících nezdravě to bylo 4,67 případů na 1000 člověkoroků.

Výzkumníci tak došli k závěru, že dodržování tří uvedených zásad zdravého životního stylu výrazně snižuje riziko rakoviny prsu u všech žen – ať už se v jejich rodině toto onemocnění vyskytlo či nikoli.

„Musíme si uvědomit, že rodinná anamnéza rakoviny prsu může být částečně i důsledkem nezdravého životního stylu, který se v mnoha rodinách předává z generace na generaci,“ poznamenal dr. Gramling. „Je obtížné určit, do jaké míry se na vzniku tohoto onemocnění podílejí geny, okolní prostředí a životní styl daného jedince. Z naší studie však jasně vyplývá, že dodržování zásad zdravého životního stylu může pomoci i těm ženám, v jejichž rodinách se rakovina prsu vyskytla.“

Jessica Harrisová z britské organizace Cancer Research UK závěrem podotkla: „Výsledky tohoto výzkumu jsou dobrou zprávou nejen pro ženy, u jejichž blízkých příbuzných byla diagnostikována rakovina prsu. Ať už se ve vaší rodině toto onemocnění vyskytlo nebo ne, zdravý životní styl vám pomůže omezit riziko jeho vzniku. Desítky let výzkumu opakovaně ukazují, že udržování zdravé tělesné hmotnosti, omezení spotřeby alkoholu a provozování nějaké tělesné aktivity může významně omezit riziko vzniku rakoviny prsu. Tato nejnovější studie znovu zdůraznila, jak velký dopad může mít volba životního stylu na zdraví člověka.“

Reference

  1. Gramling R, Lash TL et al. Family history of later-onset breast cancer, breast healthy behavior and invasive breast cancer among postmenopausal women: a cohort study Breast Cancer Research 2010, doi: 10.1186/bcr2727

Poznámka překladatele

  • Člověkorok je statistický termín vyjadřující počet let, po které byl každý člen dané populace vystaven nějakému riziku, postižen určitým onemocněním apod. Pokud se tedy například v populaci 1000 osob objeví během 10 let 60 případů rakoviny prsu, pak incidence (neboli výskyt) tohoto onemocnění činí 6 případů na 1000 člověkoroků (60 případů děleno 10 let).

Klíčová slova: životní styl, rakovina prsu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU