Příležitostná konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

2. 11. 2011 | ecancer.org


Ženám, které si týdně dopřávají 3 až 6 skleniček alkoholu, hrozí mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Ať již ženy popíjejí alkohol v mladším či starším dospělém věku, riziko se zvyšuje v obou věkových skupinách. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise JAMA [1].

Příležitostná konzumace alkoholu mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

V úvodu svého článku autoři napsali: „Řada předchozích studií již potvrdila souvislost konzumace alkoholu se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Zatím však nebyl vyčíslen efekt příležitostné konzumace alkoholu, která je v USA poměrně běžným jevem. Není také zcela jasné, jakou úlohu hraje chování konzumentů (tzn. jak často pijí a zda vypijí větší množství alkoholu např. za jediný večer) ani to, zda riziko závisí na věku konzumentů.“

Dr. Wendy Y. Chenová, která pracuje v Brigham and Women's Hospital a zároveň působí na Harvard Medical School v americkém Bostonu, spolu se svými kolegy zkoumala souvislost rakoviny prsu s konzumací alkoholu v dospělosti; zaměřila se přitom na množství konzumovaného alkoholu, na to, jak často si jej ženy dopřávaly, i na jejich věk.

Do studie bylo zahrnuto 105 986 žen, které se před lety zapsaly do studie nazvané Nurses' Health Study [2], a které v letech 1980–2008 vyplnily několik dotazníků týkajících se jejich návyků ohledně konzumace alkoholu. Primárním výstupem, na který výzkumníci zaměřili svou pozornost, bylo riziko vzniku invazivního karcinomu prsu.

Během sledovacího období bylo u účastnic studie diagnostikováno celkem 7690 případů invazivního karcinomu prsu. Analýza sesbíraných údajů naznačila, že mírná konzumace alkoholu (5,0 až 9,9 gramu denně, což zhruba odpovídá 3–6 skleničkám vína týdně) statisticky významně souvisí s mírně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu (riziko bylo o 15 % vyšší).

Dále bylo zjištěno, že ženám, které v průměru vypily alespoň 30 gramů alkoholu denně (tzn. minimálně dvě skleničky alkoholu denně), hrozilo o 51 % vyšší riziko rakoviny prsu ve srovnání s abstinentkami.

Vědci také zkoumali zvlášť skupinu žen, které pily alkohol ve věku 18–40 let, a zvlášť skupinu žen, které si jej dopřávaly po 40. roce věku. Analýza ukázala, že riziko vzniku rakoviny prsu je zvýšené u obou skupin žen; jinými slovy, i když žena po 40. roce věku omezí svou spotřebu alkoholu, zvýšené riziko vzniku tohoto onemocnění přetrvává.

Významnou roli hraje celkové množství vypitého alkoholu: více jsou tedy ohroženy ženy, které jsou zvyklé vypít např. během jediného večera značné množství alkoholu.

Autoři dodali, že ačkoli zatím není známa příčina souvislosti mezi konzumací alkoholu a vznikem rakoviny prsu, jedním z možných vysvětlení by mohl být účinek alkoholu na hladinu estrogenu v krvi.

„Stručně řečeno, naše studie komplexně hodnotí vzájemnou souvislost mezi konzumací alkoholu a rizikem vzniku karcinomu prsu z hlediska věku ženy, četnosti a kvantity konzumace, ale také typu alkoholického nápoje, to vše v rozsáhlé prospektivní studii a za využití detailních informací o rizikových faktorech pro vznik rakoviny prsu,“ napsali autoři studie. „Výsledky našeho výzkumu ukazují, že při procesu kancerogeneze hraje významnou roli celoživotní expozice alkoholu a možná i další výživové faktory. Každá žena však musí sama zvážit mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu oproti údajně prospěšným účinkům konzumace vína na riziko kardiovaskulárních onemocnění.“

Reference

  1. Chen, W. Y., Rosner, B. et al. (2011). Moderate alcohol consumption during adult life, drinking patterns, and breast cancer risk JAMA: The Journal of the American Medical Association DOI: 10.1001/jama.2011.1590
  2. Nurses' Health Study (Harvard Medical School)

Klíčová slova: rakovina prsu, konzumace alkoholu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU