U žen mladších 50 let je detekovatelnost nádorů mamografií nižší

28. 7. 2010 | ecancer.org


Nižší účinnost mamografie při detekci nádorů prsu u žen ve věku 40-49 let je podle studie publikované v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute primárně dána nižší detekovatelností, nikoliv rychlejším růstem nádoru [1].

U žen mladších 50 let je detekovatelnost nádorů mamografií nižší

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Úspěšnost mamografického screeningu ve smyslu velikosti nádorů, získané délky života a mortality bývá obvykle nižší u žen ve věku 40-49 let ve srovnání s ženami staršími. Částečně proto, že nádory mají u mladších žen tendenci k rychlejšímu růstu, takže do doby, než nabudou detekovatelných rozměrů, jsou s mnohem vyšší pravděpodobností zjištěny běžným samovyšetřením. Mladší ženy také obvykle mívají kompaktnější prsní tkáň, která může nádory „zamaskovat“ a způsobit tak jejich detekovatelnost na mamogramech.

Který z uvedených faktorů je však za horší výsledky mamografie u mladších žen zodpovědný více? Odpověď na tuto otázku se snažil přinést tým ze Stanfordské univerzity za pomoci počítačového simulovaného modelu, který odhadoval dopad biologické a technologické stránky problému na mamogramy žen ve věku 40-49 a 50-69 let.

Výsledkem simulace bylo zjištění, že nižší detekovatelnost nádoru pomocí mamografie se na horší úspěšnosti screeningu u mladších žen podílí ze 79 %, zatímco rychlejší růst nádoru jen z 21 %. Autoři píší: „ Věkově specifické rozdíly v detekovatelnosti nádorů přispívají k horším výsledkům výrazněji než věkově specifické rozdíly v rychlosti růstu nádorů.“

Limitací analýzy ale je, jak autoři přiznávají, že nebere v úvahu nízkou mamografickou detekovatelnost jako rizikový faktor pro rakovinu prsu. „Je třeba zjistit více nejen o vztahu mezi kompaktností prsní tkáně a rizikem rakoviny prsu, ale i porozumět vlastnostem nádorů v kompaktní a méně kompaktní prsní tkáni.“

Reference

  1. Bailey SL, Sigal BM, Plevritis SK. A simulation model investigating the impact of tumor volume doubling time and mammographic tumor detectability on screening outcomes in women aged 40-49 years. Journal of the National Cancer Institute 2010; 102(16): 1263–1271. doi: 10.1093/jnci/djq271.

Klíčová slova: detekovatelnost nádoru, rakovina prsu, mamografický screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU