Rakovina prsu a srdeční choroby možná mají společný původ

21. 12. 2011 | ecancer.org


Ženy ohrožené rakovinou prsu možná mají i vyšší riziko vzniku onemocnění srdce – alespoň podle nejnovějších poznatků vědců z kanadského Ontaria [1, 2].

Rakovina prsu a srdeční choroby možná mají společný původ

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

U většiny žen s dědičnou formou rakoviny prsu a vaječníků se nachází mutovaná forma genů BRCA1 nebo BRCA2, které za normálních okolností potlačují růst nádorů prsu a vaječníků.

Výzkumný tým dr. Subodha Vermy, který působí jako kardiochirurg v ontarijském St. Michael's Hospital, ke svému překvapení zjistil, že tyto geny ovlivňují i fungování srdce.

Po infarktu myokardu byla u myší s mutovanou formou genu BRCA1 zaznamenána třikrát až pětkrát vyšší úmrtnost než u kontrolní skupiny myší. Bylo to způsobeno především závažným srdečním selhání, ke kterému došlo zřejmě proto, že infarkt u myší s mutovaným genem BRCA1 měl zhruba dvakrát horší průběh než u „normálních“ myší.

Podobně byl dvojnásobný nárůst srdečního selhání pozorován u myší s mutovanou formou genu BRCA1 nebo BRCA2, které byly léčeny doxorubicinem, což je jeden z nejrozšířejších léků, které se běžně využívají při léčbě pacientek s rakovinou prsu. Kromě výzkumu na myších si autoři tento poznatek ověřili i na lidské tkáni.

Výzkumníci se domnívají, že mutované geny BRCA1 a BRCA2 znemožnují opravu DNA v srdečních buňkách, což je nezbytný proces, má-li po infarktu myokardu dojít k celkovému zotavení organismu.

Závěry studie byly právě publikovány v odborných časopisech Nature Communications [1] a Journal of Biological Chemistry [2].

„Naše poznatky naznačují, že ženy se zvýšeným rizikem rakoviny prsu jsou možná ohroženy dosud nerozpoznaným rizikem onemocnění srdce,“ uvedl dr. Verma. „Ještě důležitější je ale uvědomit si, že rakovina prsu a onemocnění srdce – dvě nejčastější příčiny úmrtí kanadských žen – zřejmě mají společný biologický původ.“

Dr. Verma zdůraznil, že tyto poznatky možná budou mít výrazný dopad na léčbu pacientek. Nyní, když se potvrdilo, že geny BRCA1 a BRCA2 jsou významné při opravě DNA, mohla by se otevřít cesta pro vývoj nových farmaceutik pro léčbu srdečního selhání, které se celosvětově řadí k nejčastějším příčinám úmrtí. Navíc ženy, u nichž byla prokázána mutovaná forma těchto genů, se nyní budou muset smířit s faktem, že je neohrožuje jen rakovina, ale také srdeční potíže – a přizpůsobit tomu i své preventivní prohlídky.

Dr. Christine Brezden-Masleyová, která pracuje jako onkoložka v téže nemocnici a je spoluautorkou studie, potvrdila: „Lékaři už předtím věděli, že doxorubicin souvisí se srdečním selháním; tato nová studie však ukázala, že ženy s mutovanými geny BRCA1 a BRCA2 jsou na jeho toxicitu obzvláště citlivé.“

„Jinými slovy, pokud bude u pacientky prokázána mutovaná forma těchto genů, budu se vážně zamýšlet nad tím, kolik doxorubicinu jí naordinuji, nebo zda jí raději navrhnu nějakou alternativní léčbu,“ vysvětlila dr. Brezden-Masleyová.

Reference

  1. Shukla, P. C, Singh, K. K., et al. (2011). BRCA1 is an essential regulator of heart function and survival following myocardial infarction Nature Communications DOI: 10.1038/ncomms1601
  2. Singh, K. K., Shukla, P. C, et al. (2011). BRCA2 deficiency exaggerates doxorubicin-induced cardiomyocyte apoptosis and cardiac failure Journal of Biological Chemistry DOI: 10.1074/jbc.M111.292664

Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, rakovina prsu, onemocnění srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu